Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Sveiciens 8.martā!

Sveicam dārgās dāmas starptautiskajā Sieviešu dienā!

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi 2023.gada martā

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada martā ir ieplānoti divi ļoti vērtīgi kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi.

[1] 02.03.2023. plkst.10:00-13:15 notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Uzņēmumu pārejas jēdziens, problemātika un aktualitātes. Teorijas un prakses mijiedarbība, tai skaitā maksātnespējas jomā", ko vadīs gan ZAB SORAINEN, gan Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvju pieredzi, kuri ikdienā saskaras ar uzņēmumu pāreju un tās iespējamām pazīmēm.
Kvalifikācijas pilnveides pasākumu vadīs 
vairāki kompetenti lektori: Nauris GRIGALIS (Zv.advokāts, SORAINEN ZAB partneris un Korporatīvo konsultāciju un M&A grupas vadītājs), Sanita SIRMĀ (VID Nodokļu momaksas veicināšanas pārvaldes Sarežģīto parādu atgūšanas daļas vadītāja), Sanita ŽMIĻEVSKA (VID) un Ilona TORGAŠOVA (VID).

Pieteikties un iegūt vairāk informācijas var sadaļā Apmācību centrs.

[2] 23.03.2023. plkst.10:00-13:15 notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Tiesu prakses aktualitātes civilprocesā un civiltiesībās”, ko vadīs Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Zane Pētersone.

Pieteikties un iegūt vairāk informācijas var sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums februārī

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 24.februārī plkst.11:00-14:15 notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Aktualitātes sankciju risku pārvaldīšanā un apiešanā. PLG publiskums: privātums un caurskatamība", ko vadīs trīs lektori no LR Uzņēmumu reģistra (Galvenā valsts notāre GUNA PAIDERE), Latvijas bankas (Naudas atmazgāšanas novēršanas departamenta direktors KRISTAPS MARKOVSKIS) un no Finanšu izlūkošanas dienesta (Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs PAULIS IĻJENKOVS).

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums 27.01.2023.

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 27.janvārī plkst.10:00-13:15 notiks ļoti vērtīgs kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “AKTUALITĀTES FINANŠU UN NODOKĻU JOMĀ MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORIEM", ko vadīs LINDA SNIEGA-SVILĀNE (Mg.iur, Mg.oec) - maksātnespējas procesa administratore.

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811 vai sūtiet e-pastu uz apmacibas@administratori.lv.

Tikšanās ar MKD par aktuāliem problēmjautājumiem

Administratoru asociācija 19.01.2023. plāno satikties klātienes sanāksmē ar Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvjiem, lai izrunātu biedrībai aktuālos jautājumus.

 

 

Tikšanās ar TM un citiem nozares pārstāvjiem par kontu atvēršanas problemātiku maksātnespējas proces

Administratoru asociācija 27.01.2023. plāno piedalīties Tieslietu ministrijas rīkotajā sanāksmē (attālini) ar Finanšu ministriju, Latvijas Banku, Finanšu nozares asociāciju, Finanšu izlūkošanas dienestu un Maksātnespējas kontroles dienestu, lai izrunātu norēķinu kontu atvēršanas problemātiku kredītiestādēs maksātnespējas procesos un rast risinājumus.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi 2023.gada janvārī

Laimīgu Jauno gadu! Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 11.janvārī plkst.10:00-13:15 notiks ļoti vērtīgs kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Darījumu apstrīdēšana maksātnespējas procesā, valdes atbildība un citas tiesu prakses aktualitātes", ko vadīs Rīgas pilsētas tiesas tiesnesis un BA "Turība" lektors VIKTORS MAKUCEVIČS (Mg.iur). 

  

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Par dalību labdarības projektā, palīdzot slimiem bērniem

Administratoru asociācijas biedri 2022.gada decembrī piedalījās labdarības pasākumā, organizējot un atbalstot Dobelē esošpersonu ar invaliditāti un atbalstītaju biedrību "Laimiņa". Šajā projektā tika ziedoti naudas līdzekļi, lai sagādātu saldumu paciņas 18 bērniem un svētku gardumu paciņas 31 pieaugušajam.

 

Administratoru asociācija lepojas ar saviem biedriem un pateicas visiem ziedotājiem par sniegto gan materiālo, gan emocionālo atbalstu. Personu ar invaliditāti un atbalstītaju biedrība "Laimiņa” pateicās no sirds visiem labiem cilvēkiem, uzrakstot Administratoru asociācijai “Sirsnīgs paldies par sniegto ziedojumu no personu ar invaliditāti un atbalstītaju biedrību "Laimiņa” ģimenēm, kurās dzīvo personas ar funkcionāliem traucējumiem!!!

 

Laimīgu, veselības un labo domu pilnu Jauno 2023.gadu!

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums 2022.gada decembrī

Administratoru asociācija informē par iespēju piedalīties šogad pēdējā kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumā(attālināti):

15.12.2022. plkst.10:00-12:30 (3 ak.h) ieplānots seminārs “JAUNUMI MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ PIRMĀS INSTANCES TIESU PRAKSĒ”, ko vadīs Rīgas pilsētas tiesas tiesnese GERDA ROZĪTE-PUPKEVIČA (Mg.iur).

Dalības maksa: 49,59 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 60,00. Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi 2022.gada novembrī

Administratoru asociācija informē par iespēju piedalīties šādā kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumā:

10.11.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots seminārs “AKTUALITĀTES SATVERSMES TIESAS JUDIKATŪRĀ”, ko vadīs LR Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs (LL.M).

 

24.11.2022 plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots seminārs "CIVILLIETU IZSKATĪŠANAS JAUNINĀJUMI UN TIESU PRAKSE. AKTUALITĀTES E-LIETAS IEVIEŠANĀ", ko vadīs Zemgales apgabaltiesas tiesnesis Aigars Sniedzītis (Mg.iur.)

 

Dalības maksa: 61,98 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 75,00.Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

drukāt >