Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns
Sākums>Apmācību centrs>Kvalifikācijas pilnveides pasākumi>Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns

 vai

 MĒRĶAUDITORIJA

NOSAUKUMS
 DATUMS/LAIKS/MAKSA
 
JŪLIJS
Ja uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu nav reģistrējies pietiekams skaits dalībnieku, tas var tikt pārcelts vai atcelts, par to iepriekš informējot dalībniekus. 
 

Maksātnespējas procesa administratori un citi interesenti

Grāmatvedība un finanses: teorija un prakse

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma joma: Grāmatvedība un finanses.  

Norises vieta: Jeruzalemes iela 2/4, Rīga

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: 
Inguna Leibus 
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore.


(8 ak.h)
17.07.2018.
9:30-17:00
103,31 EUR
(+PVN 21%)
 
AUGUSTS
Ja uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu nav reģistrējies pietiekams skaits dalībnieku, tas var tikt pārcelts vai atcelts, par to iepriekš informējot dalībniekus. 
 

 

Maksātnespējas procesa administratori un citi interesenti 

Jaunākie grozījumi Maksātnespējas likumā

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma joma: Maksātnespēja.  

Norises vieta: Jeruzalemes iela 2/4, Rīga

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītājs: 
Uldis Apsītis
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis.

 

(4 ak.h)
08.08.2018.
10:00-13:15
53,72 EUR
(+PVN 21%)

Pieteikšanās kārtība kvalifikācijas pilnveides pasākumam

1. Pieteikuma kvalifikācijas pilnveides pasākumam aizpildīšana (elektroniskā pieteikuma forma). Ja dalībnieks piesakās kvalifikācijas pilnveides pasākumam, izmantjot drukātu pieteikuma formu, tā ne vēlāk kā divas dienas pirms kvalifikācijas pasākuma norises, jānosūta uz e-pastu: apmacibas@administratori.lv.
2. Administratoru asociācijas Apmācību centrs izraksta rēķinu apmaksai, kas tiek nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Rēķina oriģinālu var saņemt Administratoru asociācijas Apmācību centrā (Ausekļa ielā 3-16B, Rīgā) 1.stāvā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67814250, vai kvalifikācijas pasākuma norises dienā.
3. Rēķina apmaksa jāveic līdz kvalifikācijas pilnveides pasākuma sākumam.
4. Apmeklējot kvalifikācijas pilnveides pasākumu, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pretējā gadījumā dalībnieks netiek pielaists pie kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējuma) un jāuzrāda maksājuma apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevuma kopija).

drukāt >