Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centrs
Sākums>Apmācību centrs


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Izsludināta pieteikšanās maksātnespējas procesa administratora eksāmenam

07.01.2020

Maksātnespējas kontroles dienests ir izsludinājis maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmenu. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2020. gada 20. janvāris.
 
Maksātnespējas kontroles dienests organizē administratora eksāmenu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība".

Administratora eksāmens norisinās trijās daļās:
  • pirmā daļa -  administratora pretendenta teorētisko zināšanu vispārējā pārbaude rakstveidā – tests;
  • otrā daļa - praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā;
  • trešā daļa - mutiskā pārbaude. Eksāmena trešajā daļā norisinās administratora pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude, kā arī strukturēta intervija, kurā pārbauda administratora pretendenta kompetences – motivāciju ieņemt administratora amatu, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, sistēmiskās domāšanas prasmes un strīdu risināšanas iemaņas, kā arī uzdod ar administratora profesiju saistītus jautājumus. 
ADMINISTRATORA EKSĀMENA NORISES DIENAS:
  • eksāmena pirmā daļa: 2020. gada 19. marts;
  • eksāmena otrā daļa: 2020. gada 25. marts;
  • eksāmena trešā daļa: 2020. gada 26., 27. un 30. marts. 
Administratora eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir apmācības kursa noklausīšanās un attiecīgs apmācības kursa organizatoru izsniegts apliecinājums. Apliecinājums par apmācības kursa noklausīšanos ir derīgs divus gadus pēc tā izsniegšanas.

Plašāka informācija Maksātnespējas kontroles dienesta mājas lapā: http://mkd.gov.lv/lv/aktualitates/949/drukāt >