Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Likvidētiem uzņēmumiem piederošus sertifikātus plāno pielīdzināt bezmantinieku mantai

20.12.2011

Ja līdz 2011.gada 1.novembrim likvidētai peļņas sabiedrībai palikuši tai piederoši privatizācijas sertifikāti, tie varētu tikt pielīdzināti bezmantinieku mantai un nodoti valstij, paredz šodien valdībā akceptētie grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem".

Ekonomikas ministrija (EM) konstatējusi, ka likvidētiem vai no komercreģistra izslēgtiem uzņēmumiem palikuši atvērti privatizācijas sertifikātu konti VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", AS "Latvijas Krājbanka" vai AS "SEB banka".

Civillikums savukārt nosaka, ka manta, kas paliek pēc juridisku personu izbeigšanās, izņemot peļņas sabiedrības, pielīdzināma bezmantinieku mantai un piekrīt valstij, ja likums, viņu dibināšanas akts vai statūti nenosaka citādi.

Sākotnēji meklējot risinājumu, kā dzēst vai atgriezt apritē likvidētām kapitālsabiedrībām piederošos sertifikātus, EM vērsās pie Tieslietu ministrijas un valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" ar lūgumu sniegt skaidrojumu.

EM secinājusi, ka situācijā, kad komercsabiedrība ir izslēgta no komercreģistra saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem un pāri palikusi komercsabiedrības manta, normatīvajos aktos nav noregulēts mantas piekritības jautājums un nepastāv tiesiski līdzekļi privatizācijas sertifikātu dzēšanai.

 

drukāt >