Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centrs
Sākums>Apmācību centrs


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Par elektroniskās pasta adreses aktualizāciju

17.12.2010

Ļ.cien./A.god. administrator!

Ar šo vēlamies Jūs informēt, ka 2010.gada 1.decembrī biedrība "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" (turpmāk tekstā - Administratoru asociācija) saņēma Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vēstuli Nr.2-4-156085/id ar pieprasījumu aktualizēt maksātnespējas procesa administratoru elektroniskā pasta adreses atbilstoši Maksātnespējas likuma 18.panta prasībām.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vēstulē min, ka līdz šim ierakstītajām elektroniskā pasta adresēm ir bijis informatīvs, nevis ieraksta statuss. Tādējādi ir jāveic minētās informācijas aktualizācija ar mērķi piešķirt elektroniskā pasta adresēm ieraksta statusu.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs papildus norāda, ka, pamatojoties uz sniegto informāciju, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņems lēmumu par elektronisko pasta adrešu ierakstīšanu Maksātnespējas reģistrā.

Papildus tam, vēlamies Jūs informēt, ka Maksātnespējas likuma 26.pants nosaka administratora vispārīgos pienākumus. Administratoram, cita starpā, ir šādi pienākumi:

  • Paziņot piecu dienu laikā Administratoru asociācijai par prakses vietas, elektroniskā pasta adreses, vārda, uzvārda maiņu;
  • Administrators nodrošina to, ka viņš ir sasniedzams prakses vietas adresē, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, kā arī viņam adresētās korespondences (tajā skaitā ar drošu elektronisko parakstu parakstīto dokumentu) saņemšanu.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 18.panta otrajai daļai, ziņu pieejamību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, tai skaitā elektroniskā pasta adreses, jānodrošina Administratoru asociācijai.

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam Jūs līdz 2010.gada 23.decembrim sniegt Administratoru asociācijai informāciju par aktuālo elektroniskā pasta adresi. Lūdzam informāciju par administratora elektroniskā pasta adresi iesniegt Administratoru asociācijā arī gadījumā, ja Maksātnespējas reģistrā norādītā elektroniskā pasta adrese ir aktuāla.

Lūdzam Jūs minēto informāciju nosūtīt Administratoru asociācijai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: administratori@administratori.lv vai pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniegt Administratoru asociācijā (Rīga, Brīvības iela 85, 2.stāvs).

drukāt >