Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Kvalifikācijas pilnveides pasākumi
Sākums>Apmācību centrs>Kvalifikācijas pilnveides pasākumi


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi

Maksātnespējas procesa administratora pienākums ir regulāri pilnveidot savu kvalifikāciju.

Saskaņā ar Maksātnespējas likumu pēc iecelšanas amatā administrators reizi piecos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk — kvalifikācijas periods), kārto kvalifikācijas eksāmenu.

Kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 80 akadēmisko stundu apmērā kārtējās apliecības derīguma termiņa laikā.

Aicinām aplūkot Apmācību centra kvalifikācijas pilnveides pasākumu plānu un savlaicīgi pieteikties to apmeklējumam! 

KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PASĀKUMU PLĀNS  

drukāt >