Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Stājušies spēkā MK noteikumi par administratoru amatā iecelšanas kārtību

2017.gada 2.jūnijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēti 2017.gada 30.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība".
 
Noteikumi nosaka:
 • maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības kursa minimālo saturu un apjomu, kā arī apliecinājumā par apmācības kursa noklausīšanos (turpmāk – apliecinājums) iekļaujamās ziņas;
 • eksaminācijas komisijas darbības kārtību;
 • administratoru eksaminācijas kārtību, minimālo zināšanu apjomu un vērtēšanas kārtību;
 • administratoru amatā iecelšanas kārtību;
 • administratoru amata apliecības formu un saturu, izdošanas un izsniegšanas kārtību;
 • administratoru kvalifikācijas eksāmena kārtību, jomas, kurās tiek pārbaudītas administratora zināšanas un prasmes, un vērtēšanas kārtību;
 • administratoru atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtību. 
Noteikumi publicēti ŠEIT.

Stājušies spēkā administratoru lietvedības noteikumi

2017.gada 2.jūnijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēti 2017.gada 30.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 286 "Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora lietvedības noteikumi".

Noteikumi nosaka:

 • tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa (turpmāk – maksātnespējas process) lietu vešanas kārtību;
 • tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas (turpmāk – uzraugošā persona) un maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) lietu nomenklatūru un lietu glabāšanas termiņus, kā arī lietvedības uzskaites kārtību. 
Ar tiesiskās aizsardzības procesa lietām vai maksātnespējas procesa lietām nesaistītos dokumentus reģistrē un kārto lietās šajos noteikumos norādītajā kārtībā ar 2017. gada 1. jūliju.
 
Ja administrators ir sācis kārtot dokumentus tiesiskās aizsardzības procesa lietā vai maksātnespējas procesa lietā pirms 2017. gada 1. jūlija, administrators šajos noteikumos norādīto lietvedības vešanas kārtību attiecībā uz izveidotajām lietām var nepiemērot, vienlaikus nodrošinot pārskatāmu informāciju par tiesiskās aizsardzības procesa lietā vai maksātnespējas procesa lietā esošajiem dokumentiem un to apriti. 
 
Noteikumi publicēti ŠEIT

Jaunumi sadaļā "Biedriem"

Godātie Administratoru asociācijas biedri!

Sadaļā "Biedriem" publicēta aktuāla informācija. Aicinām ar to iepazīties! 

Izmaiņas elektronisko pieteikumu iesniegšanā Uzņēmumu reģistrā

Uzņēmumu reģistrs ir informējis Administartoru asociāciju par to, ka no 2017.gada 1.maija elektronisko pieteikumu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā būs iespējama tikai, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”. Šeit aicinām iepazīties ar Uzņēmumu reģistra sniegto informāciju saistībā ar elektronisko pieteikumu iesniegšanas jauno kārtību.

25.aprīlī - Tiesiskās aizsardzības procesa aktuālās problēmas

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 25.aprīlī aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu „TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA AKTUĀLĀS PROBLĒMAS. PĀRSKATS PAR TIESU PRAKSI 2015.-2017.” (4 ak. h), ko vadīs mag.iur., dipl. oec. maksātnespējas procesa administrators, zvērināts advokāts Ivars Rudziks. 

 

Norises laiks: plkst. 13:30-16:45.

Reģistrēšanās: ŠEIT

4.aprīlī notiks konference par pārrobežu maksātnespējas juridiskajiem jautājumiem

Biznesa augstskola Turība 2017.gada 4.aprīlī organizē konferenci par pārrobežu maksātnespējas juridiskajiem jautājumiem (Cross-Border Insolvency Proceedings: Detecting Best Practices). 
 
Konferencē būs iespēja iepazīties ar aktuāliem juridiskiem jautājumiem par pārrobežu maksātnespējas procesu Latvijā un citās Eiropas valstīs. Konferences mērķis ir pievērst advokātu, tiesnešu, praktizējošo juristu, maksātnespējas procesa administratoru un uzraugošo valsts pārvalžu iestāžu uzmanību vienveidīgai, pārskatāmai un paredzamai pārrobežu maksātnespējas procesa organizēšanai gan vienas valsts, gan Eiropas Savienības mērogā.
 
Konferencē uzstāsies juristi un maksātnespējas jomas praktiķi gan no Latvijas, gan ārvalstīm.
 
Konferencē apskatītās tēmas:
 • Maksātnespējas Regulas (EK) Nr. 1346/2000 darbība
 • Vienveidīga regulas normu piemērošana: mērķis un prakse
 • Starptautiskā jurisdikcija maksātnespējas lietās
 • Maksātnespējas procesa koordinācija
 • Piemērojamie tiesību akti pārrobežu maksātnespējas procesā
 • Administratoru lēmumu un pilnvaru atzīšana
 • Pārrobežu sadarbība maksātnespējas lietās
 • Kreditoru informēšana un kreditoru tiesības.
 
Konferences norises vieta: Biznesa augstskola Turība

Norises laiks: 4.aprīlī plkst. 10.00.  

Konferences darba valoda – angļu.

Dalība konferencē ir bezmaksas.

Reģistrācija - līdz 2017.gada 29.martam, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka vietu skaits ir ierobežots. Lai reģistrētos dalībai, lūgums aizpildīt pieteikuma formu (lejupielādēt šeit) un nosūtīt to uz e-pastu: kristine.tihanova@turiba.lv

Konference „Maksātnespējas risinājumi biznesa vadības ekspertu un juristu skatījumā"

Lai veicinātu maksātnespējas procesos iesaistītajām personām pieņemama regulējuma izstrādi un ideju apmaiņu, 2017.gada 29.martā notiks konference „Maksātnespējas risinājumi biznesa vadības ekspertu un juristu skatījumā”.
 
Konferenci rīko Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Latvijas Zvērinātu advokātu padome un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes maksātnespējas tiesību advokātu sekcija.
 
Norises laiks: plkst. 14:00-17:00 
Norises vieta: Latvijas Universitātes 1.stāva konferenču zālē, Raiņa bulvārī 19, Rīgā.
 
Dalība konferencē ir bez maksas. 
 
Reģistrācija dalībai līdz 2017.gada 28.martam, kontaktinformācija: e-pasts anda.staltmane@advokati-cj.lv, tālr. 67365865.
 

Apstiprināts disciplinārlietu komisijas sastāvs

2017.gada 21.martā tieslietu ministrs parakstījis rīkojumu par disciplinārlietu komisiju. 
 
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 34.⁴panta otro daļu disciplinārlietu komisija apstiprināta šādā sastāvā:
 
Komisijas priekšsēdētāja: 
 
J.Macuka, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore.
 
Komisijas locekļi:
 
A.Strupišs, Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesis;
B.Banga, Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece;
A.Ličkovska, Maksātnespējas administrācijas Juridiskā departamenta direktore;
E.Novicāne, biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” pārstāve, maksātnespējas procesa administratore.
 
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 34.⁴pantu disciplinārlietu komisija izskata disciplinārlietu pret tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un maksātnespējas procesa administratoru un piemēro tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai un administratoram disciplinārsodu.
 
Disciplinārlietu komisijas sastāvu apstiprina uz trim gadiem.
 
Disciplinārlietu komisijas darbu nodrošina un organizē Maksātnespējas administrācija.
 
Ministru kabinets nosaka disciplinārlietu komisijas darbības kārtību un disciplinārlietas izskatīšanas kārtību.
 
Disciplinārlietu komisija izstrādā un pieņem tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un administratoru profesionālās ētikas kodeksu.

3.aprīlī - Publiskās uzstāšanās un sapulču vadības prasmes

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 3.aprīlī aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu „PUBLISKĀS UZSTĀŠANĀS UN SAPULČU VADĪBAS PRASMES” (7 ak. h). Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Laila Majore, praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar vairāk kā 20 gadu pieredzi apmācībā, konsultēšanā un praktiskajā darbībā. 

Semināra laikā tiks aplūkoti tādi jautājumi, kā psiholoģiskā sagatavošanās, vietas un auditorijas novērtēšana, runas struktūras izveide, teksta izveide, neverbālā komunikācija, darbs ar balsi, grupas /sapulces vadīšana, argumentēšana, auditorijas iesaistīšana un citi svarīgi publiskās uzstāšanās un sapulču vadības jautājumi ar mērķi semināra laikā attīstīt iekšējās un ārējās vadīšanas prasmes (sevis vadība), attīstīt runas mijiedarbības metodes (auditorijas vadība), kā arī izstrādāt uzstāšanās sagatavošanas algoritmu. 

Aicinām reģistrēties,  izmantojot elektronisko reģistrācijas sistēmu, kas pieejama šeit. 

Administratoru asociācijai jauns padomes priekšsēdētājs

2017.gada 27.februāra Administratoru asociācijas padomes sēdē par padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēts padomes loceklis Jānis Kumsārs.

Līdzšinējais padomes priekšsēdētājs Ainars Kreics turpinās darbu Administratoru asociācijas padomē kā padomes loceklis.

Padome ir biedrības pārvaldes institūcija, kas pārstāv biedru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes un citu institūciju darbību.  

drukāt >