Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Administratoru asociācija pievienojas Latvijas Darba devēju konfederācijai

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) ir kļuvusi par Latvijas Darba devēju konfederācijas biedru.  Iestājoties lielākajā Latvijas darba devēju organizācijā, Administratoru asociācija plāno sniegt ieguldījumu uzņēmējdarbības tiesiskās vides un publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošanā.

Piedaloties tautsaimniecības un finanšu jomas politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē un pilnveidē, daloties ar profesionālām zināšanām un Administratoru asociācijas biedru plašo pieredzi finanšu grūtībās nonākušu uzņēmumu restrukturizācijā, maksātspējas atjaunošanā un citos ar uzņēmējdarbības vides pilnveidi cieši saistītos jautājumos, asociācija saredz iespējas līdzdarboties Latvijas uzņēmējdarbības vides pilnveidē.

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijai - 10 gadi!

14. martā aprit 10 gadi, kopš dibināta Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija. Tā ir neatkarīga sertificēto maksātnespējas procesa administratoru brīvprātīga profesionāla apvienība, kura darbojas ar mērķi nodrošināt administratoru organizatorisko vienotību, pārstāvēt administratoru profesionālās intereses, vērtēt profesionālo  atbilstību un celt kvalifikāciju, kā arī apvienība veic tai noteiktos uzdevumus, lai veicinātu kvalitatīvu maksātnespējas procesa gaitu. „Skatoties no likumā paredzēto tiesību un pienākumu piemērošanas viedokļa, šodien asociācija strādā ļoti labi, ar iniciatīvu, ar mērķtiecību likumdošanas pilnveidē, ar vēlmi celt administratoru prestižu, zināšanu līmeni un profesionālo kvalitāti. Ir vērā ņemami palielinājusies pašu administratoru vēlme darboties un dot savu artavu kopīgā darbā,” stāsta viena no asociācijas dibinātājām un padomes locekle, zvērināta advokāte Ieva Ramiņa.

Lasīt tālāk >>

Paziņojums par biedru kopsapulci

Godājamie Asociācijas biedri!

Sadaļā "Biedriem" ir ievietots paziņojums par Administratoru asociācijas 2013.gada biedru kopsapulci.

Lūdzam visus ar to iepazīties!

Administratoru profesionālās darbības un kvalifikācijas pilnveides informācijas sistēma MAKSIS

No 1.februāra Administratoru asociācijas mājas lapā tiešsaistes režīmā ikviens sertificēts maksātnespējas procesa administrators var aplūkot informāciju par savas profesionālās darbības un kvalifikācijas pilnveides rādītājiem, kas tiek izvērtēti, lemjot par sertifikāta termiņa pagarināšanu.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi

Plašāka informācija par kvalifikācijas pilnveides pasākumiem sadaļā Apmācību centrs>Kvalifikācijas pilnveides pasākumi.

Apbalvoti maksātnespējas procesa administratori

Administratoru asociācijas valde, izvērtējot 2012.gadā paveikto, ir apbalvojusi tos Administratoru asociācijas biedrus, kuri visaktīvāk iesaistījušies Administratoru asociācijas mērķu sasniegšanā.

Apmācību centra jaunumi 2013.gadā

Administratoru asociācijas Apmācību centrs informē, ka 2013.gada janvārī plānoti vismaz 3 kvalifikācijas pilnveides pasākumi.

Administratoru asociācija lūdz Tieslietu ministriju steidzami risināt izsoļu „reiderismu”

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Asociācija) ir vērsusies Tieslietu ministrijā, lūdzot steidzami novērst situāciju, kad maksātnespējas procesu ietvaros rīkotajās nekustamo īpašumu izsolēs ļaunprātīgi tiek izmantoti trūkumi Maksātnespējas un Civilprocesa likumos, tādējādi apdraudot kreditoru kopuma interešu aizstāvības iespējas.

Saeimā otrajā lasījumā steidzamības kārtā pieņemti grozījumi Civilprocesa likumā

Grozījumi paredz tiesības administratoram pārsūdzēt tiesas lēmumu par viņa atcelšanu no pienākumu pildīšanas tiesiskās aizsardzības procesā, juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā. Tiesas lēmums par administratora atcelšanu uz Maksātnespējas likuma 22.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. vai 7.punkta pamata būs pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību.

drukāt >