Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Par dalību labdarības projektā, palīdzot slimiem bērniem

Administratoru asociācijas biedri 2022.gada decembrī piedalījās labdarības pasākumā, organizējot un atbalstot Dobelē esošpersonu ar invaliditāti un atbalstītaju biedrību "Laimiņa". Šajā projektā tika ziedoti naudas līdzekļi, lai sagādātu saldumu paciņas 18 bērniem un svētku gardumu paciņas 31 pieaugušajam.

 

Administratoru asociācija lepojas ar saviem biedriem un pateicas visiem ziedotājiem par sniegto gan materiālo, gan emocionālo atbalstu. Personu ar invaliditāti un atbalstītaju biedrība "Laimiņa” pateicās no sirds visiem labiem cilvēkiem, uzrakstot Administratoru asociācijai “Sirsnīgs paldies par sniegto ziedojumu no personu ar invaliditāti un atbalstītaju biedrību "Laimiņa” ģimenēm, kurās dzīvo personas ar funkcionāliem traucējumiem!!!

 

Laimīgu, veselības un labo domu pilnu Jauno 2023.gadu!

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums 2022.gada decembrī

Administratoru asociācija informē par iespēju piedalīties šogad pēdējā kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumā(attālināti):

15.12.2022. plkst.10:00-12:30 (3 ak.h) ieplānots seminārs “JAUNUMI MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ PIRMĀS INSTANCES TIESU PRAKSĒ”, ko vadīs Rīgas pilsētas tiesas tiesnese GERDA ROZĪTE-PUPKEVIČA (Mg.iur).

Dalības maksa: 49,59 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 60,00. Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi 2022.gada novembrī

Administratoru asociācija informē par iespēju piedalīties šādā kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumā:

10.11.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots seminārs “AKTUALITĀTES SATVERSMES TIESAS JUDIKATŪRĀ”, ko vadīs LR Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs (LL.M).

 

24.11.2022 plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots seminārs "CIVILLIETU IZSKATĪŠANAS JAUNINĀJUMI UN TIESU PRAKSE. AKTUALITĀTES E-LIETAS IEVIEŠANĀ", ko vadīs Zemgales apgabaltiesas tiesnesis Aigars Sniedzītis (Mg.iur.)

 

Dalības maksa: 61,98 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 75,00.Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi 2022.gada oktobrī

Administratoru asociācija informē par iespēju piedalīties šādā kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumā:

07.10.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots seminārs “ADMINISTRATORU PRASĪBAS UN CITAS TIESU PRAKSES AKTUALITĀTES MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ. SADARBĪBA AR TIESĀM”, ko vadīs Rīgas pilsētas tiesas (Vidzemes priekšpilsētā) tiesnese Kristīne Zdanovska (Mg.iur).

Dalības maksa: 61,98 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 75,00.

Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

LĪDZJŪTĪBA

Administratoru asociācija izsaka visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģes, maksātnespējas procesa administratores, zvērinātas advokātes Intas Senčilo tuviniekiem un draugiem, viņu mūžībā aizvadot.

 

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

 

03.10.2022.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi 2022.gada septembrī

Administratoru asociācija informē par iespēju piedalīties šādos kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumos:

08.09.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots seminārs “Aktualitātes grāmatvedības organizācijas normatīvajā regulējumā”, ko vadīs LAILA KELMERE (Mg.oec) – praktizējošā grāmatvede, LLU un EKA vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, SIA "L.Kelmeres birojs" valdes locekle.

Dalības maksa: 61,98 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 75,00.

            Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

21.09.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots seminārs “Ekonomisko lietu tiesas kompetence. Tiesu prakses aktualitātes NILLTPFN un citās tiesību jomās”, ko vadīs DAGNIJA MUCENIECE (Mg.iur) - Ekonomisko lietu tiesastiesnese, Civilprocesa likuma grozījumu darba grupas dalībniece.

Dalības maksa: 61,98 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 75,00.

            Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

Par Briseles 11.Eiropas Maksātnespējas un pārstrukturizēšanas kongresu

No 2022.gada 30. jūnija līdz 1. jūlijam Briselē norisinājās Vācu juristu asociācijas (DAV) organizētais 11. Eiropas Maksātnespējas un pārstrukturizēšanas kongress, kurā dalību ņēma arī Eiropas Maksātnespējas administratoru asociācija (EIP). Administratoru asociācijas Valdes locekle Ieva Broka, kura ir ievēlēta par EIP ģenerālsekretāri, sarunā ar Civiltiesību un komerctiesību (DG-Justice) direktori Sallu Sastamoinenu apsprieda tuvāko mēnešu maksātnespējas administratoru izaicinājumus, kuru iemesls ir maksātnespējas pieaugums.

Šajā kongresā piedalījās maksātnespējas tiesību eksperti no visas Eiropas, savukārt EIP pārstāvēja tās prezidents Ivo-Meinerts Villrots, ģenerālsekretāre Ieva Broka, finanšu pārvaldnieks Rubens Garsia-Kuismondo un likumu vienotības eksperts Daniels Frits.

Eiropas direktīvas (UE) 2019/1023 transponēšana tuvojas noslēgumam un ir uzrādījusi pastāvošās pretrunas starp dažādu Eiropas dalībvalstu maksātnespējas likumiem, kas varētu radīt nevienlīdzību valstu starpā. Šī iemesla dēļ Briseles kongress bija būtisks Eiropas Komisijas jaunā likumdošanas procesa (Maksātnespēja III) tālāko vajadzību apspriešanai. 

Noslēgumā EIP likumu vienotības eksperts Daniels F. Frits izteica gala secinājumus par 11. Eiropas Maksātnespējas un pārstrukturēšanas kongresu, uzsverot to, cik svarīgi ir institūcijām strādāt vienoti, lai atrastu labākos veidus, kā atbalstīt Eiropas uzņēmumus.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi 2022.gada jūlijā

Administratoru asociācija informē, ka 2022.gada jūlijā ir ieplānots šāds kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums:

  

14.07.2022. plkst.10:00-13:15 (4ak.h) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums maksātnespējas tiesībās “Aktualitātes maksātnespējas procesā. Jaunākā tiesu prakse”, ko vadīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis Uldis Apsītis.

 

Pieteikšanās notiek te: https://www.administratori.lv/pieteikums_seminariem

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs. Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811 vai raksties uz e-pastu: apmacibas@administratori.lv

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi jūnijā

Administratoru asociācija informē par iespēju piedalīties šādā kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumā par aktualitātēm maksātnespējas tiesībās:

 

Aicinām pieteikties uz 16.06.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumu-diskusija “Stand-alone pieejas problemātika un prezumētās noziedzīgi iegūtās mantas īpatnības NILLTPFN jomā."

 

Mācības vadīs Juris Juriss (Dr.iur) - Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors, BA Turība lektors.

 

Reģistrācija kvalifikācijas pilnveides pasākumam te: https://www.administratori.lv/pieteikums_seminariem

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi 2022.gada maijā

Administratoru asociācija informē, ka 2022.gada maijā ir ieplānoti divi vērtīgi kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi:

 

19.05.2022. plkst.12:30-14:45 (ak.h) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums par pēdējiem dzīvokļa īpašuma normatīvā regulējuma grozījumiem “Dzīvokļa īpašuma normatīvā regulējuma grozījumi: aktualitātes un izaicinājumi”, ko vadīs Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors un minēto grozījumu darba grupas dalībnieks Mārtiņš AUDERS (Mg.iur).

27.05.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) notiks atkārtots kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums par tik aktuālu jautājumu kā e-lietas ieviešana “E-lietas ieviešanas platforma: būtība, ieviešana un piemērošana. Citas aktualitātes tiesvedības procesā", ko vadīs Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, BA Turība lektors AIGARS SNIEDZĪTIS (Mg.iur).

 

Pieteikties var te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

drukāt >