Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi 2023.gada maijā

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 12.maijā plkst.10:00-13:15 (4 ak.stundas) notiks ļoti vērtīgs kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “AKTUALITĀTES FINANŠU UN NODOKĻU JOMĀ MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORIEM" (atkārtojums), ko vadīs LINDA SNIEGA-SVILĀNE (Mg.iur, Mg.oec) - maksātnespējas procesa administratore.

 

Savukārt 2023.gada 30.maijā plkst.10:00-12:30 (3 ak.stundas) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumsEKONOMISKO LIETU TIESAS KOMPETENCE. AKTUĀLĀ TIESU PRAKSE UZŅĒMUMA PĀREJAS LIETĀS, ko vadīs Ekonomisko lietu tiesas tiesnese (iepriekš maksātnespējas procesa administratore) Oksana Pulle.

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811 vai sūtiet e-pastu uz apmacibas@administratori.lv.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums 28.04.2023.

Administratoru asociācija informē, ka ir ieplānots šāds kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums:

28.04.2023. plkst.10:00-13:15 notiks attālināts kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA AKTUĀLĀ PRAKSE ", ko vadīs DIĀNA MAKAROVA – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore.
 

Pieteikties un iegūt vairāk informācijas var sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi aprīlī

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 6.aprīlī ir ieplānots šāds kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums:

06.04.2023. plkst.10:00-13:15 notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “AKTUALITĀTES NILLTPFN JOMĀ. MANTAS ATGUVES UN KONFISKĀCIJAS PĀRSŪDZĒŠANAS ASPEKTI", ko vadīs JURIS JURISS (Dr.iur.) – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors un BA “Turība” lektors.

 

Pieteikties un iegūt vairāk informācijas var sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Administratoru asociācijai 20 gadi!

Administratoru asociācija ar lielu gandarījumu paziņo, ka tieši šodien, 27.martā, Administrātoru asociācijai ir 20 gadu jubileja! Administratoru asociācijai ir liels gods un prieks apvienot un atbalstīt pašus labākos un profesionālākos maksātnespējas procesa administratorus.

APSVEICAM!!!

 

Ikgadējā biedru sapulce 29.03.2023.

Biedrības „Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija) Valde paziņo, ka Administratoru asociācijas ikgadējā biedru sapulce šogad tiek sasaukta 2023.gada 29.martā plkst.11:00.

Atbilstoši likuma "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums" 37.panta pirmajai daļai biedrības biedram joprojām ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti.

Sapulces norises vieta – tiešsaiste (MS Teams).

Biedru sapulces darba kārtība:
1. Organizatoriskie jautājumi – sapulces reglamenta apstiprināšana.
2. Par Administratoru asociācijas darbības rezultātiem 2022.gadā:
2.1.  Valdes ziņojums un Padomes ziņojums.
3. Administratoru asociācijas 2022.gada pārskata apstiprināšana un Revidenta ziņojums.
4. Par Administratoru asociācijas plānoto darbību 2023.gadā:
4.1.  Administratoru asociācijas 2023.gada darba plāna apstiprināšana;

4.2.  Administratoru asociācijas 2023.gada budžeta apstiprināšana. 

Informējam, ka biedru sapulces materiāli būs pieejami tikai elektroniskā formā.

Atbilstoši Administratoru asociācijas statūtu 11.2.punktam biedram ir tiesības piedalīties sapulcē tieši vai ar rakstiski pilnvarota cita Administratoru asociācijas biedra starpniecību. Gadījumā, ja plānojat izdot pilnvaru, tad lūdzam pilnvaru, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu,  iesniegt Administratoru asociācijā NE VĒLĀK KĀ LĪDZ 2023.GADA 28.MARTAM.

Atbilstoši likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 37.panta trešajai daļai biedram ir tiesības rakstveidā balsot pirms biedru kopsapulces, ja balsojums tiek biedrībai nodots vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru kopsapulces norises dienas un balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj biedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai biedru identificēt.

Administratoru asociācijas biedriem tiks nodrošināta iespēja balsot par sapulces darba kārtības jautājumiem pirms biedru kopsapulces.

Administratoru asociācijas biedriem atsevišķi tiks nosūtīta informācija par sapulces tiešsaistes režīma kārtību un balsošanas nosacījumiem tiks nosūtīta atsevišķi uz e-pasta adresēm.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 27311811 vai rakstot uz e-pastu – administratori@administratori.lv.

Sveiciens 8.martā!

Sveicam dārgās dāmas starptautiskajā Sieviešu dienā!

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi 2023.gada martā

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada martā ir ieplānoti divi ļoti vērtīgi kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi.

[1] 02.03.2023. plkst.10:00-13:15 notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Uzņēmumu pārejas jēdziens, problemātika un aktualitātes. Teorijas un prakses mijiedarbība, tai skaitā maksātnespējas jomā", ko vadīs gan ZAB SORAINEN, gan Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvju pieredzi, kuri ikdienā saskaras ar uzņēmumu pāreju un tās iespējamām pazīmēm.
Kvalifikācijas pilnveides pasākumu vadīs 
vairāki kompetenti lektori: Nauris GRIGALIS (Zv.advokāts, SORAINEN ZAB partneris un Korporatīvo konsultāciju un M&A grupas vadītājs), Sanita SIRMĀ (VID Nodokļu momaksas veicināšanas pārvaldes Sarežģīto parādu atgūšanas daļas vadītāja), Sanita ŽMIĻEVSKA (VID) un Ilona TORGAŠOVA (VID).

Pieteikties un iegūt vairāk informācijas var sadaļā Apmācību centrs.

[2] 23.03.2023. plkst.10:00-13:15 notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Tiesu prakses aktualitātes civilprocesā un civiltiesībās”, ko vadīs Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Zane Pētersone.

Pieteikties un iegūt vairāk informācijas var sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums februārī

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 24.februārī plkst.11:00-14:15 notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Aktualitātes sankciju risku pārvaldīšanā un apiešanā. PLG publiskums: privātums un caurskatamība", ko vadīs trīs lektori no LR Uzņēmumu reģistra (Galvenā valsts notāre GUNA PAIDERE), Latvijas bankas (Naudas atmazgāšanas novēršanas departamenta direktors KRISTAPS MARKOVSKIS) un no Finanšu izlūkošanas dienesta (Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs PAULIS IĻJENKOVS).

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums 27.01.2023.

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 27.janvārī plkst.10:00-13:15 notiks ļoti vērtīgs kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “AKTUALITĀTES FINANŠU UN NODOKĻU JOMĀ MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORIEM", ko vadīs LINDA SNIEGA-SVILĀNE (Mg.iur, Mg.oec) - maksātnespējas procesa administratore.

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811 vai sūtiet e-pastu uz apmacibas@administratori.lv.

Tikšanās ar MKD par aktuāliem problēmjautājumiem

Administratoru asociācija 19.01.2023. plāno satikties klātienes sanāksmē ar Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvjiem, lai izrunātu biedrībai aktuālos jautājumus.

 

 

drukāt >