Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Izbeigta sertifikāta darbība

23.09.2016. pieņemts lēmums par Judītei Jakovinai izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00102 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Judītes Jakovinas lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Izmaiņas Administratoru asociācijas pārvaldes institūcijās

Administratoru asociācija informē, ka līdzšinējais biedrības valdes priekšsēdētājs Olavs Cers ar 2016.gada 13.septembri ir nolicis valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa pilnvaras, kā arī beidzis dalību administratoru profesionālajā organizācijā.
 
Kā O.Cers informējis Administratoru asociāciju, lēmums par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta izbeigšanu saistīts ar valsts amatpersonas statusa piemērošanu maksātnespējas procesa administratoriem, tajā skaitā zvērinātiem advokātiem, kuri praktizē maksātnespējas jomā, kā dēļ viņš ir bijis spiests lūgt izbeigt sertifikāta darbību.
 
O.Cers uzskata, ka atbilstoši biedrības statūtiem nevar būt administratoru asociācijas biedrs un turpināt pildīt Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētāja pienākumus, jo ir zudis viņam kā administratoram sniegtais Administratoru asociācijas biedru pilnvarojums aizstāvēt viņu intereses.
 
Saistībā ar sertifikāta darbības izbeigšanu valsts amatpersonas statusa piemērošanas dēļ ir mainījies arī Administratoru asociācijas Padomes sastāvs. Jānis Jurkāns, Armands Strods, Andris Rukmanis un Ainars Kreics norādījuši, ka esošajā situācijā atbilstoši biedrības statūtiem nav iespējama dalība profesionālajā organizācijā, līdz ar to ir zudis Administratoru asociācijas biedru sniegtais pilnvarojums ieņemt padomes locekļa amatu. Darbību Administratoru asociācijas padomē pārtraucis arī H.Velmers. Vienlaikus A.Kreics ir paudis gatavību turpināt veikt padomes priekšsēdētāja pienākumus līdz tuvākajai Administratoru asociācijas biedru kopsapulcei.

Izbeigta sertifikāta darbība

01.09.2016. pieņemts lēmums par Leonam Osipovam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00283 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Maksātnespējas administrācijas ierosinājuma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 6.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Noslēdzas pieteikšanās administratora eksāmenam

02.09.2016. noslēdzas pieteikšanās maksātnespējas procesa administratora eksāmenam.

Informācija par pieteikšanos eksāmenam

Pēdējā pieteikšanās dienā, 02.09.2016., iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus klātienē Administratoru asociācijā, Rīgā, Ausekļa ielā 3-7B, var iesniegt laikā no plkst.09:00 līdz plkst.17:00.

Eksāmenam var pieteikties elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz Administratoru asociācijas elektroniskā pasta adresi administratori@administratori.lv līdz plkst.24:00. Tāpat, eksāmenam var pieteikties, nosūtot iesniegumu pasta sūtījumā (pasta zīmogs 02.09.2016.). Iesniegumam pievienojamo dokumentu oriģināli Administratoru asociācijā klātienē uzrādāmi 7 darbdienu laikā pēc iesnieguma nosūtīšanas.

Eksāmenam var pieteikties pretendenti, kuri atbilst Maksātnespējas likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām; uz kuriem nav attiecināmi Maksātnespējas likuma 13.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi un kuriem izsniegts derīgs apliecinājums par administratoru pretendentu apmācības (03.10.2014.-05.06.2015.) noklausīšanos. Piesakoties eksāmenam, jābūt veiktai samaksai par administratora sertificēšanu (eksāmena kārtošanu).

Izbeigta 10 sertifikātu darbība

30.08.2016. pieņemti 10 lēmumi par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības izbeigšanu pirms tajos noteiktā termiņa beigām:

30.08.2016. izbeigta Zigurdam Krastiņam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00540, Ingum Strautmanim izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00082, Edgaram Dupatam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00547, Andrim Mālenderam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00071 un Ainaram Kreicam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00110 darbība.

31.08.2016. izbeigta Jānim Jurkānam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00054, Olavam Ceram izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00103, Andrim Rukmanim izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00007, Armandam Strodam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00197 un Jānim Tiesniekam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00205 darbība. 

Lēmumi pieņemti pēc Zigurda Krastiņa, Ingus Strautmaņa, Edgara Dupata, Andra Mālendera, Ainara Kreica, Jāņa Jurkāna, Olava Cera, Andra Rukmaņa, Armanda Stroda un Jāņa Tiesnieka lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Apturēta sertifikāta darbība

30.08.2016. pieņemts lēmums par Zintai Zālītei-Rukmanei izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00300 darbības apturēšanu līdz 01.08.2018.

Administratoru asoiciācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Izbeigta 3 sertifikātu darbība

29.08.2016. pieņemti lēmumi par Aldim Saulietim izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00522, Raivo Sjademem izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00385 un Kristīnei Errsai izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00046 darbības izbeigšanu pirms tajos noteiktā termiņa beigām. Lēmumi pieņemti pēc Alda Saulieša, Raivo Sjademes un Kristīnes Errsas lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Izbeigta sertifikāta darbība

17.08.2016. pieņemts lēmums par Normundam Šlitkem izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00084 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Normunda Šlitkes lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Apturēta sertifikāta darbība

16.08.2016. pieņemts lēmums par Artai Snipei izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00351 darbības apturēšanu līdz 16.02.2018.

Administratoru asoiciācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Izbeigta sertifikāta darbība

15.08.2016. pieņemts lēmums par Indrai Kaniņai-Šlitkei izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00161 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Indras Kaniņas-Šlitkes lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

drukāt >