Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centrs
Sākums>Apmācību centrs


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

17.07.2018. - Grāmatvedība un finanses: teorija un prakse

13.07.2018

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu “GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES: TEORIJA UN PRAKSE” (atkārtojums) (8 ak. h), kas norisināsies otrdien, 2018.GADA 17.JŪLIJĀ.  

Šis kvalifikācijas pilnveides pasākums palīdzēs sagatavoties ne tikai maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas eksāmenam, bet arī ikvienam maksātnespējas procesa administratoram sniegs padziļinātu pārskatu par grāmatvedības un finanšu jautājumiem maksātnespējas procesā.  

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: INGUNA LEIBUS – LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore.  
 
Kvalifikācijas pilnveides pasākums ir sagatavots atbilstoši Maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogam, un aptvers šādas tēmas: Komersanta finanšu un saimnieciskās darbības analīze, peļņas un naudas atšķirības, aktīvu finansēšanas pamatprincipi, uzņēmuma darbības finansēšana (t.sk. faktorings), finansiālās stabilitātes novērtēšana (Likviditāte. Maksātspēja), aktīvu izmantošanas efektivitāte, rentabilitātes rādītāji, to analīze, maksātspējas prognozēšana (pazīmes, faktori, modeļi), pašizmaksa, tās noteikšana, pašizmaksas kalkulācija.  

Norises laiks: plkst. 9:30-17:00 
Norises vieta: Jeruzalemes iela 2/4, Rīga.  

REĢISTRĒŠANĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PASĀKUMAM ŠEIT.

08.08.2018. - Jaunākie grozījumi Maksātnespējas likumā

13.07.2018

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "JAUNĀKIE GROZĪJUMI MAKSĀTNESPĒJAS LIKUMĀ” (4 ak. h), kas norisināsies 2018.GADA 8.AUGUSTĀ.

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītājs: ULDIS APSĪTIS – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis.

Norises laiks: plkst. 10:00-13:15
Norises vieta: Jeruzalemes iela 2/4, Rīga.

REĢISTRĒŠANĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PASĀKUMAM ŠEIT.

12.09.2018. - administratora kvalifikācijas eksāmens

12.07.2018

Maksātnespējas administrācija paziņojusi par pieteikšanos administratoru kvalifikācijas eksāmenam.
 
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES DIENA – 2018.gada 12.septembris.
 
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES VIETA – Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "PARĪZE I".
 
PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2018.gada 13.augusts.
 
Plašāka informācija:ŠEIT

Par INSOL Europe konferenci 31.maijā un 1.jūnijā

24.05.2018


Administratoru asociācija no Eiropas maksātnespējas un restrukturizācijas profesionāļu asociācijas (INSOL Europe) ir saņēmusi informāciju par iespēju apmeklēt Austrumeiropas valstu komitejas konferenci “Balance of Interests: Restructuring, Insolvency and Second Chence”, kura norisināsies 2018.gada 31.maijā un 1.jūnijā Radisson Blu Latvija, Rīgā.

Konferences  oficiālā darba valoda būs angļu valoda, taču sinhronais tulkojums tiks nodrošināts latviešu valodā.
 
Aicinām administratorus apmeklēt konferenci. 
 
Pieteikšanās uz konferenci līdz 2018.gada 30.maijam.
 
Dalības maksa EUR 121.
  
Reģistrēšanās konferencei izmantojot saiti ŠEIT  
 
Konferences brošūra pieejama ŠEIT
Konferences norises programma pieejama ŠEIT 

Par tikšanos ar Starptautiskā Valūtas fonda ekspertu

11.05.2018

Biedrība “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” ir saņēmusi uzaicinājumu tikties ar Starptautiskā Valūtas fonda (turpmāk - SVF) ekspertu no 2018.gada 14.maija - 18.maijam. Ar SVF ekspertu tiksies Administratoru asociācijas valdes locekļi Ieva Broka, Kaspars Novicāns un padomes loceklis Jānis Kumsārs. 
 
Gaidāmās SVF vizītes apskatāmie jautājumi plānoti saistībā ar maksātnespējas administratoru jautājumiem, tostarp par licencēšanu, iecelšanu amatā, atalgojumu, saistībām un uzraudzības sistēmu. Tāpat SVF eksperta interešu lokā ir jautājumi saistībā ar laiku, kas saistīts ar juridisko personu likvidācijas procesa efektivitāti, piemēram, uzņēmuma pārdošanu kā darbības turpināšanos. Šobrīd SVF ekspertiem ir sniegta informācija, statistika, dokumenti par Latvijas tiesisko regulējumu kontekstā ar maksātnespējas jautājumiem, kas ietilpst novērtējuma tvērumā. 
 
Novērtējums tiek veikts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros, kas paredz virkni pasākumu Latvijas tieslietu sistēmas stiprināšanai. Projektu īsteno Tiesu administrācija, kas arī koordinē novērtējuma veikšanu. 
 
Vizīte norisināsies Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma ietvaros, ko izstrādās līdz 2018. gada beigām Tiesu administrācija ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvarā, sadarbībā ar dažādiem ārzemju ekspertiem (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD, Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivitātes komisija CEPEJ, SVF). Viena no šī novērtējuma sadaļām ir maksātnespējas joma, kura tiks izstrādāta sadarbībā ar SVF.
 
Starptautiskais Valūtas fonds kā novērtējuma veicējs tika izvēlēts, pamatojoties uz to, ka Maksātnespējas likums, kas stājās spēkā 2010. gada 1. novembrī, tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar Starptautiskā Valūtas fonda ekspertiem. Tāpat Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.–2020. gadam un to īstenošanas plāna izstrādes gaitā tika saņemts Starptautiskā Valūtas fonda ekspertu viedoklis un ierosinājumi, tādējādi Starptautiskajam Valūtas fondam jau ir padziļināta izpratne par tiesisko regulējumu un esošo situāciju maksātnespējas jomā Latvijā un varētu visaptveroši un kvalitatīvi izvērtēt izmaiņas maksātnespējas jomā. Plānots, ka SVF veiks šo reformu starpnovērtējumu. Viena no šī starpnovērtējuma sadaļām ir intervijas un statistika. Vairāk informācijas par novērtējumu un projektu ŠEIT

Administratoru asociācijai pārvēlēta valde un padome

26.04.2018

2018.gada 24.aprīļa biedrības “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija) biedru sapulcē tika ievēlēta valde un padome.

Administratoru asociācijas valdē pārvēlēti Ieva Broka, Andris Daugaviņš un Kaspars Novicāns, kuri valdes locekļu pienākumus pildīja līdz šim. 

Administratoru asociācijas padomē pārvēlēti līdzšinējie padomes locekļi Jānis Kumsārs, Raivis Tauriņš un Mareks Diks. Padomē turpmāk strādās arī Māris Onužāns, Mareks Krūcis, Valdis Ulmanis.

Par INSOL Europe konferenci 31.maijā un 1.jūnijā

26.04.2018

Administratoru asociācija no Eiropas maksātnespējas un restrukturizācijas profesionāļu asociācijas (INSOL Europe) ir saņēmusi informāciju par iespēju apmeklēt Austrumeiropas valstu komitejas konferenci “Balance of Interests: Restructuring, Insolvency and Second Chence”, kura norisināsies 2018.gada 31.maijā un 1.jūnijā Radisson Blu Latvija, Rīgā.

Konferences  oficiālā darba valoda būs angļu valoda, taču sinhronais tulkojums tiks nodrošināts latviešu valodā.
 
Aicinām administratorus apmeklēt konferenci. 
 
Pieteikšanās uz konferenci līdz 2018.gada 27.aprīlim.
 
Reģistrēšanās konferencei izmantojot saiti ŠEIT  
 
Konferences brošūra pieejama ŠEIT
Konferences norises programma pieejama ŠEIT
 

06.06.2018. - administratora kvalifikācijas eksāmens

06.04.2018

Maksātnespējas administrācija paziņojusi par pieteikšanos administratoru kvalifikācijas eksāmenam.
 
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES DIENA – 2018.gada 6.jūnijs.
 
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES VIETA – Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "PARĪZE I".
 
PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2018.gada 7.maijs.
 
Plašāka informācija: ŠEIT drukāt >