Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi 2022.gada aprīlī

Administratoru asociācija informē, ka 2022.gada aprīlī ir ieplānoti divi vērtīgi kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi:

 

01.04.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums par tik aktuālu jautājumu kā e-lietas ieviešana E-lietas ieviešanas platforma: būtība, ieviešana un piemērošana. Citas aktualitātes tiesvedības procesā", ko vadīs Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, BA Turība lektors AIGARS SNIEDZĪTIS.

 

28.04.2022. plkst.10:00-15:00 (6 ak.h) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Kriptovalūtas jēdziens, riski un to kontrole. Teorijas un prakses mijiedarbība, tai skaitā NILL jomā”, ko vadīs ZAB Sorainen advokāta palīdze AGNETA RUMPA un vecākais jurists EDVĪNS DRABA, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītāja vietnieks Paulis Iļjenkovs.

Pieteikties var te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Administratoru asociācijas ikgadējā sapulce 2022.gadā

Biedrības „Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija” ikgadējā biedru sapulce tiek sasaukta 2022.gada 31.martā plkst.12:00

 

Sapulces norises vieta – tiešsaiste (MS Teams).

 

Informācija par sapulces darba kārtību ir nosūtīta uz biedru e-pastiem atbilstoši Statūtu 12.4.punktam. Sapulces materiāli tiks izsūtīti uz Maksātnespējas reģistrā reģistrētām biedru e-pasta adresēm ne vēlāk kā 5(piecas) dienas pirms sapulces. 

 

Atbilstoši likuma "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums" 37.panta pirmajai daļai biedrības biedram ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti. Tāpat atbilstoši Statūtu 11.2.punktam biedram ir tiesības piedalīties sapulcē tieši vai ar rakstiski pilnvarota cita Administratoru asociācijas biedra starpniecību, nosūtot pilnvaru līdz 2022.gada 29.martam uz e-pastu: administratori@administratori.lv.

 

Esiet laipni aicināti!

EIP Valdē ievēlēta Administratoru Asociācijas Valdes locekle

Informējam, ka 2016.gada 20.septembrī tika nodibināta starptautiskā administratoru pašpārvaldes organizāciju asociācija EUROPEAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY PRACTITIONERS’ORGANISATIONS (turpmāk – EIP). Administratoru asociācija ir viena no šīs asociācijas dibinātājām un dalīborganizācijām. Administratoru asociāciju sadarbībā ar EIP ir pārstāvējusi Administratoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka.

 

Mums ir liels gods un prieks, ka 2022.gada janvārī Ieva Broka tika ievēlēta EIP valdē Ģenerālsekretāres amatā, būtiski pietuvinoties sadarbībai ar tādām Eiropas institūcijām kā Eiropas Komisija un Eiropas Padome. Apsveicam!

 

Vairāk par EIP, tās biedriem, valdi, kā arī EIP darbības mērķiem un uzdevumiem ir iespējams iepazīties EIP mājaslapā: http://eip-association.eu/

 


Kvalifikācijas pilnveides pasākumi 2022.gada martā

Administratoru asociācija informē, ka 2022.gada martā ir ieplānoti divi vērtīgi kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi:

 

10.03.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums nodokļu tiesībās “Aktuālākā administratīvo tiesu prakse PVN un citu VID 
administrēto nodokļu lietās
", ko vadīs Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Diāna Makarova.

 

 24.03.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums maksātnespējas tiesībās “Aktualitātes maksātnespējas procesā. Jaunākā tiesu prakse”, ko vadīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis Uldis Apsītis.

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs. Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811 vai raksties uz e-pastu: apmacibas@administratori.lv.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi 2022.gada februārī

Administratoru asociācija informē, ka 2022.gada 11.februārī plkst.10:00-13:15 notiks ļoti vērtīgs kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums darba tiesībās “Aktualitātes darba tiesību normatīvajā regulējumā, tā piemērošanas aspekti un tendences. Jaunākā tiesu prakse", ko vadīs Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesis un BA "Turība" lektors Viktors Makucevičs (Mg.iur).

 

Savukārt 2022.gada 24.februārī plkst.9:30-14:30 (6 ak.h.) Administratoru asociācija piedāvā lielisku iespēju apmeklēt kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumu "Profesionālā izdegšana brīvās juridiskās profesijas pārstāvjiem, tās vadīšana un profilakse", ko vadīs plaši pazīstamā psiholoģe, organizāciju cilvēkresursu attīstības konsultante un trenere, vairāku augstskolu lektore Evija Ūpe (Mg.paed.)

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs. Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

 

Līdzjūtība

LĪDZJŪTĪBA 

Administratoru asociācija izsaka visdziļāko līdzjūtību mūsu bijušās kolēģes maksātnespējas procesa administratores, zvērinātas advokātes Irēnas Medveckas tuviniekiem un draugiem, viņu mūžībā aizvadot.

 

Atmiņas un sēras?

Baltas pūkas vējā?

Nē!

Mīlestība –

Tā lai dzīvo vēl pēc manis.”

(J. Sarkanābols.)

 

Atvadīšanās 2021.gada 17.decembrī plkst. 12.00. no Pirmiem meža kapiem (tikšanās pie lielajiem vārtiem).

Skumju brīdī esam kopā ar meitu un mūsu kolēģi Ingu Medvecku, mammu aizsaulē pavadot. 

15.12.2021. 

Jauni dokumenti NILL jomā biedru sadaļā

Dārgie biedri!

 

Biedru sadaļā ir pieejami šādi dokumenti, ar kuriem Administratoru asociācija aicina jūs iepazīties:

 

1.    Maksātnespējas procesa administratoru Iekšējās kontroles sistēmas instrukcija “Kārtība par veicamo pasākumu kopumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildes nodrošināšanai un Iekšējās kontroles sistēmas izveidei” (ar 12.07.2021. grozījumiem);

2.    Biedrības “Latvijas Maksātnespējas procesu administratoru asociācijas” uzraudzībā esošo Noziedzīgie iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pārbaužu veikšanas pamatprincipi;

3.    Biedrības “Latvijas Maksātnespējas procesu administratoru asociācijas” sagatavotais skaidrojums par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību izpildi maksātnespējas procesa administratoru darbībā.

Jauna sludinājumu publicēšanas kārtība

No 21.05.2021. stājusies spēkā jauna sludinājumu publicēšanas kārtība Administratoru asociācijas mājas lapā.

Lai publicētu sludinājumu Administratoru asociācijas mājas lapā, sākot no 2021.gada 21.maija ir jāaizpilda elektroniska pieteikuma forma, kas pieejama ŠEIT.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar pieteikuma formas aizpildīšanas instrukciju!

Jaunumi sadaļā "Biedriem"

Godātie Administratoru asociācijas biedri,

Mājas lapas sadaļā "Biedriem" ir publicētas aktualitātes saistībā ar Administratoru asociācijas un maksātnespējas procesa administratoru darbību. 

Aicinām ar tām iepazīties!

drukāt >