Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centrs
Sākums>Apmācību centrs


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Tieslietu ministrija apbalvo maksātnespējas procesa administratorus

13.03.2012

Sakarā ar sertificētu maksātnespējas procesa administratoru institūta izveidošanas 10 gadu jubileju Tieslietu ministrija 2012.gada 24.februārī pasniedza apbalvojumus sertificētiem maksātnespējas procesa administratoriem.

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2012.gada 14.februāra rīkojumu Nr.10-10.1/147 "Par Tieslietu ministrijas Atzinības raksta piešķiršanu" II pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības raksts un "sudraba" spalva piešķirta sertificētam maksātnespējas procesa administratoram, Administratoru asociācijas Ētikas komisijas priekšsēdētājam, zvērinātam advokātam Andrim Markevičam par godprātīgu, iniciatīvas bagātu un atbildīgu darba pienākumu pildīšanu. 

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2012.gada 14.februāra rīkojumu Nr.10-10.1/148 "Par Tieslietu ministrijas Goda diploma piešķiršanu", Tieslietu ministrijas Goda diploms piešķirts:
- sertificētai maksātnespējas procesa administratorei, Administratoru asociācijas Ētikas komisijas loceklei, zvērinātai advokātei Vijai Ritenbergai par godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
- sertificētam maksātnespējas procesa administratoram, Administratoru asociācijas padomes loceklim, zvērinātam advokātam Ainaram Kreicam par godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu.

Tieslietu ministrijas apbalvojumus piešķīra Tieslietu ministrijas Apbalvošanas padome, kas izveidota, lai Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbiniekiem, tiesu darbiniekiem, tiesnešiem un tieslietu sistēmai radniecīgo institūciju pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs izteiktu Tieslietu ministrijas vadības atzinību par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu, ilggadēju, godprātīgu, radošu darbu vai nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā.
Foto no svinīgā pasākuma varat apskatīt šīs mājas lapas sadaļā: Biedriem – Biedrības pasākumi un galerijas.
Administratoru asociācija sveic tās biedrus ar Tieslietu ministrijas apbalvojumu saņemšanu!

drukāt >