Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centrs
Sākums>Apmācību centrs


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Administratoru asociācija lūdz Tieslietu ministriju steidzami risināt izsoļu „reiderismu”

28.08.2012

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Asociācija) ir vērsusies Tieslietu ministrijā, lūdzot steidzami novērst situāciju, kad maksātnespējas procesu ietvaros rīkotajās nekustamo īpašumu izsolēs ļaunprātīgi tiek izmantoti trūkumi Maksātnespējas un Civilprocesa likumos, tādējādi apdraudot kreditoru kopuma interešu aizstāvības iespējas.
Vēstulē Tieslietu ministrijai Asociācija norāda, ka organizācijas biedri arvien biežāk novēro situācijas, kad nekustamo īpašumu izsolēs piedalās noteiktu personu grupa – ļaunprātīgi izsoļu dalībnieki jeb „reideri” –, kas pirms izsoles ne tikai atklāti vienojas, kurš būs tas, kurš šoreiz pirks nekustamo īpašumu, bet arī cenšas uzpirkt citus izsoļu dalībniekus, lai viņi nepiedalītos pirmajā izsolē.
Izsoļu „reideri” iemaksā nepieciešamo drošības naudu, tā nodrošinot sev tiesības piedalīties izsolē, pirms izsoles neinteresējas par nekustamā īpašuma sastāvu un izsoles noteikumiem, un, savstarpēji vienojoties, pirmajā izsolē nesola, līdz ar to panākot, ka tiek rīkota otrā izsole ar lejupejošu soli, un beigu beigās nekustamo īpašumu nopērk par 10 % no izsoles sākuma cenas, kas bieži sastāda aptuveni 7% no īpašuma tirgus vērtības.
       Ja izsolei ir reģistrējušies vēl citi dalībnieki, kas nav saistīti ar izsoļu „reideriem”, tad, kā liecina maksātnespējas procesu administratoru novērojumi, viņi cenšas šos dalībniekus uzpirkt, lai panāktu, ka solīšanā piedalās tikai paši „reideri”.
      Vienlaikus praksē sastopami arī gadījumi, kad izsoļu „reideri” pieprasa samaksu no citiem dalībniekiem par to, ka viņi nepiedalīsies izsolē un neliks šķēršļus tam, lai nekustamo īpašumu iegādātos tie, kuriem ir patiesa interese par nekustamo īpašumu. 
     Administratoru asociācija uzskata, ka šāda ļaunprātīgu izsoļu dalībnieku rīcība kaitē ne tikai kreditoru kopuma interesēm, bet rada sabiedrībā nepareizu priekšstatu par izsoļu procedūru un ilgtermiņā var būtiski ietekmēt arī valsts ekonomiku. 
       Ne Maksātnespējas likuma, ne Civilprocesa likuma pašreizējā redakcija neparedz kārtību, kā rīkoties gadījumos, kad personas, iespējams, ļaunprātīgi izmanto spēkā esošo regulējumu. Vienīgā iespēja šobrīd ir lūgt tiesu nevis apstiprināt izsoles aktu, bet gan atzīt izsoli par spēkā neesošu, jo solītājs rīkojies ļaunprātīgi, taču tas neveicina maksātnespējas procesu efektīvu gaitu. 
       Asociācijas rīcībā ir informācija, ka ar šādu problēmu savā darbā saskaras arī zvērināti tiesu izpildītāji.

Administratoru asociācijas mērķi ir administratoru organizatoriskās vienotības nodrošināšana, administratoru profesionālo interešu pārstāvība, aizstāvība, profesionālās atbilstības vērtēšana un kvalifikācijas celšana, kā arī tai noteikto uzdevumu veikšana, lai veicinātu kvalitatīvu maksātnespējas procesa gaitu.

drukāt >