Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Par sadarbību ar Latvijas Nacionālo arhīvu

Sadaļā "Biedriem" ir ievotota informācija par sadarbību ar Latvijas Nacionālo arhīvu.

Šogad asociācijā uzņemti četri jauni biedri

Šā gada pirmajā ceturksnī Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijā uzņemti četri jauni biedri. Kopš 21.februāra Administratoru asociācijas biedru rindas papildinājusi Daina Puķīte, 14.martā asociācijā tika uzņemta Indra Kaniņa-Šlitke, 28.martā - Baiba Didrihsone, bet 18.aprīlī asociācijai pievienojās Jānis Kulbergs. Līdz ar to patlaban Administratoru asociācija apvieno 222 biedrus. Novēlam visiem panākumus profesionālajā darbā!

18.jūnijā

Sadaļā "Apmācību centrs" ir papildināts jūnija kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns.

Plašāka informācija pieejama šeit.

Papildināts kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns maijam un pieejams plāns jūnijam


Sadaļā "Apmācību centrs" ir papildināts kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns maijam, kā arī ievietots jūnija plāns.

Plašāka informācija pieejama šeit.

Pieejams kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns maijam

Sadaļā "Apmācību centrs" ir ievietots kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns maijam.

Maijā plānoti šādi pasākumi:
- Atlīdzinājums administratīvajā procesā (atkārtojums);
- Grāmatvedība maksātnespējas procesa administratoriem. Prakstiskie uzdevumi;
- Tiesu prakses aktualitātes civiltiesībās;
- Jaunākie Civilprocesa likuma grozījumi (II.daļa) un maksātnespējas procesa aktualitātes (atkārtojums);
-  Valdes locekļu civiltiesiskā atbildība par savlaicīgu maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu.

Plašāka informācija pieejama šeit

Administratoru asociācija pievienojas Latvijas Darba devēju konfederācijai

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) ir kļuvusi par Latvijas Darba devēju konfederācijas biedru.  Iestājoties lielākajā Latvijas darba devēju organizācijā, Administratoru asociācija plāno sniegt ieguldījumu uzņēmējdarbības tiesiskās vides un publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošanā.

Piedaloties tautsaimniecības un finanšu jomas politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē un pilnveidē, daloties ar profesionālām zināšanām un Administratoru asociācijas biedru plašo pieredzi finanšu grūtībās nonākušu uzņēmumu restrukturizācijā, maksātspējas atjaunošanā un citos ar uzņēmējdarbības vides pilnveidi cieši saistītos jautājumos, asociācija saredz iespējas līdzdarboties Latvijas uzņēmējdarbības vides pilnveidē.

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijai - 10 gadi!

14. martā aprit 10 gadi, kopš dibināta Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija. Tā ir neatkarīga sertificēto maksātnespējas procesa administratoru brīvprātīga profesionāla apvienība, kura darbojas ar mērķi nodrošināt administratoru organizatorisko vienotību, pārstāvēt administratoru profesionālās intereses, vērtēt profesionālo  atbilstību un celt kvalifikāciju, kā arī apvienība veic tai noteiktos uzdevumus, lai veicinātu kvalitatīvu maksātnespējas procesa gaitu. „Skatoties no likumā paredzēto tiesību un pienākumu piemērošanas viedokļa, šodien asociācija strādā ļoti labi, ar iniciatīvu, ar mērķtiecību likumdošanas pilnveidē, ar vēlmi celt administratoru prestižu, zināšanu līmeni un profesionālo kvalitāti. Ir vērā ņemami palielinājusies pašu administratoru vēlme darboties un dot savu artavu kopīgā darbā,” stāsta viena no asociācijas dibinātājām un padomes locekle, zvērināta advokāte Ieva Ramiņa.

Lasīt tālāk >>

Paziņojums par biedru kopsapulci

Godājamie Asociācijas biedri!

Sadaļā "Biedriem" ir ievietots paziņojums par Administratoru asociācijas 2013.gada biedru kopsapulci.

Lūdzam visus ar to iepazīties!

Administratoru profesionālās darbības un kvalifikācijas pilnveides informācijas sistēma MAKSIS

No 1.februāra Administratoru asociācijas mājas lapā tiešsaistes režīmā ikviens sertificēts maksātnespējas procesa administrators var aplūkot informāciju par savas profesionālās darbības un kvalifikācijas pilnveides rādītājiem, kas tiek izvērtēti, lemjot par sertifikāta termiņa pagarināšanu.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi

Plašāka informācija par kvalifikācijas pilnveides pasākumiem sadaļā Apmācību centrs>Kvalifikācijas pilnveides pasākumi.

drukāt >