Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Administratoru profesionālās darbības un kvalifikācijas pilnveides informācijas sistēma MAKSIS

04.02.2013

No 1.februāra Administratoru asociācijas mājas lapā tiešsaistes režīmā ikviens sertificēts maksātnespējas procesa administrators var aplūkot informāciju par savas profesionālās darbības un kvalifikācijas pilnveides rādītājiem, kas tiek izvērtēti, lemjot par sertifikāta termiņa pagarināšanu.

Šogad informācijas sistēma MAKSIS būs ļoti noderīga vismaz pusei no visiem maksātnespējas procesa administratoriem, jo viņiem šogad beidzas sertifikāta darbības termiņš. Tādēļ es aicinu ikvienu administratoru savlaicīgi iepazīties ar pārlūkā apkopoto informāciju un, ja nepieciešams, uzlabot profesionālās darbības un kvalifikācijas pilnveides rādītājus. Tagad izsekot saviem rādītājiem būs daudz ērtāk!” norāda Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētāja Agnese Strode.

Pārlūkā MAKSIS ir aplūkojama informācija par soda punktiem, kā arī informācija par administratora kvalifikācijas pilnveides rādītājiem, sākot no 2011.gada 1.janvāra. Informācija pārlūkā tiek aktualizēta katras nedēļas pirmajā darba dienā.

Ņemot vērā, ka informācijas sistēma ir izstrādāta un tiek uzturēta no Administratoru asociācijas budžeta, kuru veido biedru naudas, Asociācijas biedriem pārlūka MAKSIS lietošana ir bez maksas, savukārt pārējiem sertificētajiem maksātnespējas procesa administratoriem – par samaksu (sk. Pakalpojumu cenrādi sadaļā Par biedrību/Biedrības pakalpojumi/Citi pakalpojumi).

Lai saņemtu MAKSIS lietošanas tiesības, administratoram Asociācijā jāiesniedz iesniegums (klātienē, pa pastu vai e-pastu ar drošu e-parakstu, nosūtot uz administratori@administratori.lv).

Iesnieguma veidlapa pieejama šeit. Administratoriem, kuri nav Asociācijas biedri, iesniegumam jāpievieno maksājuma par pārlūka MAKSIS lietošanas tiesību nodrošināšanu apliecinošs dokuments.

Administratoru asociācija izsniedz pārlūka lietotāja rekvizītus administratoram klātienē vai nosūtot uz iesniegumā norādīto administratora elektroniskā pasta adresi.

Detalizētāka informācija par pārlūka MAKSIS lietošanu, tai skaitā lietotāja pienākumiem un citiem noteikumiem, pieejama šeit.

drukāt >