Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns
Sākums>Apmācību centrs>Kvalifikācijas pilnveides pasākumi>Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns

  

Mērķauditorija

 

Datums / laiks / maksa

 

 SEPTEMBRIS

Ja uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu nav reģistrējies pietiekams skaits dalībnieku, tas var tikt pārcelts vai atcelts, par to iepriekš informējot dalībniekus.

 

 

 

Maksātnespējas procesa administratori un citi interesenti 

 

"Aktualitātes darba tiesību normatīvajā regulējumā. Jaunākā tiesu prakse" 

 

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma joma: Darba tiesības
 
Norises vieta: tiešsaiste (MS Teams) 

Lektors: 

Viktors MAKUCEVIČS (Mg.iur)  - Rīgas pilsētas tiesas tiesnesis, BA "Turība" lektors

 

(4 ak.h)
22.09.2023.
10:00-13:15

61,98 EUR
(+PVN 21%)

 

 

 
   
 
Pieteikšanās kārtība kvalifikācijas pilnveides pasākumam
 
1. Pieteikuma kvalifikācijas pilnveides pasākumam aizpildīšana (elektroniskā pieteikuma forma). 
2. Administratoru asociācija izraksta rēķinu apmaksai, kas tiek nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Rēķins tiek izrakstīts elektroniski un derīgs bez paraksta.
3. Rēķina apmaksa jāveic līdz kvalifikācijas pilnveides pasākuma sākumam, bet ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā.
4. Apmeklējot kvalifikācijas pilnveides pasākumu attālināti, jābūt iespējai ieslēgt kameru, lai būtu iespēja Jūs identificēt, un vēlams mikrofonu.
5. Apmeklējot kvalifikācijas pilnveides pasākumu klātienē, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un pēc pieprasījuma maksājuma apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevuma kopija).
drukāt >