Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Administratoru asociācijas 2018.gada darbības prioritātes

Administratoru asociācijas valde 2018.gadā noteikusi prioritāri veicamos uzdevumus, lai tādējādi sekmētu asociācijas mērķu sasniegšanu.
 
2018.gadā Administratoru asociācija plāno turpināt darbu pie Maksātnespējas likuma pilnveidei nepieciešamo grozījumu izstrādes un virzības, kā arī Maksātnespējas likuma piemērošanas prakses apkopošanas un ieteikumu sagatavošanas maksātnespējas procesu regulējošo normatīvo aktu piemērošanai.
 
Administratoru asociācija plāno stiprināt maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas normu ievērošanas uzraudzību sadarbībā ar Maksātnespējas administrāciju.
 
Tāpat Administratoru asociācija turpinās organizēt kvalifikācijas pilnveides pasākumus maksātnespējas procesa administratoriem un citu profesiju pārstāvjiem.
 
Vienlaikus Administratoru asociācijas valde plāno turpināt sadarbību ar administratoru profesionālo darbību saistītajām valsts institūcijām, kā arī komunikāciju ar Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām saistībā ar normatīvo aktu projektu maksātnespējas jomā virzību Saeimā un Ministru kabinetā.
 
2018.gadā Administratoru asociācija turpinās aktīvu dalību Eiropas maksātnespējas procesa administratoru organizāciju asociācijā (EUROPEAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY PRACTITIONERS’ ORGANISATIONS), kā arī turpinās līdzšinējo sadarbību un dibinās jaunus kontaktus ar profesionālajām organizācijām ārvalstīs.
 
Tāpat 2018.gadā Administratoru asociācija ir apņēmusies celt maksātnespējas procesa administratora profesijas reputāciju un veikt citus uzdevumus.

18.04.2018. - Aktuālā tiesu prakse fiziskas personas maksātnespējas procesa lietās

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 18.04.2018. aicina maksātnespējas procesa administratorus un citus interesentus apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Aktuālā tiesu prakse fiziskas personas maksātnespējas procesa lietās” (4 ak. h). Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāji: Ieva Bāliņa – Rīgas rajona tiesas tiesnese, un Uldis Apsītis – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis.
 
Norises laiks: plkst. 13:00-16:15
Norises vieta: Jeruzalemes iela 2/4, Rīga (2.stāvs).
 
Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

25.04.2018. - Tiesu prakses aktualitātes civilprocesā un civiltiesībās

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 25.04.2018. aicina maksātnespējas procesa administratorus, zvērinātus advokātus un citus interesentus apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Tiesu prakses aktualitātes civilprocesā un civiltiesībās” (4 ak. h). Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Zane Pētersone – Augstākās tiesas tiesnese.
 
Norises laiks: plkst. 10:00-13:15
Norises vieta: Jeruzalemes iela 2/4, Rīga (2.stāvs).
 
Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

14.02.2018. kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 87% administartoru

2018.gada 14.februāra kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 27 no 31 administratoriem (87 %), kuri eksāmenu kārtoja, savukārt četrām personām ir izbeigta sertifikāta darbība. 
 
Plāšāka informācija pieejama Maksātnespējas administrācijas mājas lapā www.mna.gov.lv.  

Publicēti spēkā stājušies disciplinārlietu komisijas lēmumi

Ņemot vērā, ka Maksātnespējas administrācija atbilstoši Maksātnespējas likuma 31.4 panta piektajai daļai nodrošina un organizē disciplinārlietu komisijas darbu, Maksātnespēja administrācija saskaņā ar disciplinārlietu komisijas priekšsēdētāja lūgumu savā tīmekļa vietnē publicē anonimizētus spēkā stājušos disciplinārlietu komisijas lēmumus.
 
Plašāka informācija pieejama ŠEIT

Izsludināta pieteikšanās administratora pretendenta eksāmenam

2018.gada 2.janvārī Maksātnespējas administrācija ir izsludinājusi pieteikšanos administratora pretendenta eksāmenam. Pieteikšanās termiņš - 2018.gada 2.februāris.

Administratora eksāmens norisinās trijās daļās:

1. administratora pretendenta teorētisko zināšanu vispārējā pārbaude rakstveidā – tests (turpmāk – eksāmena pirmā daļa);

2. praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā (turpmāk – eksāmena otrā daļa);

3.  mutiskā pārbaude (turpmāk – eksāmena trešā daļa):

3.1. administratora pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude;

3.2. strukturēta intervija, kurā pārbauda administratora pretendenta kompetences – motivāciju ieņemt administratora amatu, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, sistēmiskās domāšanas prasmes un strīdu risināšanas iemaņas – un kurā uzdod ar administratora profesiju saistītus jautājumus.

ADMINISTRTAORA EKSĀMENA PIRMĀS DAĻAS NORISES DIENA – 2018. gada 3. aprīlis;

OTRĀS DAĻAS NORISES DIENA: 2018. gada 9. aprīlis;

TREŠĀS DAĻAS NORISES DIENAS: 2018. gada 10. aprīlis, 11. aprīlis, 12. aprīlis un 13. aprīlis.

ADMINISTRATORA EKSĀMENA NORISES VIETA: Rīga.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2018. gada 2. februāris. 

Plašāka informācija pieejama Maksātnespējas administrācijas mājas lapā: ŠEIT

Kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 89% administratoru

2017.gada 29.novembra maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 89% administratoru, kuri piedalījās eksāmenā.

Kvalifikācijas eksāmenu ārtoja 70 administratori. Pamatojoties uz eksaminācijas komisijas sniegto vērtējumu, kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja 62 administratori. Attiecībā uz šiem administratoriem Maksātnespējas administrācija 2017.gada 22.decembrī pieņēma lēmumus par kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu, kā arī izdeva rīkojumus par administratoru iecelšanu amatā un amata apliecības izdošanu.

Plašaka informācija pieejama ŠEIT.

No 2. līdz 5.janvārim - Administratoru asociācijas birojs slēgts

Tehnisku iemeslu dēļ no 2018.gada 2.janvāra līdz 5.janvārim (ieskaitot) Administratoru asociācijas birojs Dzirnavu iela 73-2, Rīgā, būs slēgts.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Administratoru asociāciju pa tālr. 29490910.

Atvainojamies par sagādātajām nerērtībām!

14.02.2018. - administratora kvalifikācijas eksāmens

Maksātnespējas administrācija paziņojusi par pieteikšanos administratoru kvalifikācijas eksāmenam.
 
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES DIENA – 2018. gada 14. februāris.
 
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES VIETA – Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "PARĪZE I".
 
PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2018. gada 15. janvāris.
 
Plašāka informācija: ŠEIT 

drukāt >