Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centrs
Sākums>Apmācību centrs


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Apmācību centra jaunumi 2013.gadā

21.12.2012

Administratoru asociācijas Apmācību centrs informē, ka 2013.gada janvārī plānoti vismaz 3 kvalifikācijas pilnveides pasākumi.

2013.gada 16.janvārī – „Kā pretoties manipulācijām un saglabāt iekšējo līdzsvaru”,
pasniedzēja psiholoģijas doktore Anda Gaitniece-Putāne.

2013.gada 24.janvārī – „Skaidrojumi. Viedokļi. Kļūdas.”.
Sertificēts administrators Olavs Cers iepazīstinās ar Administratoru asociācijas Normatīvo aktu piemērošanas komisijas 2012.gadā sniegto atzinumu analīzi, pieskarsies tiesību normu piemērošanas problēmjautājumiem, kā arī tēmai par negodprātību izsolēs - trūkumiem regulējumā un iespējamiem risinājumiem. Sertificēts administrators Raivo Sjademe skaidros Administratoru asociācijas Ētikas komisijas 2012.gadā sniegtos atzinumus. Va „Maksātnespējas administrācija” pārstāvji sniegs praktiskus padomus darbinieku prasījumu pieteikuma veidlapu aizpildīšanā un analizēs pagājušajā gadā administratoru biežāk pieļautās kļūdas.

No 2013.gada 28.janvāra līdz 31.janvārim – „Grāmatvedība maksātnespējas procesa administratoriem. Praktiskie uzdevumi.”.
Kvalifikācijas pilnveides pasākumā kompetenti speciālisti kopā ar administratoriem risinās praktiskus uzdevumus grāmatvedībā par šādām tēmām – bilances un gada pārskata sagatavošana, PVN, UIN. Tāpat tiks apskatīti tādi temati kā inventarizāciju veikšana maksātnespējīgos uzņēmumos, aktīvu identificēšana un uzskaite, likviditāte un maksātnespējas prognozēšanas modeļi. Maz teorijas, daudz prakses!

Tāpat pašlaik Apmācību centrs veic darbības, lai 2013.gada janvārī vai februārī noorganizētu kvalifikācijas pilnveides pasākumu ar Rīgas apgabaltiesas tiesneša piedalīšanos. Plānotās tēmas - zaudējumu piedziņas lietas, dāvinājuma līgumu apstrīdēšana un ar to saistītā problemātika, civilprocesa jautājumi un problemātika administratoru celtajās prasībās.

No 2013.gada 6.februāra līdz 8.februārim – „Practical Approaches to Legal Writing in English”.
Šis ir 3 dienu praktisku nodarbību cikls, lai apgūtu juridisko angļu valodu. Īpašs uzsvars nodarbībās tiks likts uz dažādu juridiska rakstura dokumentu sagatavošanu un juridisko terminoloģiju. Pasākuma dalībniekiem līdz pasākuma norisei būs iespējams iesūtīt savus gatavotos dokumentus angļu valodā, kurus pasniedzējs uz vietas izanalizēs. Nodarbību trešā diena lielākoties tiks veltīta maksātnespējas jomas terminoloģijas apguvei. Līdz šim saņemtas ļoti labas atsauksmes no administratoriem iepriekšējās grupās!

Administratoru asociācijas Apmācību centrs atgādina, ka Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība" 71.punktā ir noteikts, ka samaksu par kvalifikācijas pilnveidi administrators veic noteiktā termiņā, apmērā un kārtībā pirms kvalifikācijas pilnveides pasākuma.

Atteikties no kvalifikācijas pilnveides un saņemt atpakaļ samaksāto summu administrators var, ne vēlāk kā divas dienas pirms kvalifikācijas pilnveides pasākuma norises dienas iesniedzot Administratoru asociācijā iesniegumu. Ja administrators uz attiecīgo kvalifikācijas pilnveides pasākumu neierodas, par kvalifikācijas pilnveidi samaksātā summa netiek atmaksāta.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ja Administratoru asociācija nebūs savlaicīgi saņēmusi administratora iesniegumu, samaksa par kvalifikācijas pasākumu netiks atmaksāta vai novirzīta kā avanss citam kvalifikācijas pilnveides pasākumam.

Ja jums ir kādi priekšlikumi vai vēlmes saistībā ar iespējamiem apmācību tematiem vai lektoriem, būsim pateicīgi, ja rakstīsiet tās uz apmacibas@administratori.lv.  Gaidīsim Jūs kvalifikācijas pilnveides pasākumos 2013.gadā!drukāt >