Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi 06.martā un 20.martā


Administratoru asociācija  aicina piedalīties šādos kvalifikācijas pilnveides pasākumos:

         06.03.2024. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots (attālināti) seminārs “JURIDISKU KĀZUSU RISINĀŠANAS TEHNIKA, TĀS ĪPATNĪBAS MAKSĀTNESPĒJAS TIESĪBĀS” (atkārtojums), ko vadīs Viktors Makucevičs (Mg.iur) - Rīgas pilsētas tiesas tiesnesis un Biznesa augstskolas “Turība” lektors (Civiltiesības).

Dalības maksa: 53,72 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 65,00.

Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

           Jautājumu gadījumā lūgums sazināties caur e-pastu: apmacibas@administratori.lv vai tālr. 27311811. 

 

Papildus Administratoru asociācija informē, ka 20.03.2024. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots kvalifikācijas pilnveides “KONSTITUCIONĀLĀS SŪDZĪBAS SAGATAVOŠANAS TEORĒTISKIE UN PRAKSTISKIE ASPEKTI”, ko vadīs sabiedrībā atpazīstama konstitucionālo tiesību eksperte Dita PLEPA (Dr.iur.cand.) - Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes lektore.

Dalības maksa: 61,98 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 75,00.

Pieteikšanās tiks atvērta no 07.03.2024., sekojot līdzi mājas lapai.

Kvalifikācijas pilnveides pasākums 16.02.2024.

Administratoru asociācija  aicina piedalīties šādā kvalifikācijas pilnveides pasākumā:

      16.02.2024. plkst.10:00-11:30 (2 ak.h) ieplānots (attālināti) seminārs “Administratora profesionālās darbības risku novērtējuma izstrāde NILLTPFN jomā”, ko vadīs LMPAA izpilddirektore un BA Turība lektore Daiga Sproģe (Dr.iur.cand).

Dalības maksa: 33,06 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 40,00.

Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

           Jautājumu gadījumā lūgums sazināties caur e-pastu: apmacibas@administratori.lv vai tālr. 27311811.

Par 10.04.2024. kvalifikācijas eksāmena pārcelšanu uz 25.04.2024.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 16.1 panta ceturto daļu eksaminācijas komisija pieņem maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) kvalifikācijas eksāmenu. Savukārt atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 panta piektajai daļai kvalifikācijas eksāmenu organizē un tā norisi nodrošina Maksātnespējas kontroles dienests.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 75. punktam eksaminācijas komisija noteica kvalifikācijas eksāmena norises datumu 2024. gada 10. aprīlī. Tomēr, ņemot vērā, ka jauns Ministru kabineta noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas un maksātnespējas procesa administratora amata darbības kārtība" vēl ir virzības procesā eksaminācijas komisija ir noteikusi citu kvalifikācijas eksāmena norises datumu – 2024. gada 25. aprīlī.

Atgādinām, ka jaunais projekts paredz būtiskas izmaiņas kvalifikācijas eksāmena norisē. Proti, atšķirībā no spēkā esoša regulējuma paredzēts, ka kvalifikācijas eksāmenā būs viena (nevis divas) daļa, kurā administrators rakstveidā risina praktisko uzdevumu (kāzusu) un atbild uz jautājumiem, kas saistīti ar praktisko uzdevumu. 

Pieteikšanās minētajam eksāmenam tiks paziņota ne vēlāk kā divus mēnešus pirms tā norises. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par administratora eksamināciju Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē sadaļā "Eksaminācija".

Paskaidrojam, ka gadījumā, ja 25.04.2024. kādam no kolēģiem bija ieplānota prombūtne (ieplānots ceļojums, komandējums utml.), Maksātnespējas kontroles dienests izvērtēs un uzskatīs to par objektīviem apstākļiem, lai kārtotu eksāmenu rudenī. Šajā gadījumā administratoram pēc eksāmena izsludināšanas jāvēršas ar iesniegumu Maksātnespējas kontroles dienestā, pievienot iepriekš ieplānotās prombūtnes pamatojošos dokumentus.

Kvalifikācijas pilnveides pasākums par datu apstrādes jaunumiem 08.02.2024.

Administratoru asociācija  aicina piedalīties šādā kvalifikācijas pilnveides pasākumā:

      08.02.2024. plkst.10:00-12:30 (3 ak.h) ieplānots (attālināti) seminārs “Datu aizsardzības aktualitātes Latvijas un ES tiesu nolēmumos un uzraugošo iestāžu lēmumos”, ko vadīs zvērināts advokāts, sertificēts datu apstrādes speciālists, BA "Turība" Juridiskās fakultātes dekāns Ivo KRIEVS (Mg.iur).

Dalības maksa: 49,59 EUR (+PVN 21%).

Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

           Jautājumu gadījumā lūgums sazināties caur e-pastu: apmacibas@administratori.lv vai tālr. 27311811.

Kvalifikācijas pilnveides pasākums 18.01.2024.

Administratoru asociācija  aicina piedalīties šādā kvalifikācijas pilnveides pasākumā:

      18.01.2024. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots (attālināti) seminārs “PARĀDNIEKA GADA PĀRSKATA INFORMĀCIJAS SAGATAVOŠANA UN ANALĪZE ”, ko vadīs profesore un finanšu konsultante Vita ZARIŅA (Dr.oec).

Dalības maksa: 61,98 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 75,00.

Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

           Jautājumu gadījumā lūgums sazināties caur e-pastu: apmacibas@administratori.lv vai tālr. 27311811.

Administratoru asociācijas viedoklis Delfos par nesamērīgu birokrātijas slogu

Administratoru asociācija informē, ka populārākajā ziņu portālā www.delfi.lv ir publicēts Administratoru asociācijas viedoklis par pārmērīgu birokrātijas slogu maksātnespējas jomā ADMINISTRATORU ASOCIĀCIJA: PREZIDENTS GRIB PANĀKT BIROKRĀTIJAS SAMAZINĀŠANU – VAI MAKSĀTNESPĒJAS JOMĀ TAS IR REĀLI?tai skaitā,  (1) par Maksātnespējas konstroles dienesta amata vietu neadekvātu kopsakarību ar uzraugāmo maksātnespējas procesa administratoru skaitu, (2) vairāku gadu garumā Maksātnespējas konstroles dienesta nespēja anonimizēt un publicēt savus pārbaužu lēmumus un Disciplinārās komisijas lēmumus, (3) pasen pabeigto maksātnespējas procesu pārbaužu uzsākšanu.

 

Aicinām iepazīties ar Administratoru asociācijas viedokli te: https://www.delfi.lv/898102/versijas/56238306/administratoru-asociacija-prezidents-grib-panakt-birokratijas-samazinasanu-vai-maksatnespejas-joma-tas-ir-reali

Kvalifikācijas pilnveides pasākums darba tiesībās 10.01.2024.

Administratoru asociācija  sveicina visus jaunajā gadā, novēlot veselību, veiksmi, mīlestību un sevis pilnveidošanu, tai skaitā, apmeklējot Administratoru asociācijas kvalifikācijas pilnveides pasākumus :)

Sākoties jaunajam 2024.gadam, aicinām piedalīties šādā kvalifikācijas pilnveides pasākumā:

      10.01.2024. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots (attālināti) seminārs “AKTUALITĀTES DARBA TIESĪBU NORMATĪVAJĀ REGULĒJUMĀ. JAUNĀKĀ TIESU PRAKSE” (atkārtojums), ko vadīs Rīgas pilsētas tiesas tiesnesis Viktors Makucevičs (Mg.iur).

Dalības maksa: 61,98 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 75,00.

Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

           Jautājumu gadījumā lūgums sazināties caur e-pastu: apmacibas@administratori.lv vai tālr. 27311811.

Laimīgu jauno 2024.gadu!

Godātie kolēģi, sadarbības partneri, kvalifikācijas pilnveides pasākumu dalībnieki!

Novēlam Jums lielisku, veselības un panākumu pilnu jauno gadu! Atskatoties uz 2023.gadu, novēlam saskatīt tajā pašu vērtīgāko un labāko. Kā teica Senās Romas filozofs Seneka, tad dzīve ir lielākais prieka avots. Smeļamies šo prieku cik vien ir mūsu spēkos! Esam stipri, baudām apkārt esošo mīlestību un labsirdību, bet turpinām mācīties paši vairāk dot, nekā sagaidīt.

Lai viss iecerētais izdodas, lai vēl viens skaists gads ap zvaigzni Saule tiek paveikts!

Jūsu, Administratoru asociācija 

 

Par labdarības pasākumu un dāvanām Gaismas internātpamatskolas bērniem

Administratoru asociācijas biedri 2023.gada decembrī piedalījās labdarības pasākumā, organizējot un atbalstot Ropažu novada Stopiņu pagasta Gaismas internātpamatskolas bērnus. Šajā projektā tika ziedoti naudas līdzekļi, lai sagādātu skaistas Anitas Strazdas piparkūkas 103 bērniem un dāvanu kartes uz kinoteātri Forum Cinema.

Administratoru asociācija lepojas ar saviem biedriem un pateicas visiem ziedotājiem par sniegto materiālo atbalstu. Īpaši liels paldies kolēģim Intam Goldmanim, kurš palīdzēja nogādāt dāvanas bērniem uz skolas eglīti 21.decembrī, sniedzot bērniem patiesu prieku un sajūsmu! Attēlā Ints Goldmanis, Daiga Sproģe ar Gaismas internātpamatskolas vadību.

Informējam, ka bērni eglītē rādīja sirsnīgu ziemassvētku priekšnesumu, aicinot skatītājus vienmēr rast prieku, neskatoties uz smagām veselības problēmām vai citiem sarežģījumiem dzīvē. Siltus un sirsnīgus Ziemassvētkus!

Valdes locekle Ieva Broka atkārtoti ievēlēta EIP valdē

Administratoru asociācija ar lepnumu informē, ka tās valdes locekle Ieva Broka (PhD.cand) ir atkārtoti ievēlēta Eiropas Maksātnespējas administratoru asociācija(EIP) valdē ģenerālsekretāres amatā uz divu gadu termiņu.

EIP ir neatkarīga asociācija, kurā ietilpst Eiropas maksātnespējas speciālistu organizācijas. EIP izveidi 2016. gada maijā motivēja dažādu dalībnieku skaidra pārliecība uzlabot procedūru efektivitāti. EIP ir vienīgais nozīmīgais dalībnieks, kas nodarbojas ar maksātnespējas speciālistu problēmām. Vairāk par EIP var uzzināt te: https://eip-association.eu

Apsveicam un novēlām panākumus!

drukāt >