Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Sadaļā "Biedriem" publicēts jauns kāzuss

Godātie Administratoru asociācijas biedri,

Sadaļā "Biedriem" Tiesu nolēmumu un kāzusu datu bāzē ir publicēts jauns kāzuss par ieskaita darījumu apstrīdēšanu juridiskas personas maksātnespējas procesā. 

Aicinānm ar to iepazīties! 

Publicēts VID informatīvs materiāls par grozījumiem UIN likumā

Godātie administratori,

Informējam, ka Valsts ieņēmumu dienests publicējis jaunu informatīvo materiālu, kurā skaidroti būtiskākie grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums), kas stājās spēkā 2020.gada 12.februārī. Ar grozījumiem tiek papildināti arī izņēmumi, kad minētais nodoklis nav jāmaksā, proti, cita starpā, ja sabiedrībai ir uzsākts maksātnespējas process, tad tā ir atbrīvota no EUR 50 UIN par pārskata gadu maksāšanas (UIN likuma 17. panta 12. daļas 4. punkts).
 
Informatīvais materiāls pieejams VID mājas lapā ŠEIT

Apmācību centrs aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu 10.martā

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 2020.gada 10.martā aicina apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Jaunās Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas un aktualitātes arhīvniecības jautājumos maksātnespējas procesa ietvaros” (6 ak. h). 
 
Šajā kvalifikācijas pilnveides pasākumā tiks sniegts pārskats par būtiskākajiem aspektiem dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, kas iekļauti Tieslietu ministrijas pastāvīgas darba grupas dokumentu izstrādāšanas jautājumos izstrādātajās vadlīnijās "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas". Kā norādījusi Tieslietu ministrija, vadlīniju mērķis ir skaidrot normatīvajos aktos noteiktās prasības dokumentu (arī elektronisko dokumentu) izstrādāšanai un noformēšanai.
 
Tāpat šajā kvalifikācijas pilnveides pasākumā būs iespējams uzzināt par aktualitātēm arhīvniecības jautājumos maksātnespējas procesa ietvaros.

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Ilga Robežniece - lektore ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldībā, 15 gadus strādājusi Latvijas Valsts arhīvā kā struktūrvienību vadītāja, piedalījusies dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādē.
 
Norises laiks: plkst. 10:00-15:00.

Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

03.03.2020. "Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumi nodokļu lietās"

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 2020.gada 3.martā aicina apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumi nodokļu lietās 2018.-2020.gadā” (4 ak. h). 

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Kristīne Kalvāne - Administratīvās apgabaltiesas tiesnese.
 
Norises laiks: plkst. 10:00-13:15

Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

04.02.2020. "Nodokļu aktualitātes 2020.gadā"

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 2020.gada 4.februārī aicina apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Nodokļu aktualitātes 2020.gadā” (4 ak. h). 

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Ilze Birzniece - sertificēta nodokļu konsultante, diplomēta juriste,  SIA “Konsultācijas un Audits” valdes locekle. Vairāk nekā 10 gadu pieredze apmācībā nodokļu jautājumos.

Norises laiks: plkst. 11:00-14:15

Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

Kārtējo kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 25 administratori

Maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenu, kas norisinājās 2019.gada 18.decembrī, nokārtojuši visi 25 administratori, kuri pieteicās eksāmenam. Šiem administratoriem Maksātnespējas kontroles dienesta direktors ar lēmumu ir pagarinājis administratora amata apliecības derīguma termiņu.

Kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no rakstveida teorētisko zināšanu pārbaudes un rakstveida praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanas. Kvalifikācijas eksāmena sekmīgai nokārtošanai administratoram eksāmena abās daļās jāsaņem vērtējums, kas ir vienāds vai augstāks par sešiem punktiem.
 
Kvalifikācijas eksāmenu organizē Maksātnespējas kontroles dienests, bet eksāmenu vērtē neatkarīga eksaminācijas komisija.

Izsludināta pieteikšanās maksātnespējas procesa administratora eksāmenam

Maksātnespējas kontroles dienests ir izsludinājis maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmenu. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2020. gada 20. janvāris.
 
Maksātnespējas kontroles dienests organizē administratora eksāmenu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība".

Administratora eksāmens norisinās trijās daļās:
  • pirmā daļa -  administratora pretendenta teorētisko zināšanu vispārējā pārbaude rakstveidā – tests;
  • otrā daļa - praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā;
  • trešā daļa - mutiskā pārbaude. Eksāmena trešajā daļā norisinās administratora pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude, kā arī strukturēta intervija, kurā pārbauda administratora pretendenta kompetences – motivāciju ieņemt administratora amatu, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, sistēmiskās domāšanas prasmes un strīdu risināšanas iemaņas, kā arī uzdod ar administratora profesiju saistītus jautājumus. 
ADMINISTRATORA EKSĀMENA NORISES DIENAS:
  • eksāmena pirmā daļa: 2020. gada 19. marts;
  • eksāmena otrā daļa: 2020. gada 25. marts;
  • eksāmena trešā daļa: 2020. gada 26., 27. un 30. marts. 
Administratora eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir apmācības kursa noklausīšanās un attiecīgs apmācības kursa organizatoru izsniegts apliecinājums. Apliecinājums par apmācības kursa noklausīšanos ir derīgs divus gadus pēc tā izsniegšanas.

Plašāka informācija Maksātnespējas kontroles dienesta mājas lapā: http://mkd.gov.lv/lv/aktualitates/949/

Valdes loceklis Kaspars Novicāns piedalās UR Konsultatīvās padomes sēdē

 

Valdes loceklis Kaspars Novicāns (otrajā rindā trešais no labās) piedalās Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes sēdē 2019.gada 11.decembrī.

Diskusijas par Uzņēmumu reģistra aktuālajiem jautājumiem ietvaros tika aplūkotas tādas tēmas, kā piemēram, kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti pieprasa ziņas un dokumentus no reģistrācijas lietu nepubliskās daļas, patieso labuma guvēju noskaidrošanas problemātika maksātnespējas procesā esošajām kapitālsabiedrībām, problemātika, kas saistīta ar Uzņēmumu reģistra vienkāršotās likvidācijas kārtības piemērošanu kapitālsabiedrībām, ja to darbībā saskatāmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes, kā arī neprecīzas informācijas par patiesajiem labuma guvējiem atspoguļošana Uzņēmumu reģistra veiktās automatizētas (pēc noklusējuma) reģistrācijas gadījumos.

Stājas spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā

2019.gada 11.decembrī stājās spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, kas precizē parādnieka – fiziskas personas – tiesības bankrota procedūras laikā, proti, turpmāk parādniekam ir tiesības paturēt ienākumus, kas nepieciešami fiziskās personas maksātnespējas procesa netiešo izmaksu segšanai.
 
Līdz šim parādniekam bankrota procedūras laikā bija tiesības saņemt vismaz divas trešdaļas no saviem ienākumiem, lai segtu fiziskās personas uzturēšanas izmaksas. Fiziskai personai bankrota procedūras laikā joprojām ir tiesības paturēt mantu, kas viņam būtiski nepieciešama ienākumu gūšanai. Tāpat fiziskai personai arī turpmāk ir pienākums gūt ienākumus atbilstoši savām iespējām.
 
Likuma grozījumu mērķis ir nodrošināt, lai arī turpmāk Maksātnespējas likuma normu piemērotājiem būtu nepārprotami skaidrs, ka parādniekiem fiziskās personas maksātnespējas procesā bankrota procedūras ietvaros nav jānovirza viena trešdaļa no tās ienākumiem kreditoru prasījumu apmierināšanai.
 
Šobrīd Latvijā ir aptuveni 3200 fiziskās personas – maksātnespējas procesa subjekti jeb parādnieki, kuriem pašlaik ir aktīvs fiziskās personas maksātnespējas process.

drukāt >