Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi 2022.gada septembrī

Administratoru asociācija informē par iespēju piedalīties šādos kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumos:

08.09.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots seminārs “Aktualitātes grāmatvedības organizācijas normatīvajā regulējumā”, ko vadīs LAILA KELMERE (Mg.oec) – praktizējošā grāmatvede, LLU un EKA vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, SIA "L.Kelmeres birojs" valdes locekle.

Dalības maksa: 61,98 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 75,00.

            Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

21.09.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots seminārs “Ekonomisko lietu tiesas kompetence. Tiesu prakses aktualitātes NILLTPFN un citās tiesību jomās”, ko vadīs DAGNIJA MUCENIECE (Mg.iur) - Ekonomisko lietu tiesastiesnese, Civilprocesa likuma grozījumu darba grupas dalībniece.

Dalības maksa: 61,98 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 75,00.

            Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

Par Briseles 11.Eiropas Maksātnespējas un pārstrukturizēšanas kongresu

No 2022.gada 30. jūnija līdz 1. jūlijam Briselē norisinājās Vācu juristu asociācijas (DAV) organizētais 11. Eiropas Maksātnespējas un pārstrukturizēšanas kongress, kurā dalību ņēma arī Eiropas Maksātnespējas administratoru asociācija (EIP). Administratoru asociācijas Valdes locekle Ieva Broka, kura ir ievēlēta par EIP ģenerālsekretāri, sarunā ar Civiltiesību un komerctiesību (DG-Justice) direktori Sallu Sastamoinenu apsprieda tuvāko mēnešu maksātnespējas administratoru izaicinājumus, kuru iemesls ir maksātnespējas pieaugums.

Šajā kongresā piedalījās maksātnespējas tiesību eksperti no visas Eiropas, savukārt EIP pārstāvēja tās prezidents Ivo-Meinerts Villrots, ģenerālsekretāre Ieva Broka, finanšu pārvaldnieks Rubens Garsia-Kuismondo un likumu vienotības eksperts Daniels Frits.

Eiropas direktīvas (UE) 2019/1023 transponēšana tuvojas noslēgumam un ir uzrādījusi pastāvošās pretrunas starp dažādu Eiropas dalībvalstu maksātnespējas likumiem, kas varētu radīt nevienlīdzību valstu starpā. Šī iemesla dēļ Briseles kongress bija būtisks Eiropas Komisijas jaunā likumdošanas procesa (Maksātnespēja III) tālāko vajadzību apspriešanai. 

Noslēgumā EIP likumu vienotības eksperts Daniels F. Frits izteica gala secinājumus par 11. Eiropas Maksātnespējas un pārstrukturēšanas kongresu, uzsverot to, cik svarīgi ir institūcijām strādāt vienoti, lai atrastu labākos veidus, kā atbalstīt Eiropas uzņēmumus.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi 2022.gada jūlijā

Administratoru asociācija informē, ka 2022.gada jūlijā ir ieplānots šāds kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums:

  

14.07.2022. plkst.10:00-13:15 (4ak.h) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums maksātnespējas tiesībās “Aktualitātes maksātnespējas procesā. Jaunākā tiesu prakse”, ko vadīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis Uldis Apsītis.

 

Pieteikšanās notiek te: https://www.administratori.lv/pieteikums_seminariem

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs. Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811 vai raksties uz e-pastu: apmacibas@administratori.lv

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi jūnijā

Administratoru asociācija informē par iespēju piedalīties šādā kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumā par aktualitātēm maksātnespējas tiesībās:

 

Aicinām pieteikties uz 16.06.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumu-diskusija “Stand-alone pieejas problemātika un prezumētās noziedzīgi iegūtās mantas īpatnības NILLTPFN jomā."

 

Mācības vadīs Juris Juriss (Dr.iur) - Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors, BA Turība lektors.

 

Reģistrācija kvalifikācijas pilnveides pasākumam te: https://www.administratori.lv/pieteikums_seminariem

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi 2022.gada maijā

Administratoru asociācija informē, ka 2022.gada maijā ir ieplānoti divi vērtīgi kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi:

 

19.05.2022. plkst.12:30-14:45 (ak.h) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums par pēdējiem dzīvokļa īpašuma normatīvā regulējuma grozījumiem “Dzīvokļa īpašuma normatīvā regulējuma grozījumi: aktualitātes un izaicinājumi”, ko vadīs Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors un minēto grozījumu darba grupas dalībnieks Mārtiņš AUDERS (Mg.iur).

27.05.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) notiks atkārtots kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums par tik aktuālu jautājumu kā e-lietas ieviešana “E-lietas ieviešanas platforma: būtība, ieviešana un piemērošana. Citas aktualitātes tiesvedības procesā", ko vadīs Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, BA Turība lektors AIGARS SNIEDZĪTIS (Mg.iur).

 

Pieteikties var te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi 2022.gada aprīlī

Administratoru asociācija informē, ka 2022.gada aprīlī ir ieplānoti divi vērtīgi kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi:

 

01.04.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums par tik aktuālu jautājumu kā e-lietas ieviešana E-lietas ieviešanas platforma: būtība, ieviešana un piemērošana. Citas aktualitātes tiesvedības procesā", ko vadīs Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, BA Turība lektors AIGARS SNIEDZĪTIS.

 

28.04.2022. plkst.10:00-15:00 (6 ak.h) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “Kriptovalūtas jēdziens, riski un to kontrole. Teorijas un prakses mijiedarbība, tai skaitā NILL jomā”, ko vadīs ZAB Sorainen advokāta palīdze AGNETA RUMPA un vecākais jurists EDVĪNS DRABA, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītāja vietnieks Paulis Iļjenkovs.

Pieteikties var te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Administratoru asociācijas ikgadējā sapulce 2022.gadā

Biedrības „Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija” ikgadējā biedru sapulce tiek sasaukta 2022.gada 31.martā plkst.12:00

 

Sapulces norises vieta – tiešsaiste (MS Teams).

 

Informācija par sapulces darba kārtību ir nosūtīta uz biedru e-pastiem atbilstoši Statūtu 12.4.punktam. Sapulces materiāli tiks izsūtīti uz Maksātnespējas reģistrā reģistrētām biedru e-pasta adresēm ne vēlāk kā 5(piecas) dienas pirms sapulces. 

 

Atbilstoši likuma "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums" 37.panta pirmajai daļai biedrības biedram ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti. Tāpat atbilstoši Statūtu 11.2.punktam biedram ir tiesības piedalīties sapulcē tieši vai ar rakstiski pilnvarota cita Administratoru asociācijas biedra starpniecību, nosūtot pilnvaru līdz 2022.gada 29.martam uz e-pastu: administratori@administratori.lv.

 

Esiet laipni aicināti!

EIP Valdē ievēlēta Administratoru Asociācijas Valdes locekle

Informējam, ka 2016.gada 20.septembrī tika nodibināta starptautiskā administratoru pašpārvaldes organizāciju asociācija EUROPEAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY PRACTITIONERS’ORGANISATIONS (turpmāk – EIP). Administratoru asociācija ir viena no šīs asociācijas dibinātājām un dalīborganizācijām. Administratoru asociāciju sadarbībā ar EIP ir pārstāvējusi Administratoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka.

 

Mums ir liels gods un prieks, ka 2022.gada janvārī Ieva Broka tika ievēlēta EIP valdē Ģenerālsekretāres amatā, būtiski pietuvinoties sadarbībai ar tādām Eiropas institūcijām kā Eiropas Komisija un Eiropas Padome. Apsveicam!

 

Vairāk par EIP, tās biedriem, valdi, kā arī EIP darbības mērķiem un uzdevumiem ir iespējams iepazīties EIP mājaslapā: http://eip-association.eu/

 


Kvalifikācijas pilnveides pasākumi 2022.gada martā

Administratoru asociācija informē, ka 2022.gada martā ir ieplānoti divi vērtīgi kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi:

 

10.03.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums nodokļu tiesībās “Aktuālākā administratīvo tiesu prakse PVN un citu VID 
administrēto nodokļu lietās
", ko vadīs Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Diāna Makarova.

 

 24.03.2022. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums maksātnespējas tiesībās “Aktualitātes maksātnespējas procesā. Jaunākā tiesu prakse”, ko vadīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis Uldis Apsītis.

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs. Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811 vai raksties uz e-pastu: apmacibas@administratori.lv.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi 2022.gada februārī

Administratoru asociācija informē, ka 2022.gada 11.februārī plkst.10:00-13:15 notiks ļoti vērtīgs kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums darba tiesībās “Aktualitātes darba tiesību normatīvajā regulējumā, tā piemērošanas aspekti un tendences. Jaunākā tiesu prakse", ko vadīs Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesis un BA "Turība" lektors Viktors Makucevičs (Mg.iur).

 

Savukārt 2022.gada 24.februārī plkst.9:30-14:30 (6 ak.h.) Administratoru asociācija piedāvā lielisku iespēju apmeklēt kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumu "Profesionālā izdegšana brīvās juridiskās profesijas pārstāvjiem, tās vadīšana un profilakse", ko vadīs plaši pazīstamā psiholoģe, organizāciju cilvēkresursu attīstības konsultante un trenere, vairāku augstskolu lektore Evija Ūpe (Mg.paed.)

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs. Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

 

drukāt >