Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

Ar grozījumiem Maksātnespējas likumā precizē parādnieka pienākumus maksātnespējas procesā

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par parādnieka pienākumiem fiziskas personas maksātnespējas procesā, Ministru kabinets ir atbalstījis redakcionālus grozījumus Maksātnespējas likumā.

Grozījumi skaidri definē Maksātnespējas likuma normas tā piemērotājiem, precizējot, ka parādniekiem fiziskās personas maksātnespējas procesā bankrota procedūras ietvaros nav jānovirza viena trešdaļa no saviem ienākumiem kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Līdz 2015. gada 28. februārim Maksātnespējas likumā bija skaidri noteikts, ka parādniekam (fiziskai personai) ir pienākums bankrota procedūras laikā novirzīt vienu trešdaļu no saviem ienākumiem kreditoriem.

Savukārt 2015. gada 1. martā stājās spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, ar ko atbrīvoja parādnieku no minētā pienākuma pildīšanas.

2019. gada sākumā Augstākā tiesa pieņēma lēmumu, kurā norādīja uz līdzšinējās prakses neatbilstību likumdevēja gribai, 2015. gadā veicot grozījumus Maksātnespējas likumā.

Tieslietu ministrijas ieskatā pašreizējā grozījumu interpretācija neatbilst likumdevēja mērķim, tāpēc ar grozījumiem plānots novērst interpretācijas kļūdas Maksātnespējas likuma normās.

Likumprojektā ietvertās normas kopumā neparedz jaunas tiesības vai pienākumus, tikai precizē likumdevēja gribu, arī turpmāk nodrošinot attiecīgo normu atbilstošu piemērošanu.

Ņemot vērā iespējamo negatīvo ietekmi uz godprātīgiem parādniekiem, kuriem jebkurā brīdī var tikt izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process ilgstošas atšķirīgas likuma normu izpratnes dēļ, likumprojektā paredzēta tā nekavējoša spēkā stāšanās. Likumprojekts vēl jāskata Saeimā.
 
Informācijas avots: www.juristavards.lv (tiešsaite: https://m.juristavards.lv//zinas/275182-ar-grozijumiem-maksatnespejas-likuma-precize-likumdeveja-gribu-attieciba-uz-paradnieka-pienakumiem-fiziskas-personas-maksatnespejas-procesa?sfns=mo) 
 
 

Prezentēts pētījums

Š.g. septembrī Tieslietu ministrijā prezentēti Maksātnespējas kontroles dienesta 2018.gadā pasūtītā pētījuma "Par tiesiskās aizsardzības procesa regulējuma efektivitāti" rezultāti un tajā iekļautās rekomendācijas, uzmanību pievēršot tiesiskās aizsardzības procesa (turpmāk – TAP) rezultatīvajiem rādītājiem, TAP uzņēmumu raksturojumam, finansēm un TAP metodēm.

Pētījums piejams Pārresoru koordinācijas centra Pētījumu un publikāciju datu bāzē ŠEIT
 
Informācijas avots: Maksātnespējas kontroles dienests

Saziņa ar Administratoru asociācijas biroju

Tehnisku iemeslu dēļ līdz 30.augustam lūdzam sazināties ar Administratoru asociācijas biroju, sūtot e-pastu uz administratori@administratori.lv vai zvanot pa mob. tālruni 29490910. 

Sēru vēsts

Aiz katra paliek dzīve un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās sirds ilgi saglabās.
(M.Jansone) 

Negaidīti un pāragri mūžībā devies mūsu ilggadējais kolēģis un asociācijas biedrs Uģis Šleiers.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī domās esam kopā ar Uģa ģimeni, tuviniekiem un draugiem. 

Par Administratoru asociācijas starptautisko sadarbību

2016.gada 20.septembrī tika nodibināta starptautiskā administratoru pašpārvaldes organizāciju asociācija EUROPEAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY PRACTITIONERS’ORGANISATIONS (turpmāk – EIP). Administratoru asociācija ir viena no šīs asociācijas dibinātājām un dalīborganizācijām. Administratoru asociāciju sadarbībā EIP pārstāv Administratoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka.

Šobrīd EIP ir izveidota mājaslapa, kurā var iepazīties un iegūt informāciju par šīs asociācijas biedriem, tās valdi, kuras sastāvā ir arī Administratoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka, kā arī iepazīties ar EIP darbības mērķiem un uzdevumiem. 

Administratoru asociācija aicina biedrus apmeklēt un iepazīties ar EIP mājaslapu: http://eip-association.eu/.

Par Eiropas Parlamenta pieņemto direktīvu

2019.gada 20.jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta Eiropas Padomē pieņemtā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju un ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem, un ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 (Direktīva par pārstrukturēšanu un maksātnespēju).

Ar iepriekš minētās direktīvas angļu valodas versiju var iepazīties šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&qid=1561545030564&from=EN

03.07.2019. - ĒTIKAS NOZĪME MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORA DARBĀ

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "ĒTIKAS NOZĪME MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORA DARBĀ” (4 ak. h), kas norisināsies 2019.GADA 3.JŪLIJĀ.

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītājs: DZINTARS ZAĻŪKSNIS – Mg.iur., Ekonomikas un kultūras augstskolas, Alberta koledžas pasniedzējs.

Norises laiks: plkst. 11:00-14:15
Norises vieta: Dzirnavu iela 73-2, Rīga (3.stāvā).

REĢISTRĒŠANĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PASĀKUMAM ŠEIT.

28.06.2019. - AKTUĀLĀKĀ JUDIKATŪRA MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "AKTUĀLĀKĀ JUDIKATŪRA MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ” (4 ak. h), kas norisināsies 2019.GADA 28.JŪNIJĀ.

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītājs: IEVA BĀLIŅA – Rīgas rajona tiesas tiesnese.

Norises laiks: plkst. 10:00-13:15
Norises vieta: Dzirnavu iela 73-2, Rīga (3.stāvā).
 
REĢISTRĒŠANĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PASĀKUMAM ŠEIT

17.05.2019. - SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA 2018-2019.G. NOLĒMUMI NODOKĻU LIETĀS

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA 2018.GADA UN 2019.GADA NOLĒMUMI NODOKĻU LIETĀS" (4 ak. h), kas norisināsies 2019.GADA 17.MAIJĀ.

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītājs: KRISTĪNE KALVĀNE – Administratīvās rajona tiesas tiesnese, Administratīvās apgabaltiesas tiesneša pienākumu izpildītāja.

Norises laiks: plkst. 11:00-14:15
Norises vieta: Dzirnavu iela 73-2, Rīga (3.stāvā).
 
REĢISTRĒŠANĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PASĀKUMAM ŠEIT

10.05.2019. - JAUNĀKIE CIVILPROCESA LIKUMA GROZĪJUMI UN CIVILPROCESA JUDIKATŪRAS AKTUALITĀTES

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "JAUNĀKIE CIVILPROCESA LIKUMA GROZĪJUMI UN CIVILPROCESA JUDIKATŪRAS AKTUALITĀTES SAISTĪBĀ AR MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU” (ATKĀRTOJUMS) (4 ak. h), kas norisināsies 2019.GADA 10.MAIJĀ.

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītājs: IEVA BĀLIŅA – Rīgas rajona tiesas tiesnese.

Norises laiks: plkst. 10:00-13:15
Norises vieta: Dzirnavu iela 73-2, Rīga (3.stāvā).
 
REĢISTRĒŠANĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PASĀKUMAM ŠEIT

drukāt >