Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Par tikšanos ar Starptautiskā Valūtas fonda ekspertu

11.05.2018

Biedrība “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” ir saņēmusi uzaicinājumu tikties ar Starptautiskā Valūtas fonda (turpmāk - SVF) ekspertu no 2018.gada 14.maija - 18.maijam. Ar SVF ekspertu tiksies Administratoru asociācijas valdes locekļi Ieva Broka, Kaspars Novicāns un padomes loceklis Jānis Kumsārs. 
 
Gaidāmās SVF vizītes apskatāmie jautājumi plānoti saistībā ar maksātnespējas administratoru jautājumiem, tostarp par licencēšanu, iecelšanu amatā, atalgojumu, saistībām un uzraudzības sistēmu. Tāpat SVF eksperta interešu lokā ir jautājumi saistībā ar laiku, kas saistīts ar juridisko personu likvidācijas procesa efektivitāti, piemēram, uzņēmuma pārdošanu kā darbības turpināšanos. Šobrīd SVF ekspertiem ir sniegta informācija, statistika, dokumenti par Latvijas tiesisko regulējumu kontekstā ar maksātnespējas jautājumiem, kas ietilpst novērtējuma tvērumā. 
 
Novērtējums tiek veikts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros, kas paredz virkni pasākumu Latvijas tieslietu sistēmas stiprināšanai. Projektu īsteno Tiesu administrācija, kas arī koordinē novērtējuma veikšanu. 
 
Vizīte norisināsies Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma ietvaros, ko izstrādās līdz 2018. gada beigām Tiesu administrācija ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvarā, sadarbībā ar dažādiem ārzemju ekspertiem (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD, Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivitātes komisija CEPEJ, SVF). Viena no šī novērtējuma sadaļām ir maksātnespējas joma, kura tiks izstrādāta sadarbībā ar SVF.
 
Starptautiskais Valūtas fonds kā novērtējuma veicējs tika izvēlēts, pamatojoties uz to, ka Maksātnespējas likums, kas stājās spēkā 2010. gada 1. novembrī, tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar Starptautiskā Valūtas fonda ekspertiem. Tāpat Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.–2020. gadam un to īstenošanas plāna izstrādes gaitā tika saņemts Starptautiskā Valūtas fonda ekspertu viedoklis un ierosinājumi, tādējādi Starptautiskajam Valūtas fondam jau ir padziļināta izpratne par tiesisko regulējumu un esošo situāciju maksātnespējas jomā Latvijā un varētu visaptveroši un kvalitatīvi izvērtēt izmaiņas maksātnespējas jomā. Plānots, ka SVF veiks šo reformu starpnovērtējumu. Viena no šī starpnovērtējuma sadaļām ir intervijas un statistika. Vairāk informācijas par novērtējumu un projektu ŠEITdrukāt >