Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Apbalvoti maksātnespējas procesa administratori

07.01.2013

Administratoru asociācijas valde, izvērtējot 2012.gadā paveikto, ir apbalvojusi tos Administratoru asociācijas biedrus, kuri visaktīvāk iesaistījušies Administratoru asociācijas mērķu sasniegšanā.

Evijai Novicānei piešķirts Goda tituls – „Maksātnespējas procesa administrators 2012.gadā” - par nozīmīgu ieguldījumu normatīvo aktu pilnveidošanā maksātnespējas jomā, par Administratoru asociācijas pārstāvēšanu un viedokļa paušanu valsts pārvaldes institūcijās, par publikācijām maksātnespējas jomā un par ieguldījumu administratoru kvalifikācijas pilnveidē.

Par nozīmīgu ieguldījumu Administratoru asociācijas mērķu sasniegšanā 2012.gadā, ir piešķirti atzinības raksti šādiem maksātnespējas procesa administratoriem:

Olavam Ceram,
Andrim Daugaviņam,
Kasparam Novicānam,
Artai Snipei,
Ērikai Birnītei,
Raivo Sjademem,
Aldim Gobzemam,
Naurim Durevskim,
Edvīnam Krauklim.

 drukāt >