Sākums>Apmācību centrs>Kvalifikācijas pilnveides pasākumi>Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns

 vai

 MĒRĶAUDITORIJA

NOSAUKUMS
 DATUMS/LAIKS/MAKSA
 
MAIJS
Ja uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu nav reģistrējies pietiekams skaits dalībnieku, tas var tikt pārcelts vai atcelts, par to iepriekš informējot dalībniekus. 
 

Maksātnespējas procesa administratori, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un citi interesenti

Maksātnespējas process personas datu aizsardzības kontekstā. Personas datu aizsardzība advokāta darbā. Jaunā Datu aizsardzības regula.

Norises vieta: Jeruzalemes iela 2/4, Rīga

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: 
Signe Plūmiņa - personas datu aizsardzības eksperte, Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centra vadītāja.


(4 ak.h)
03.05.2018.
13:00-16:15
53,72 EUR
(+PVN 21%)

Maksātnespējas procesa administratori, advokāti un citi interesenti

Tiesu prakses aktualitātes civilprocesā un civiltiesībās

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA. Aicinām pieteikties dalībnieku rezerves sarakstā, sūtot e-pastu uz apmacibas@administratori.lv

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma joma: Civilprocesa sevišķās tiesāšanas kārtība. 

 Norises vieta: Jeruzalemes iela 2/4, Rīga

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: 
Zane Pētersone - Augstākās tiesas tiesnese.

 


(4 ak.h)
Datums tiks precizēts
10:00-13:15
53,72 EUR
(+PVN 21%)

Pieteikšanās kārtība kvalifikācijas pilnveides pasākumam

1. Pieteikuma kvalifikācijas pilnveides pasākumam aizpildīšana (elektroniskā pieteikuma forma). Ja dalībnieks piesakās kvalifikācijas pilnveides pasākumam, izmantjot drukātu pieteikuma formu, tā ne vēlāk kā divas dienas pirms kvalifikācijas pasākuma norises, jānosūta uz e-pastu: apmacibas@administratori.lv.
2. Administratoru asociācijas Apmācību centrs izraksta rēķinu apmaksai, kas tiek nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Rēķina oriģinālu var saņemt Administratoru asociācijas Apmācību centrā (Ausekļa ielā 3-16B, Rīgā) 1.stāvā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67814250, vai kvalifikācijas pasākuma norises dienā.
3. Rēķina apmaksa jāveic līdz kvalifikācijas pilnveides pasākuma sākumam.
4. Apmeklējot kvalifikācijas pilnveides pasākumu, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pretējā gadījumā dalībnieks netiek pielaists pie kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējuma) un jāuzrāda maksājuma apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevuma kopija).

drukāt >