Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

25.aprīlī - Tiesiskās aizsardzības procesa aktuālās problēmas

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 25.aprīlī aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu „TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA AKTUĀLĀS PROBLĒMAS. PĀRSKATS PAR TIESU PRAKSI 2015.-2017.” (4 ak. h), ko vadīs mag.iur., dipl. oec. maksātnespējas procesa administrators, zvērināts advokāts Ivars Rudziks. 

 

Norises laiks: plkst. 13:30-16:45.

Reģistrēšanās: ŠEIT

4.aprīlī notiks konference par pārrobežu maksātnespējas juridiskajiem jautājumiem

Biznesa augstskola Turība 2017.gada 4.aprīlī organizē konferenci par pārrobežu maksātnespējas juridiskajiem jautājumiem (Cross-Border Insolvency Proceedings: Detecting Best Practices). 
 
Konferencē būs iespēja iepazīties ar aktuāliem juridiskiem jautājumiem par pārrobežu maksātnespējas procesu Latvijā un citās Eiropas valstīs. Konferences mērķis ir pievērst advokātu, tiesnešu, praktizējošo juristu, maksātnespējas procesa administratoru un uzraugošo valsts pārvalžu iestāžu uzmanību vienveidīgai, pārskatāmai un paredzamai pārrobežu maksātnespējas procesa organizēšanai gan vienas valsts, gan Eiropas Savienības mērogā.
 
Konferencē uzstāsies juristi un maksātnespējas jomas praktiķi gan no Latvijas, gan ārvalstīm.
 
Konferencē apskatītās tēmas:
  • Maksātnespējas Regulas (EK) Nr. 1346/2000 darbība
  • Vienveidīga regulas normu piemērošana: mērķis un prakse
  • Starptautiskā jurisdikcija maksātnespējas lietās
  • Maksātnespējas procesa koordinācija
  • Piemērojamie tiesību akti pārrobežu maksātnespējas procesā
  • Administratoru lēmumu un pilnvaru atzīšana
  • Pārrobežu sadarbība maksātnespējas lietās
  • Kreditoru informēšana un kreditoru tiesības.
 
Konferences norises vieta: Biznesa augstskola Turība

Norises laiks: 4.aprīlī plkst. 10.00.  

Konferences darba valoda – angļu.

Dalība konferencē ir bezmaksas.

Reģistrācija - līdz 2017.gada 29.martam, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka vietu skaits ir ierobežots. Lai reģistrētos dalībai, lūgums aizpildīt pieteikuma formu (lejupielādēt šeit) un nosūtīt to uz e-pastu: kristine.tihanova@turiba.lv

Konference „Maksātnespējas risinājumi biznesa vadības ekspertu un juristu skatījumā"

Lai veicinātu maksātnespējas procesos iesaistītajām personām pieņemama regulējuma izstrādi un ideju apmaiņu, 2017.gada 29.martā notiks konference „Maksātnespējas risinājumi biznesa vadības ekspertu un juristu skatījumā”.
 
Konferenci rīko Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Latvijas Zvērinātu advokātu padome un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes maksātnespējas tiesību advokātu sekcija.
 
Norises laiks: plkst. 14:00-17:00 
Norises vieta: Latvijas Universitātes 1.stāva konferenču zālē, Raiņa bulvārī 19, Rīgā.
 
Dalība konferencē ir bez maksas. 
 
Reģistrācija dalībai līdz 2017.gada 28.martam, kontaktinformācija: e-pasts anda.staltmane@advokati-cj.lv, tālr. 67365865.
 

Apstiprināts disciplinārlietu komisijas sastāvs

2017.gada 21.martā tieslietu ministrs parakstījis rīkojumu par disciplinārlietu komisiju. 
 
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 34.⁴panta otro daļu disciplinārlietu komisija apstiprināta šādā sastāvā:
 
Komisijas priekšsēdētāja: 
 
J.Macuka, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore.
 
Komisijas locekļi:
 
A.Strupišs, Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesis;
B.Banga, Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece;
A.Ličkovska, Maksātnespējas administrācijas Juridiskā departamenta direktore;
E.Novicāne, biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” pārstāve, maksātnespējas procesa administratore.
 
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 34.⁴pantu disciplinārlietu komisija izskata disciplinārlietu pret tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un maksātnespējas procesa administratoru un piemēro tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai un administratoram disciplinārsodu.
 
Disciplinārlietu komisijas sastāvu apstiprina uz trim gadiem.
 
Disciplinārlietu komisijas darbu nodrošina un organizē Maksātnespējas administrācija.
 
Ministru kabinets nosaka disciplinārlietu komisijas darbības kārtību un disciplinārlietas izskatīšanas kārtību.
 
Disciplinārlietu komisija izstrādā un pieņem tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un administratoru profesionālās ētikas kodeksu.

3.aprīlī - Publiskās uzstāšanās un sapulču vadības prasmes

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 3.aprīlī aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu „PUBLISKĀS UZSTĀŠANĀS UN SAPULČU VADĪBAS PRASMES” (7 ak. h). Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Laila Majore, praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar vairāk kā 20 gadu pieredzi apmācībā, konsultēšanā un praktiskajā darbībā. 

Semināra laikā tiks aplūkoti tādi jautājumi, kā psiholoģiskā sagatavošanās, vietas un auditorijas novērtēšana, runas struktūras izveide, teksta izveide, neverbālā komunikācija, darbs ar balsi, grupas /sapulces vadīšana, argumentēšana, auditorijas iesaistīšana un citi svarīgi publiskās uzstāšanās un sapulču vadības jautājumi ar mērķi semināra laikā attīstīt iekšējās un ārējās vadīšanas prasmes (sevis vadība), attīstīt runas mijiedarbības metodes (auditorijas vadība), kā arī izstrādāt uzstāšanās sagatavošanas algoritmu. 

Aicinām reģistrēties,  izmantojot elektronisko reģistrācijas sistēmu, kas pieejama šeit. 

Administratoru asociācijai jauns padomes priekšsēdētājs

2017.gada 27.februāra Administratoru asociācijas padomes sēdē par padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēts padomes loceklis Jānis Kumsārs.

Līdzšinējais padomes priekšsēdētājs Ainars Kreics turpinās darbu Administratoru asociācijas padomē kā padomes loceklis.

Padome ir biedrības pārvaldes institūcija, kas pārstāv biedru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes un citu institūciju darbību.  

Aicinām uz kvalifikācijas pilnveides pasākumiem martā

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina apmeklēt šādus kvalifikācijas pilnveides pasākumus: 
  • 10.03.2017. „ADMINISTRATĪVO TIESU PRAKSES AKTUALITĀTES, PIEMĒROJOT TIESĪBU NORMAS VID TEMATISKAJĀS PĀRBAUDĒS UN AUDITOS, UN CITAS ADMINISTRATĪVĀ PROCESA AKTUALITĀTES MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA KONTEKSTĀ” (4 ak. h). Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Diāna Makārova, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese. 
  • 24.03.2017. „AKTUĀLĀ TIESU PRAKSE: VALDES LOCEKĻA ATBILDĪBA / FIZISKAS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA AKTUALITĀTES” (4 ak. h). Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Ieva Bāliņa, Rīgas rajona tiesas tiesnese. 
Aicinām reģistrēties, izmantojot elektronisko reģistrācijas sistēmu, kas pieejama šeit.

Par informācijas sniegšanu atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā

Atbilstoši grozījumiem Maksātnespējas likumā, kas stājās spēkā 2017.gada 6.janvārī, informāciju par maksātnespējas procesa administratoru atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā, nodrošina Maksātnespējas administrācija.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 26.panta trešās daļas trešajam punktam administratoram ir pienākums paziņot par prakses vietas, elektroniskā pasta adreses, vārda un uzvārda maiņu Maksātnespējas administrācijai. 

Izmaiņas administratoru sertificēšanas jomā

Ar 22.12.2016. likumu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" likumdevējs ir atteicies no sertificēšanas maksātnespējas procesa administratora profesijā, paredzot, ka turpmāk administrators pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas tiks iecelts amatā ar Maksātnespējas administrācijas direktora rīkojumu.

Sākot ar dienu, kad stājas spēkā 22.12.2016. likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā", Administratoru asociācijas uzdevumus administratoru sertificēšanas jomā atbilstoši likuma noteikumiem, kas bija spēkā līdz dienai, kad stājās spēkā 22.12.2016. likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā", pilda Maksātnespējas administrācija (sk. pārejas noteikumu 38.punktu).

Saeimas 22.12.2016. plenārsēdē pieņemtais likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  stāsies spēkā 2017.gada janvārī nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Ievērojot iepriekš minēto, pēc Administratoru asociācijas lūguma no 01.01.2017. atcelta Sertifikācijas centra (institūcijas Nr. LATAK-S3-411) akreditācija visā akreditācijas sfērā (maksātnespējas procesa administratoru sertificēšana) un Administratoru asociācija pēc 31.12.2016. maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas procesus vairs neveic.

drukāt >