Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Juridiskā un korespondences adrese: Ausekļa iela 3-7B, Rīga, LV-1010
Faktiskā adrese: Ausekļa iela 3-16B, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Atkārtoti sertificēts 1 administrators

25.10.2016

Atkārtotas sertificēšanas ietvaros 1 maksātnespējas procesa administratoram pagarināta sertifikāta darbība nākamajam divu gadu periodam ar sertifikāta derīguma termiņu līdz 05.11.2018.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Informācija pretendentiem par eksāmena norisi

21.10.2016

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs ir izskatījis pretendentu iesniegumus par pieteikšanos administratora eksāmenam ar norises laiku 02.11.2016., 03.11.2016. un 04.11.2016.

Eksāmena reģistrācijas žurnālā ietverti un eksāmenam reģistrējas pretendenti, kuri laika periodā no 01.08.2016. līdz 02.09.2016. pieteicās eksāmena kārtošanai un kuriem ir paziņots par atļauju kārtot eksāmenu.

Par atļauju kārtot eksāmenu paziņots 15 pretendentiem.

Eksāmena norises vieta: Banku augstskola, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, 2.stāvā, 204.klausītavā.

Reģistrējoties eksāmenam, pretendents uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību.

Eksāmena norise:

Praktiskā daļa grāmatvedības jomā 02.11.2016.:

  • Reģistrēšanās eksāmenam plkst.09.30.
  • Eksāmens plkst.10.00-12.00.

Praktiskā daļa maksātnespējas jomā 03.11.2016.:

  • Reģistrēšanās eksāmenam plkst.09.30.
  • Eksāmens plkst.10.00-13.00.

Teorētiskā daļa 04.11.2016.:

  • Reģistrēšanās eksāmenam plkst.09.30.
  • Eksāmens plkst.10.00-12.30.

PAPILDU INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

Noderīgi, gatavojoties eksāmenam: Tēmu katalogs un tiesību aktu saraksts, aktualizēti 02.10.2015.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Sertifikācijas centrā, Rīgā, Ausekļa ielā 3-7B, tālrunis 67814250, elektroniskā pasta adrese administratori@administratori.lv

Satversmes tiesā ierosināta trešā lieta par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

13.10.2016

2016.gada 10.oktobrī Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Pēc Aloiza Stepēna un Ivitas Baumanes konstitucionālās sūdzības ierosinātā lieta ir jāsagatavo izskatīšanai līdz 2017.gada 9.martam.

Ar Satversmes tiesas lēmumu par lietas ierosināšanu sīkāk var iepazīties šeit.

Satversmes tiesa ierosina vēl vienu lietu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

06.10.2016

2016.gada 5.oktobrī Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Pēc Rudītes Klikučas konstitucionālās sūdzības ierosinātā lieta ir jāsagatavo izskatīšanai līdz 2017.gada 5.martam.

Ar Satversmes tiesas lēmumu par lietas ierosināšanu sīkāk var iepazīties šeit.

Par grozījumiem kredītiestādes MNP administratoru un likvidatoru atleses kārtībā

06.10.2016

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) informējusi, ka tās padome 2016.gada 28.septembrī apstiprināja grozījumus Komisijas 2014.gada 12.marta normatīvajos noteikumos Nr.39 “Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases normatīvie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). 

Atbilstoši Noteikumu grozījumiem tiek paredzēts atteikties no prioritāro kandidātu sarakstu sagatavošanas principa, lai paplašinātu to personu loku, kas ir tiesīgas piedalīties potenciālo kredītiestādes maksātnespējas procesa administratoru un likvidatoru kandidātu atlases procesā, kā arī, lai nodrošinātu visu kandidātu  sarakstos iekļauto personu vienlīdzīgas tiesības piedalīties atlases procesā.

Noteikumu grozījumi attiecībā uz minēto kandidātu atlases kārtību tiks piemēroti no 2016.gada 1.novembra un attieksies uz Administratoru asociācijas jau šajā gadā Komisijā iesniegtajiem potenciālajiem maksātnespējas procesa administratora amata kandidātiem.

Ar Noteikumu grozījumiem var iepazīties šeit.

Satversmes tiesa ierosina lietu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

04.10.2016

2016.gada 3.oktobrī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”.
 
Pēc Janas Ruģeles konstitucionālās sūdzības ierosinātā lieta ir jāsagatavo izskatīšanai līdz 2017.gada 3.martam.

Ar Satversmes tiesas lēmumu par lietas ierosināšanu sīkāk var iepazīties šeit.

Izbeigta sertifikāta darbība

30.09.2016

30.09.2016. pieņemts lēmums par Elīnai Švarcai izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00086 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Elīnas Švarcas lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Izbeigta sertifikāta darbība

23.09.2016

23.09.2016. pieņemts lēmums par Judītei Jakovinai izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00102 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Judītes Jakovinas lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.drukāt >