Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Revidenti
Sākums>Par biedrību>Biedrības institūcijas>Revidenti


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Revidenti

Biedrības finansiālās darbības kontroli veic divi revidenti, kurus ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.

Revidenti:

  • Veic biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
  • Dod atsauksmi par vadības institūciju darbību;
  • Dod atsauksmi par biedrības budžetu un gada pārskatu;
  • Izvērtē biedrības grāmatvedības darbu;
  • Sniedz ieteikumus par biedrības finanšu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;
  • Veic citus kopsapulces uzticētos uzdevumus.

Revidents:

Valdis Freimanis
E-pasta adrese: valdisfreimanis@gmail.com

drukāt >