Latvijas maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns
Sākums>Apmācību centrs>Kvalifikācijas pilnveides pasākumi>Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns

  

Mērķauditorija

 

Datums / laiks / maksa

 

 JŪNIJS

Ja uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu nav reģistrējies pietiekams skaits dalībnieku, tas var tikt pārcelts vai atcelts, par to iepriekš informējot dalībniekus.

 

 

 

Maksātnespējas procesa administratori un citi interesenti 

 

Jaunais dzīvojamo telpu īres normatīvais regulējums un tā īpatnības. Dzīvojamo telpu īres likuma piemērošana maksātnespējas procesā

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma joma: Ekonomika un komersantu pārvalde.

Norises vieta: tiešsaiste

Lektors: 
Mārtiņš Auders -  Mg.iur, Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors, Dzīvojamo telpu īres likumprojekta darba grupas vadītājs

 

 

 

(4 ak.h)
10.06.2021.
10:00-13:15

53,72 EUR
(+PVN 21%)

 


 

   
 

Pieteikšanās kārtība kvalifikācijas pilnveides pasākumam
 
1. Pieteikuma kvalifikācijas pilnveides pasākumam aizpildīšana (elektroniskā pieteikuma forma). 
2. Administratoru asociācijas Apmācību centrs izraksta rēķinu apmaksai, kas tiek nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Rēķins tiek izrakstīts elektroniski un derīgs bez paraksta.
3. Rēķina apmaksa jāveic līdz kvalifikācijas pilnveides pasākuma sākumam, bet ne vēlāk kā divas stundas pirms apmācību sākuma.
4. Apmeklējot kvalifikācijas pilnveides pasākumu klātienē, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un maksājuma apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevuma kopija).
drukāt >