Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Par INSOL Europe konferenci 31.maijā un 1.jūnijā

Administratoru asociācija no Eiropas maksātnespējas un restrukturizācijas profesionāļu asociācijas (INSOL Europe) ir saņēmusi informāciju par iespēju apmeklēt Austrumeiropas valstu komitejas konferenci “Balance of Interests: Restructuring, Insolvency and Second Chence”, kura norisināsies 2018.gada 31.maijā un 1.jūnijā Radisson Blu Latvija, Rīgā.

Konferences  oficiālā darba valoda būs angļu valoda, taču sinhronais tulkojums tiks nodrošināts latviešu valodā.
 
Aicinām administratorus apmeklēt konferenci. 
 
Pieteikšanās uz konferenci līdz 2018.gada 27.aprīlim.
 
Reģistrēšanās konferencei izmantojot saiti ŠEIT  
 
Konferences brošūra pieejama ŠEIT
Konferences norises programma pieejama ŠEIT
 

06.06.2018. - administratora kvalifikācijas eksāmens

Maksātnespējas administrācija paziņojusi par pieteikšanos administratoru kvalifikācijas eksāmenam.
 
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES DIENA – 2018.gada 6.jūnijs.
 
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES VIETA – Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "PARĪZE I".
 
PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2018.gada 7.maijs.
 
Plašāka informācija: ŠEIT 

06.04.2018. - TAP aktuālās problēmas. Pārskats par tiesu praksi 2015.-2017.

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 06.04.2018. aicina maksātnespējas procesa administratorus, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un citus interesentus apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Tiesiskās aizsardzības procesa aktuālās problēmas. Pārskats par tiesu praksi 2015.-2017.” (4 ak. h). Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītājs: mag.iur., dipl.oec. Ivars Rudziks – zvērināts advokāts.

Norises laiks: plkst. 10:00-13:15
Norises vieta: Jeruzalemes iela 2/4, Rīga (2.stāvs; ieeja no vārtrūmes, neieejot pagalmā, durvis pa kreisi).

Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

Maksātnespējas administrācijas 2018.gada prioritātes

Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina, 2018.gada 21.martā piedaloties Starptautiskā Forumu Konsorcija iknedēļas mazajā biznesa forumā, informējusi par Maksātnespējas administrācijas 2018.gadā noteiktajām prioritātēm, proti, tikšot turpināts darbs pie ar administratora amata darbību saistīto jautājumu risināšanas, plānots nostiprināt pārskatīto preventīvas uzraudzības mehānismu praktisko piemērošanu, kā arī tikšot meklēti jauni risinājumi uzraudzības efektivitātes paaugstināšanai. 

Tāpat, kā informējusi I.Šteina, 2018.gadā pastiprināta uzmanība tikšot veltīta maksātnespējas procesa izmaksu kontrolei, īstenojot uzraudzības pasākumus, tostarp veicot klātienes pārbaudes un piedaloties kreditoru sapulcēs. Tikšot arī pilnveidota Elektroniskā maksātnespējas uzraudzības sistēma, uzlabojot rindas darbību un nodrošinot Maksātnespējas administrācijas darbības efektivitātes paaugstināšanu. 
 
Informācijas avots: Maksātnespējas administrācijas mājas lapa, 22.03.2018. 

Administratoru asociācijas 2018.gada darbības prioritātes

Administratoru asociācijas valde 2018.gadā noteikusi prioritāri veicamos uzdevumus, lai tādējādi sekmētu asociācijas mērķu sasniegšanu.
 
2018.gadā Administratoru asociācija plāno turpināt darbu pie Maksātnespējas likuma pilnveidei nepieciešamo grozījumu izstrādes un virzības, kā arī Maksātnespējas likuma piemērošanas prakses apkopošanas un ieteikumu sagatavošanas maksātnespējas procesu regulējošo normatīvo aktu piemērošanai.
 
Administratoru asociācija plāno stiprināt maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas normu ievērošanas uzraudzību sadarbībā ar Maksātnespējas administrāciju.
 
Tāpat Administratoru asociācija turpinās organizēt kvalifikācijas pilnveides pasākumus maksātnespējas procesa administratoriem un citu profesiju pārstāvjiem.
 
Vienlaikus Administratoru asociācijas valde plāno turpināt sadarbību ar administratoru profesionālo darbību saistītajām valsts institūcijām, kā arī komunikāciju ar Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām saistībā ar normatīvo aktu projektu maksātnespējas jomā virzību Saeimā un Ministru kabinetā.
 
2018.gadā Administratoru asociācija turpinās aktīvu dalību Eiropas maksātnespējas procesa administratoru organizāciju asociācijā (EUROPEAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY PRACTITIONERS’ ORGANISATIONS), kā arī turpinās līdzšinējo sadarbību un dibinās jaunus kontaktus ar profesionālajām organizācijām ārvalstīs.
 
Tāpat 2018.gadā Administratoru asociācija ir apņēmusies celt maksātnespējas procesa administratora profesijas reputāciju un veikt citus uzdevumus.

18.04.2018. - Aktuālā tiesu prakse fiziskas personas maksātnespējas procesa lietās

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 18.04.2018. aicina maksātnespējas procesa administratorus un citus interesentus apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Aktuālā tiesu prakse fiziskas personas maksātnespējas procesa lietās” (4 ak. h). Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāji: Ieva Bāliņa – Rīgas rajona tiesas tiesnese, un Uldis Apsītis – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis.
 
Norises laiks: plkst. 13:00-16:15
Norises vieta: Jeruzalemes iela 2/4, Rīga (2.stāvs).
 
Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

25.04.2018. - Tiesu prakses aktualitātes civilprocesā un civiltiesībās

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 25.04.2018. aicina maksātnespējas procesa administratorus, zvērinātus advokātus un citus interesentus apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Tiesu prakses aktualitātes civilprocesā un civiltiesībās” (4 ak. h). Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Zane Pētersone – Augstākās tiesas tiesnese.
 
Norises laiks: plkst. 10:00-13:15
Norises vieta: Jeruzalemes iela 2/4, Rīga (2.stāvs).
 
Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

14.02.2018. kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 87% administartoru

2018.gada 14.februāra kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 27 no 31 administratoriem (87 %), kuri eksāmenu kārtoja, savukārt četrām personām ir izbeigta sertifikāta darbība. 
 
Plāšāka informācija pieejama Maksātnespējas administrācijas mājas lapā www.mna.gov.lv.  

Publicēti spēkā stājušies disciplinārlietu komisijas lēmumi

Ņemot vērā, ka Maksātnespējas administrācija atbilstoši Maksātnespējas likuma 31.4 panta piektajai daļai nodrošina un organizē disciplinārlietu komisijas darbu, Maksātnespēja administrācija saskaņā ar disciplinārlietu komisijas priekšsēdētāja lūgumu savā tīmekļa vietnē publicē anonimizētus spēkā stājušos disciplinārlietu komisijas lēmumus.
 
Plašāka informācija pieejama ŠEIT

drukāt >