Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centrs
Sākums>Apmācību centrs


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Par Apmācību centru

Administratoru asociācijas Apmācības centrs ir dibināts 2009.gadā, un tas nodrošina gan maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācību, gan maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas pilnveidi, kā arī piedāvā advokātiem, juristiem, uzņēmējiem, banku speciālistiem un citiem interesentiem iegūt un pilnveidot zināšanas par dažādām tēmām: aktuālo tiesu praksi, aktualitātēm un izmaiņām tiesību normās, grāmatvedības jautājumiem, nodokļu aktualitātēm, kā arī plašu spektru personības attīstības jautājumiem, tajā skaitā par sadarbību un komunikāciju, komandas darba vadību, konfliktsituāciju risināšanu, uzstāšanās un publiskās runas pilnveidi, profesionālās izdegšanas profilaksi, deleģēšanas prasmju attīstību un citām tēmām.
 
Administratoru asociācijas Apmācību centrs izstrādā apmācības, kursus un seminārus, lai ikkatram klausītājam sniegtu vislabāko risinājumu un zināšanas interesējošā jomā. Apmācību centra piedāvātajās programmās ir iespēja gūt gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, kuras pielietot profesionālajā darbībā.
 
Mūsu Apmācību centrs sadarbojas ar lektoriem, kuri ir augsti kvalificēti, pieredzējuši un profesionāli, tostarp dažādu instanču tiesnešiem, revidentiem, grāmatvežiem, personības attīstības treneriem, valsts iestāžu vadītājiem un pārstāvjiem.
 
Aicinām apmeklēt mūsu organizētās apmācības un kvalifikācijas pilnveides pasākumus!
 
drukāt >