Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums 28.04.2023.

Administratoru asociācija informē, ka ir ieplānots šāds kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums:

28.04.2023. plkst.10:00-13:15 notiks attālināts kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA AKTUĀLĀ PRAKSE ", ko vadīs DIĀNA MAKAROVA – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore.
 

Pieteikties un iegūt vairāk informācijas var sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi aprīlī

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 6.aprīlī ir ieplānots šāds kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums:

06.04.2023. plkst.10:00-13:15 notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “AKTUALITĀTES NILLTPFN JOMĀ. MANTAS ATGUVES UN KONFISKĀCIJAS PĀRSŪDZĒŠANAS ASPEKTI", ko vadīs JURIS JURISS (Dr.iur.) – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors un BA “Turība” lektors.

 

Pieteikties un iegūt vairāk informācijas var sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Administratoru asociācijai 20 gadi!

Administratoru asociācija ar lielu gandarījumu paziņo, ka tieši šodien, 27.martā, Administrātoru asociācijai ir 20 gadu jubileja! Administratoru asociācijai ir liels gods un prieks apvienot un atbalstīt pašus labākos un profesionālākos maksātnespējas procesa administratorus.

APSVEICAM!!!

 

Sveiciens 8.martā!

Sveicam dārgās dāmas starptautiskajā Sieviešu dienā!

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi 2023.gada martā

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada martā ir ieplānoti divi ļoti vērtīgi kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi.

[1] 02.03.2023. plkst.10:00-13:15 notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Uzņēmumu pārejas jēdziens, problemātika un aktualitātes. Teorijas un prakses mijiedarbība, tai skaitā maksātnespējas jomā", ko vadīs gan ZAB SORAINEN, gan Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvju pieredzi, kuri ikdienā saskaras ar uzņēmumu pāreju un tās iespējamām pazīmēm.
Kvalifikācijas pilnveides pasākumu vadīs 
vairāki kompetenti lektori: Nauris GRIGALIS (Zv.advokāts, SORAINEN ZAB partneris un Korporatīvo konsultāciju un M&A grupas vadītājs), Sanita SIRMĀ (VID Nodokļu momaksas veicināšanas pārvaldes Sarežģīto parādu atgūšanas daļas vadītāja), Sanita ŽMIĻEVSKA (VID) un Ilona TORGAŠOVA (VID).

Pieteikties un iegūt vairāk informācijas var sadaļā Apmācību centrs.

[2] 23.03.2023. plkst.10:00-13:15 notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Tiesu prakses aktualitātes civilprocesā un civiltiesībās”, ko vadīs Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Zane Pētersone.

Pieteikties un iegūt vairāk informācijas var sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums februārī

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 24.februārī plkst.11:00-14:15 notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Aktualitātes sankciju risku pārvaldīšanā un apiešanā. PLG publiskums: privātums un caurskatamība", ko vadīs trīs lektori no LR Uzņēmumu reģistra (Galvenā valsts notāre GUNA PAIDERE), Latvijas bankas (Naudas atmazgāšanas novēršanas departamenta direktors KRISTAPS MARKOVSKIS) un no Finanšu izlūkošanas dienesta (Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs PAULIS IĻJENKOVS).

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums 27.01.2023.

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 27.janvārī plkst.10:00-13:15 notiks ļoti vērtīgs kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “AKTUALITĀTES FINANŠU UN NODOKĻU JOMĀ MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORIEM", ko vadīs LINDA SNIEGA-SVILĀNE (Mg.iur, Mg.oec) - maksātnespējas procesa administratore.

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811 vai sūtiet e-pastu uz apmacibas@administratori.lv.

Tikšanās ar MKD par aktuāliem problēmjautājumiem

Administratoru asociācija 19.01.2023. plāno satikties klātienes sanāksmē ar Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvjiem, lai izrunātu biedrībai aktuālos jautājumus.

 

 

Tikšanās ar TM un citiem nozares pārstāvjiem par kontu atvēršanas problemātiku maksātnespējas proces

Administratoru asociācija 27.01.2023. plāno piedalīties Tieslietu ministrijas rīkotajā sanāksmē (attālini) ar Finanšu ministriju, Latvijas Banku, Finanšu nozares asociāciju, Finanšu izlūkošanas dienestu un Maksātnespējas kontroles dienestu, lai izrunātu norēķinu kontu atvēršanas problemātiku kredītiestādēs maksātnespējas procesos un rast risinājumus.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi 2023.gada janvārī

Laimīgu Jauno gadu! Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 11.janvārī plkst.10:00-13:15 notiks ļoti vērtīgs kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Darījumu apstrīdēšana maksātnespējas procesā, valdes atbildība un citas tiesu prakses aktualitātes", ko vadīs Rīgas pilsētas tiesas tiesnesis un BA "Turība" lektors VIKTORS MAKUCEVIČS (Mg.iur). 

  

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

drukāt >