| Punktu sistēma MAKSIS
Sākums>Punktu sistēma MAKSIS


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

 Punktu sistēma MAKSIS

Maksātnespējas procesa administratoru profesionālās darbības un kvalifikācijas pilnveides informācijas sistēma.
Iespēja sertificētam maksātnespējas procesa administratoram ar pārlūka palīdzību sekot līdzi reģistrētajiem mīnus punktiem profesionālajā darbībā un kvalifikācijas pilnveides punktiem.

MAKSIS reģistrēta informācija par administratora mīnus punktiem un kvalifikācijas pilnveides punktiem, sākot no 2011.gada 1.janvāra.

Atkārtotai sertificēšanai nepieciešamo punktu skaitu atlasa, ievadot vērtēšanas periodu.

Piemērs: ja sertifikāta darbības termiņš ir 20.06.2015, tad vērtēšanas periods ir 20.05.2013 – 20.05.2015.

Svarīgi! Ja kvalifikācijas pilnveides pasākums apmeklēts iepriekšējā vērtēšanas perioda beigu datumā (atbilst jaunā vērtēšanas perioda sākuma datumam) un ieskaitīts iepriekšējā vērtēšanas periodā (sk. pēdējo lēmumu par atkārtotu sertificēšanu), tad attiecīgo kvalifikācijas pilnveides pasākumu jaunajā vērtēšanas periodā neskaita.

MAKSIS Informāciju aktualizē katras nedēļas pirmajā darba dienā.

Jautājumā par piekļuvi MAKSIS lūdzam sazināties ar Administratoru asociāciju: tālrunis 67814250, e-pasts administratori(at)administratori.lv.