Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

14.02.2018. - administratora kvalifikācijas eksāmens

Maksātnespējas administrācija paziņojusi par pieteikšanos administratoru kvalifikācijas eksāmenam.
 
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES DIENA – 2018. gada 14. februāris.
 
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES VIETA – Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "PARĪZE I".
 
PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2018. gada 15. janvāris.
 
Plašāka informācija: ŠEIT 

18.decembrī - Nodokļu aktualitātes 2018.gadā

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Nodokļu aktualitātes 2018.gadā” (4 ak. h), kas norisināsies 18.decembrī.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumā tiks aplūkotas šādas tēmas:
 • Būtiskākās izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem,
 • Darba samaksas nodokļu izmaiņas,
 • Izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem - iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem,
 • Izmaiņas pašnodarbināto personu un autoru sociālajā apdrošināšanā,
 • Mikrouzņēmuma nodokļa piemērošana,
 • Būtiskākās izmaiņas PVN uzskaitē.
Un, protams, būs iespēja saņemt atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem nodokļu jomā.

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: 
Inguna Leibus –  LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore.

Norises laiks: plkst. 10:00-13:15
 
Sīkāka informācija ŠEIT.
Reģistrēšanās: ŠEIT

5.decembrī - Maksātnespējas procesa administratora lietvedības kārtošana

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Maksātnespējas procesa administratora lietvedības kārtošana” (6 ak. h), kas norisināsies 2017.gada 5.decembrī no plkst. 10:00-15:00.

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītājs: Viktors Šadinovs – augsti kvalificēts jurists ar ilggadīgu pieredzi lekciju lasīšanā un semināru vadīšanā par lietvedības un arhīvniecības jautājumiem gan Latvijas Universitātē, gan dažādu speciālistu auditorijās.

Norises laiks: plkst. 10:00-15:00
Norises vieta: Jeruzalemes iela 2/4 (2.stāvs), Rīga.

Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

5.decembrī valdība skatīs grozījumus Maksātnespējas likumā

Otrdien, 5.decembrī, Ministru kabineta darba kārtībā iekļauts likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā". 

Plānotie grozījumi attiecas uz šādiem jautājumiem:

 • kārtība, kādā izskata strīdus par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā,
 • administratīvie pārkāpumi maksātnespējas jomā,
 • administratora tiesības saņemt informāciju no tiesas attiecīgajā procesā bez maksas,
 • juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta iemaksa kā priekšnoteikums,ja tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu iesniedz otro reizi gada laikā,
 • "ģimenes maksātnespējas procesa" depozīts,
 • kreditoru prasījumu segšanai novirzāmo līdzekļu apmērs fiziskās personas maksātnespējas procesā (saistību dzēšanas procedūras ietvaros),
 • administratora atlīdzība,
 • Maksātnespējas administrācijas nosaukuma maiņa,
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regula (ES) Nr. 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (pārstrādātā redakcija),
 • juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta segšana, ja darbinieks no tā atbrīvots,
 • Sistēma, tajā iekļaujamo ziņu apjoms un avotiem,
 • Maksātnespējas administrācijas tiesības saņemt informāciju no valsts informācijas sistēmām,
 • Maksātnespējas administrācijas tiesības pieprasīt un saņemt informāciju, kas nepieciešama eksaminācijas komisijai un disciplinārlietu komisijai to funkciju izpildei, un nodot to attiecīgajai komisijai,
 • Pprecizējoši jautājumi saistībā ar disciplinārlietu izskatīšanu.
Likumprojekts un tā anotācija aplūkojama ŠEIT

Ekonomika un komersantu pārvalde: komersanta finanšu un saimnieciskās darbības analīze

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 2017.gada 23.novembrī aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Ekonomika un komersantu pārvalde: komersanta finanšu un saimnieciskās darbības analīze", ko vadīs dr.oec. Ruta Šneidere, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Finanšu un grāmatvedības nodaļas asoc. profesore.
 
Kvalifikācijas pilnveides pasākuma norises laiks: plkst. 10:00-13:15 (4 ak h)
 
Kvalifikācijas pilnveides pasākuma tēmas sagatavotas atbilstoši Eksaminācijas komisijas apstiprinātajam Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogam.

Reģistrēšanās ŠEIT

12.09.2017. kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 73% maksātnespējas procesa administratoru

Maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 22 no 30 (73%) administratoriem, kuri kārtoja eksāmenu 2017.gada 12.septembrī.

Attiecībā uz šiem administratoriem Maksātnespējas administrācija 2017.gada 11.oktobrī ir pieņēmusi lēmumus par kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu, kā arī izdevusi rīkojumus par administratoru iecelšanu amatā un amata apliecības izdošanu. 

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.

19.oktobrī - kvalifikācijas pilnveides pasākums par aktualitātēm administratora darbā

2017.gada 19.oktobrī Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Aktualitātes administratora darbā: Individuālo komersantu, personālsabiedrību un lauksaimniecības produktu ražotāja maksātnespējas procesa īpatnības / Administratora profesionālā ētika” (5 ak. h). 

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāji: 
Kaspars Novicāns – zvērināts advokāts, maksātnespējas procesa administrators, 
Evija Novicāne – zvērināta advokāte, maksātnespējas procesa administratore, Administratoru asociācijas pārstāve Disciplinārlietu komisijā.

Plašāka informācija un pieteikšanās: ŠEIT

29.novembrī - maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmens

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" 88. punktu Maksātnespējas administrācija 2017.gada 27.septembrī paziņojusi par pieteikšanos administratoru kvalifikācijas eksāmenam.

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES DIENA – 2017. gada 29. novembris.
 
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES VIETA – Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "BERLIN".
 
PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2017. gada 27. oktobris.
 
Plašāka informācija pieejama Maksātnespējas administrācijas mājas lapā: skatīt ŠEIT

No Administratoru asociācijas valdes atcelts Ilmārs Krūms

Ar 2017.gada 13.septembra Uzņēmumu reģistra lēmumu ir veiktas izmaiņas Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk – Administratoru asociācija) valdes sastāvā, atbrīvojot no biedrības valdes maksātnespējas procesa administratoru Ilmāru Krūmu. Izmaiņas valdes sastāvā veiktas, pamatojoties uz Administratoru asociācijas padomes lēmumu par Ilmāra Krūma atcelšanu no Administratoru asociācijas valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas.  

Administratoru asociācijas padome 2017.gada 22.augustā pieņēma lēmumu par Ilmāra Krūma atcelšanu no valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas, ņemot vērā viņa tiesisko statusu, proti, Ilmāram Kūmam ir aizdomās turētā statuss par iespējami smagu noziegumu izdarīšanu likvidējamās AS “Trasta Komercbanka” likvidācijas procesā, kas ir klajā pretrunā ar Administratoru asociācijas mērķiem un darbības uzdevumiem, kā arī šāda rīcība nav savienojama ar maksātnespējas procesa administratora ētikas normām. Lēmums tika pieņemts, vienbalsīgi balsojot pieciem padomes locekļiem.

Saskaņā ar statūtiem Administratoru asociācijas padome ir biedrības pārvaldes institūcija, kas pārstāv biedru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes un citu institūciju darbību. 

Darbu Administratoru asociācijas valdē turpina valdes locekļi Kaspars Novicāns, Andris Daugaviņš un Ieva Broka.

drukāt >