Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Viedoklis par MKD izplatītajiem statistikas datiem

Administratoru asociācija, reaģējot uz Maksātnespējas kontroles dienesta publiskajā telpā izplatīto informāciju par pārkāpumiem maksātnespējas procesos, ziņu aģentūrai LETA sniedza komentāru, paužot savu nostāju.

Rīga, 15.sept., LETA. Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijai nav saprotams, kā Maksātnespējas kontroles dienests (MKD) ieguvis statistikas datus, kas liecina, ka teju pusē administratoru prakses vietu pieļauti nopietni pārkāpumi, turklāt nav skaidrs arī, pēc kādiem kritērijiem vērtēts šo pārkāpumu būtiskums, aģentūrai LETA pauda asociācijas izpilddirektore Justīne Plūmiņa-Margeviča.

Viņa uzsvēra, ka pēdējo gadu laikā ir novērojama būtiska maksātnespējas jomas uzlabošanās, ko esot atzinušas vairākas starptautiskās organizācijas.

Pērn MKD norādīja, ka pārkāpumu dēļ no darba tika atstādināti tikai 0,4% administratoru, tāpēc nav nekāda racionāli izskaidrojama pamatojuma uzskatīt, ka šie dati varētu būt drastiski mainījušies 2020.gadā, MKD publiskoto statistiku komentēja Margeviča.

Kopumā MKD ziņojums radījis neizpratni administratoru vidū. Tie norāda, ka nav skaidrs, kāpēc MKD nav skaidrojis iegūtos datus pirms to publiskošanas, jo asociācija apvieno visus maksātnespējas administratorus un uzrauga to darbību. Līdz ar to asociācijai ir liela loma nozares attīstībā, aģentūrai LETA pauda Margeviča.

Administratoru asociācija sagaida lielāku caurspīdīgumu MKD darba rezultātos, tostarp arī jautājumā par to, pēc kādiem kritērijiem tas veic aprēķinus, kā arī pēc kādiem kritērijiem klasificē pārkāpumus kā būtiskus un kāda ir katra pieļautā pārkāpuma būtība.

Margeviča norādīja, ka asociācija nekavējoties vērsīsies MKD un lūgs detalizēti informēt visus maksātnespējas procesa administratorus par publiski izplatīto, viņasprāt, neskaidro pārkāpumu statistiku un to pamatojošajiem datiem.

Asociācijas izpilddirektore MKD ziņojumu nosauca par aplamu un uzsvēra, ka tas būtiski grauj ne tikai maksātnespējas procesa administratoru reputāciju, bet arī nepamatoti nomelno visu maksātnespējas jomu kopumā, bet jo īpaši - paša MKD tēlu.

Kā ziņots, MKD šogad, veicot klātienes pārbaudes maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu prakses vietās, 45% gadījumu konstatējis nopietnus pārkāpumus, aģentūra LETA uzzināja dienestā. 

Informācijas avots: nacionālā informācijas aģentūra LETA

Jauna informācija sadaļā "Biedriem"

Godātie Administratoru asociācijas biedri,

Mājas lapā ir izveidota jauna sadaļa "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana", kurā ir publicēta akutālākā informacijas par šo tēmu. Aicinām ar to iepazīties slēgtajā sadaļā "Biedriem".

Šajā sadaļā ar jauniem kāzusiem ir papildināta arī tiesu nolēmumu un kāzusu datu bāze.

Maksātnespējas procesa administratoru profesijai pievienojušies jauni kolēģi

Sekmīgi nokārtojot maksātnespējas procesa administratora eksāmenu, maksātnespējas procesa administratoru profesijai pievienojušies deviņi jauni kolēģi. 
 
Ar Maksātnespējas kontroles dienesta direktora 29.06.2020. rīkojumu maksātnespējas procesa administratora amatā iecelti: Aiga Andersone, Mārcis Beķers, Irēna Jurisone, Kalvis Krūmiņš, Jānis Motte, Ilze Šķiliņa, Edmunds Stankevičs, Elga Uzare un Raivis Znotiņš.
 
Apsveicam jaunos kolēģus!

Publicēti jauni Maksātnespējas kontroles dienesta skaidrojumi un atziņas

Publicētie skaidrojumi un atziņas aptver laika posmu no 2019.decembra līdz 2020.jūnijam, un tajos atrodams Maksātnespējas kontroles dienesta viedoklis par šādām tēmām:
 • Kreditoru prasījumi,
 • Administratora atlīdzība,
 • Tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana un administratora atlīdzība,
 • Ieskaits juridiskas personas maksātnespējas procesā,
 • Juridiskās personas norēķinu konts,
 • Maksātnespējas procesa izdevumi,
 • Darbinieku prasījumu apmierināšana,
 • Izmaksas “ģimenes” maksātnespējas procesā,
 • Personas datu aizsardzība fiziskas personas maksātnespējas procesā,
 • Saistību dzēšanas procedūras piemērošanas ierobežojumi,
 • Galvojuma līgumi fiziskas personas maksātnespējas procesā,
 • Apdrošināšanas atlīdzība,
 • Administratora tiesības saistību dzēšanas procedūras laikā,
 • Atsevišķi pārrobežu maksātnespējas procesa aspekti,
 • U.c.
Ar Maksātnespējas kontroles dienesta skaidrojumiem un viedokļiem iespējams iepazīties šeit.

Sludinājumu publicēšanai jauna veidlapa

Lai paplašinātu maksātnespējas procesu ietvaros realizējamās mantas pārdošanas un līdzekļu atgūšanas iespējas, Administratoru asociācija piedāvā publicēt sludinājumus biedrības Twitter un Facebook kontos Internetā. 
 
Lai īstenotu iepriekš minēto, ir papildināta Pieteikuma veidlapa sludinājumu publicēšanai Administratoru asociācijas mājas lapas Izsoļu un sludinājumu sadaļā, kurā ir iespējams atzīmēt, vai vēlaties vai arī nevēlaties, lai sludinājums tiktu publicēts Administratoru asociācijas Twitter un Facebook kontos.
 
Aicinām izmantot jauno veidlapu, kas pieejama Administratoru asociācijas mājas lapas sadaļā “Par biedrību” – “Biedrības pakalpojumi” – “Sludinājumu publicēšana” jeb ŠEIT.
 
Samaksa par pakalpojumu saglabājas nemainīga.

26.maijā "Uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošana maksātnespējas procesā"

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz kvalifikācijas pilnveides pasākuma “Uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošana maksātnespējas procesā” atkārtojumu (4 ak. h), kas norisināsies 26.maijā.

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Laila Kelmere - Mg. oec., Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ekonomikas un Kultūras Augstskolas vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, praktizējoša grāmatvede.

Norises laiks: plkst. 14:00-17:15

Kvalifikācijas pilnveides pasākums notiks tiešsaistē.

Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

Atcelts 22.aprīļa kvalifikācijas eksāmens

2020.gada 22.aprīļa administratoru kvalifikācijas eksāmens plānotajā datumā nenotiks.  Maksātnespējas kontroles dienests informēs visus administratorus, kuriem bija pienāums kārtot minēto eksāmenu, par turpmāko nepieciešamo rīcību un kārtību, kādā būs kārtojams kvalifikācijas eksāmens. Aicinām sekot līdzi turpmākai informācijai Maksatnespējas kontroles dienesta mājas lapā www.mkd.gov.lv .
 
Avots: Maksātnespējas kontroles dienests 

Noteiktas izmaiņas TAP un MNP saistību dzēšanas procedūrā

5.aprīlī stājās spēkā grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", kas paredz ārkārtējās situācijas laikā ieviest terminētas izmaiņas tiesiskās aizsardzības procesā (TAP) un maksātnespējas procesa saistību dzēšanas procedūrā, kā arī civiltiesisko saistību izpildes kavējumu jomā.
 
Grozījumos noteikti labvēlīgāki nosacījumi TAP īstenošanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un noteikts periods pēc tās beigām - seši mēneši -, nosakot, ka šajā periodā TAP pasākumu plānu - gan sākotnējo, gan to grozot - var apstiprināt uz periodu, kas nav ilgāks par četriem gadiem, šobrīd noteikto divu gadu vietā.
 
Tāpat noteikts, ka fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā tiesa pēc parādnieka motivēta pieteikuma saistību dzēšanas procedūras laikā ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas periodā un sešus mēnešus pēc tās beigām var lemt par saistību dzēšanas plānā ietverto maksājumu kreditoram veikšanas laika pārcelšanu, vienlaikus pagarinot saistību dzēšanas procedūras termiņu par attiecīgo periodu.
 
Ieviestas terminētas izmaiņas civiltiesisko saistību izpildīšanas kavējumu jomā, lai mazinātu papildu negatīvo seku ietekmi uz personām, kuras jau pašlaik nespēj vai tuvākajā laikā nespēs nodrošināt savlaicīgu civiltiesisku saistību izpildi. Noteikts, ka no 1.aprīļa līdz 1.septembrim nokavējuma procenti par civiltiesiskas saistības izpildīšanas nokavējumu nevarēs pārsniegt likumiskos 6% gadā. 
 
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un noteiktos pulcēšanās aizliegumus, noteikta iespēja attālināti organizēt biedrību un kooperatīvu sabiedrību biedru kopsapulces, kā arī likumā noteiktās kreditoru sapulces.
 
Avots: LETA.lv 

Covid-19 krīzes risinājumi Latvijā un Eiropā

Covid-19 krīze ir skārusi visas Eiropas valstis. Visas valstis ierosina ekonomiskos mehānismus, lai risinātu šo problēmu.

Administratoru asociācija šobrīd aktīvi strādā pie krīzes risinājumiem, lai mazinātu tās ietekmi uz maksātnespējas jomu un maksātnespējas procesa administratoru darbu Latvijā. Par konkrētiem risinājumiem Administratoru asociācijas sniegs plašāku informāciju tuvākajā laikā.

Bet kā ir ar Eiropas Savienību? Kādus pasākumus ir veikusi Eiropas komisija, Eiropas Centrālā banka vai Eiropadome?

Starptautiskā administratoru pašpārvaldes organizāciju asociācija (EIP) plāno informēt Administratoru asociāciju par visiem priekšlikumiem, kurus izstrādājušas Eiropas institūcijas un dalībvalstis, un Administratoru asociācija sniegs informāciju par tiem Latvijā.

Šādi ir pirmie priekšlikumi:
 • Eiropas Savienība ir izstrādājusi pagaidu tiesisko regulējumu. Tā mērķis ir atbalstīt dalībvalstu ekonomikas pašreizējā situācijā.
 • Eiropas Centrālā banka ir izsludinājusi pandēmijas ārkārtas iepirkuma programmu ar gada finansējumu 750 miljardu EUR apjomā, papildus 120 miljardiem EUR, ko tā apstiprināja 12.martā. Šīs summas kopā veido 7,3% no eirozonas IKP.
 • Eiropadome un ECOFIN vēl nav panākušas vienošanos par to, kā kopīgi rīkoties. 26.martā, tika nolemts, ka 15 dienu laikā ir jāizstrādā rīcības plāns, par ko varētu vienoties visas valstis.

drukāt >