Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centrs
Sākums>Apmācību centrs


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Jauna informācija sadaļā "Biedriem"

10.08.2020

Godātie Administratoru asociācijas biedri,

Mājas lapā ir izveidota jauna sadaļa "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana", kurā ir publicēta akutālākā informacijas par šo tēmu. Aicinām ar to iepazīties slēgtajā sadaļā "Biedriem".

Šajā sadaļā ar jauniem kāzusiem ir papildināta arī tiesu nolēmumu un kāzusu datu bāze.

Maksātnespējas procesa administratoru profesijai pievienojušies jauni kolēģi

06.07.2020

Sekmīgi nokārtojot maksātnespējas procesa administratora eksāmenu, maksātnespējas procesa administratoru profesijai pievienojušies deviņi jauni kolēģi. 
 
Ar Maksātnespējas kontroles dienesta direktora 29.06.2020. rīkojumu maksātnespējas procesa administratora amatā iecelti: Aiga Andersone, Mārcis Beķers, Irēna Jurisone, Kalvis Krūmiņš, Jānis Motte, Ilze Šķiliņa, Edmunds Stankevičs, Elga Uzare un Raivis Znotiņš.
 
Apsveicam jaunos kolēģus!

Publicēti jauni Maksātnespējas kontroles dienesta skaidrojumi un atziņas

05.07.2020

Publicētie skaidrojumi un atziņas aptver laika posmu no 2019.decembra līdz 2020.jūnijam, un tajos atrodams Maksātnespējas kontroles dienesta viedoklis par šādām tēmām:
 • Kreditoru prasījumi,
 • Administratora atlīdzība,
 • Tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana un administratora atlīdzība,
 • Ieskaits juridiskas personas maksātnespējas procesā,
 • Juridiskās personas norēķinu konts,
 • Maksātnespējas procesa izdevumi,
 • Darbinieku prasījumu apmierināšana,
 • Izmaksas “ģimenes” maksātnespējas procesā,
 • Personas datu aizsardzība fiziskas personas maksātnespējas procesā,
 • Saistību dzēšanas procedūras piemērošanas ierobežojumi,
 • Galvojuma līgumi fiziskas personas maksātnespējas procesā,
 • Apdrošināšanas atlīdzība,
 • Administratora tiesības saistību dzēšanas procedūras laikā,
 • Atsevišķi pārrobežu maksātnespējas procesa aspekti,
 • U.c.
Ar Maksātnespējas kontroles dienesta skaidrojumiem un viedokļiem iespējams iepazīties šeit.

Sludinājumu publicēšanai jauna veidlapa

16.06.2020

Lai paplašinātu maksātnespējas procesu ietvaros realizējamās mantas pārdošanas un līdzekļu atgūšanas iespējas, Administratoru asociācija piedāvā publicēt sludinājumus biedrības Twitter un Facebook kontos Internetā. 
 
Lai īstenotu iepriekš minēto, ir papildināta Pieteikuma veidlapa sludinājumu publicēšanai Administratoru asociācijas mājas lapas Izsoļu un sludinājumu sadaļā, kurā ir iespējams atzīmēt, vai vēlaties vai arī nevēlaties, lai sludinājums tiktu publicēts Administratoru asociācijas Twitter un Facebook kontos.
 
Aicinām izmantot jauno veidlapu, kas pieejama Administratoru asociācijas mājas lapas sadaļā “Par biedrību” – “Biedrības pakalpojumi” – “Sludinājumu publicēšana” jeb ŠEIT.
 
Samaksa par pakalpojumu saglabājas nemainīga.

26.maijā "Uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošana maksātnespējas procesā"

14.05.2020

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz kvalifikācijas pilnveides pasākuma “Uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošana maksātnespējas procesā” atkārtojumu (4 ak. h), kas norisināsies 26.maijā.

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Laila Kelmere - Mg. oec., Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ekonomikas un Kultūras Augstskolas vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, praktizējoša grāmatvede.

Norises laiks: plkst. 14:00-17:15

Kvalifikācijas pilnveides pasākums notiks tiešsaistē.

Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

Atcelts 22.aprīļa kvalifikācijas eksāmens

14.04.2020

2020.gada 22.aprīļa administratoru kvalifikācijas eksāmens plānotajā datumā nenotiks.  Maksātnespējas kontroles dienests informēs visus administratorus, kuriem bija pienāums kārtot minēto eksāmenu, par turpmāko nepieciešamo rīcību un kārtību, kādā būs kārtojams kvalifikācijas eksāmens. Aicinām sekot līdzi turpmākai informācijai Maksatnespējas kontroles dienesta mājas lapā www.mkd.gov.lv .
 
Avots: Maksātnespējas kontroles dienests 

Noteiktas izmaiņas TAP un MNP saistību dzēšanas procedūrā

08.04.2020

5.aprīlī stājās spēkā grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", kas paredz ārkārtējās situācijas laikā ieviest terminētas izmaiņas tiesiskās aizsardzības procesā (TAP) un maksātnespējas procesa saistību dzēšanas procedūrā, kā arī civiltiesisko saistību izpildes kavējumu jomā.
 
Grozījumos noteikti labvēlīgāki nosacījumi TAP īstenošanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un noteikts periods pēc tās beigām - seši mēneši -, nosakot, ka šajā periodā TAP pasākumu plānu - gan sākotnējo, gan to grozot - var apstiprināt uz periodu, kas nav ilgāks par četriem gadiem, šobrīd noteikto divu gadu vietā.
 
Tāpat noteikts, ka fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā tiesa pēc parādnieka motivēta pieteikuma saistību dzēšanas procedūras laikā ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas periodā un sešus mēnešus pēc tās beigām var lemt par saistību dzēšanas plānā ietverto maksājumu kreditoram veikšanas laika pārcelšanu, vienlaikus pagarinot saistību dzēšanas procedūras termiņu par attiecīgo periodu.
 
Ieviestas terminētas izmaiņas civiltiesisko saistību izpildīšanas kavējumu jomā, lai mazinātu papildu negatīvo seku ietekmi uz personām, kuras jau pašlaik nespēj vai tuvākajā laikā nespēs nodrošināt savlaicīgu civiltiesisku saistību izpildi. Noteikts, ka no 1.aprīļa līdz 1.septembrim nokavējuma procenti par civiltiesiskas saistības izpildīšanas nokavējumu nevarēs pārsniegt likumiskos 6% gadā. 
 
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un noteiktos pulcēšanās aizliegumus, noteikta iespēja attālināti organizēt biedrību un kooperatīvu sabiedrību biedru kopsapulces, kā arī likumā noteiktās kreditoru sapulces.
 
Avots: LETA.lv 

Covid-19 krīzes risinājumi Latvijā un Eiropā

08.04.2020

Covid-19 krīze ir skārusi visas Eiropas valstis. Visas valstis ierosina ekonomiskos mehānismus, lai risinātu šo problēmu.

Administratoru asociācija šobrīd aktīvi strādā pie krīzes risinājumiem, lai mazinātu tās ietekmi uz maksātnespējas jomu un maksātnespējas procesa administratoru darbu Latvijā. Par konkrētiem risinājumiem Administratoru asociācijas sniegs plašāku informāciju tuvākajā laikā.

Bet kā ir ar Eiropas Savienību? Kādus pasākumus ir veikusi Eiropas komisija, Eiropas Centrālā banka vai Eiropadome?

Starptautiskā administratoru pašpārvaldes organizāciju asociācija (EIP) plāno informēt Administratoru asociāciju par visiem priekšlikumiem, kurus izstrādājušas Eiropas institūcijas un dalībvalstis, un Administratoru asociācija sniegs informāciju par tiem Latvijā.

Šādi ir pirmie priekšlikumi:
 • Eiropas Savienība ir izstrādājusi pagaidu tiesisko regulējumu. Tā mērķis ir atbalstīt dalībvalstu ekonomikas pašreizējā situācijā.
 • Eiropas Centrālā banka ir izsludinājusi pandēmijas ārkārtas iepirkuma programmu ar gada finansējumu 750 miljardu EUR apjomā, papildus 120 miljardiem EUR, ko tā apstiprināja 12.martā. Šīs summas kopā veido 7,3% no eirozonas IKP.
 • Eiropadome un ECOFIN vēl nav panākušas vienošanos par to, kā kopīgi rīkoties. 26.martā, tika nolemts, ka 15 dienu laikā ir jāizstrādā rīcības plāns, par ko varētu vienoties visas valstis.drukāt >