Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Saeimā otrajā lasījumā steidzamības kārtā pieņemti grozījumi Civilprocesa likumā

21.06.2012

Grozījumi paredz tiesības administratoram pārsūdzēt tiesas lēmumu par viņa atcelšanu no pienākumu pildīšanas tiesiskās aizsardzības procesā, juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā. Tiesas lēmums par administratora atcelšanu uz Maksātnespējas likuma 22.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. vai 7.punkta pamata būs pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību.

Paredzēts, ka blakus sūdzību apgabaltiesa izskatīs 15 dienu laikā. Apgabaltiesai, izskatot minēto blakus sūdzību, būs tiesības atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt, vai atcelt lēmumu un ar savu lēmumu izlemt jautājumu pēc būtības. Ja apgabaltiesa pieņems lēmumu atstāt rajona/pilsētas tiesas lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt, tad apgabaltiesas lēmuma noraksts tiks nosūtīts Maksātnespējas administrācijai jauna administratora amata kandidāta ieteikšanai. Tādējādi līdz brīdim, kad tiks izskatīta administratora iesniegtā blakus sūdzība, jauns administratora amata kandidāts attiecīgajā procesā netiks iecelts.

Tiks arī papildināti pārejas noteikumi ar 57.punktu, kas nosaka, ka administrators, kuru tiesa ar lēmumu ir atcēlusi no viņa pienākumu pildīšanas laika posmā no 2010.gada 1.novembra un līdz 2012.gada 1.jūlijam uz Maksātnespējas likuma 22.panta otrās daļas 7.punkta pamata, šo tiesas lēmumu var pārsūdzēt šā likuma 341.8 panta septītajā daļā, 363.14 panta divpadsmitajā daļā vai 363.28 panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā līdz 2012.gada 11. Jūlijam; Apgabaltiesas lēmums nav pamats administratora atjaunošanai maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, no kura viņš tika atcelts.

Paredzēts, ka grozījumi stāsies spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

Grozījumu teksts pieejams šeit http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/79EC2C0387064583C2257A23002E873A?OpenDocument

drukāt >