Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

Administratoru profesionālās darbības un kvalifikācijas pilnveides informācijas sistēma MAKSIS

No 1.februāra Administratoru asociācijas mājas lapā tiešsaistes režīmā ikviens sertificēts maksātnespējas procesa administrators var aplūkot informāciju par savas profesionālās darbības un kvalifikācijas pilnveides rādītājiem, kas tiek izvērtēti, lemjot par sertifikāta termiņa pagarināšanu.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi

Plašāka informācija par kvalifikācijas pilnveides pasākumiem sadaļā Apmācību centrs>Kvalifikācijas pilnveides pasākumi.

Apbalvoti maksātnespējas procesa administratori

Administratoru asociācijas valde, izvērtējot 2012.gadā paveikto, ir apbalvojusi tos Administratoru asociācijas biedrus, kuri visaktīvāk iesaistījušies Administratoru asociācijas mērķu sasniegšanā.

Apmācību centra jaunumi 2013.gadā

Administratoru asociācijas Apmācību centrs informē, ka 2013.gada janvārī plānoti vismaz 3 kvalifikācijas pilnveides pasākumi.

Administratoru asociācija lūdz Tieslietu ministriju steidzami risināt izsoļu „reiderismu”

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Asociācija) ir vērsusies Tieslietu ministrijā, lūdzot steidzami novērst situāciju, kad maksātnespējas procesu ietvaros rīkotajās nekustamo īpašumu izsolēs ļaunprātīgi tiek izmantoti trūkumi Maksātnespējas un Civilprocesa likumos, tādējādi apdraudot kreditoru kopuma interešu aizstāvības iespējas.

Saeimā otrajā lasījumā steidzamības kārtā pieņemti grozījumi Civilprocesa likumā

Grozījumi paredz tiesības administratoram pārsūdzēt tiesas lēmumu par viņa atcelšanu no pienākumu pildīšanas tiesiskās aizsardzības procesā, juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā. Tiesas lēmums par administratora atcelšanu uz Maksātnespējas likuma 22.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. vai 7.punkta pamata būs pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību.

Satversmes tiesas spriedums par depozīta iemaksu

Satversmes tiesa par nesamērīgām atzīst normas par maksātnespējas procesa depozīta iemaksu, ciktāl tās attiecas uz darbiniekiem, kuru vienīgais tiesību aizsardzības līdzeklis ir darba devēja pasludināšana par maksātnespējīgu.

2012. gada 20. aprīlī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2011-16-01 „Par Maksātnespējas likuma 62. panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 363.2 panta otrās daļas normu, ciktāl tās neparedz tiesas tiesības atbrīvot personas no depozīta iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.

Sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājas lapā: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2011-16-01_Maks%C4%81tnesp%C4%93jas%20depoz%C4%ABts.pdf

Tieslietu ministrija apbalvo maksātnespējas procesa administratorus

Sakarā ar sertificētu maksātnespējas procesa administratoru institūta izveidošanas 10 gadu jubileju Tieslietu ministrija 2012.gada 24.februārī pasniedza apbalvojumus sertificētiem maksātnespējas procesa administratoriem.

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2012.gada 14.februāra rīkojumu Nr.10-10.1/147 "Par Tieslietu ministrijas Atzinības raksta piešķiršanu" II pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības raksts un "sudraba" spalva piešķirta sertificētam maksātnespējas procesa administratoram, Administratoru asociācijas Ētikas komisijas priekšsēdētājam, zvērinātam advokātam Andrim Markevičam par godprātīgu, iniciatīvas bagātu un atbildīgu darba pienākumu pildīšanu. 

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2012.gada 14.februāra rīkojumu Nr.10-10.1/148 "Par Tieslietu ministrijas Goda diploma piešķiršanu", Tieslietu ministrijas Goda diploms piešķirts:
- sertificētai maksātnespējas procesa administratorei, Administratoru asociācijas Ētikas komisijas loceklei, zvērinātai advokātei Vijai Ritenbergai par godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
- sertificētam maksātnespējas procesa administratoram, Administratoru asociācijas padomes loceklim, zvērinātam advokātam Ainaram Kreicam par godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu.

Tieslietu ministrijas apbalvojumus piešķīra Tieslietu ministrijas Apbalvošanas padome, kas izveidota, lai Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbiniekiem, tiesu darbiniekiem, tiesnešiem un tieslietu sistēmai radniecīgo institūciju pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs izteiktu Tieslietu ministrijas vadības atzinību par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu, ilggadēju, godprātīgu, radošu darbu vai nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā.
Foto no svinīgā pasākuma varat apskatīt šīs mājas lapas sadaļā: Biedriem – Biedrības pasākumi un galerijas.
Administratoru asociācija sveic tās biedrus ar Tieslietu ministrijas apbalvojumu saņemšanu!

Biedru sapulce

Administratoru asociācijas Valde paziņo, ka biedru sapulce tiek sasaukta 2012.gada 28.martā plkst.15.00. Biedru reģistrācija no plkst.14.00.
Sapulces norises vieta –  Viesnīca “Albert Hotel” zāle „Space“, Adrese- Dzirnavu iela 33, Rīga, LV-1010. Atbilstoši Administratoru asociācijas Statūtu 18.4.punktam paziņojumi par sapulces sasaukšanu biedriem nosūtīti uz maksātnespējas reģistrā reģistrētām biedru e-pasta adresēm. Sīkāku informāciju un sapulces darba kārtību varat apskatīt šīs mājas lapas sadaļā: Biedriem.

drukāt >