Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

2012.gada sākumā organizētie semināri zvērinātiem advokātiem

07.12.2011

Latvijas Zvērinātu Advokātu padome sadarbībā ar Administratoru asociācijas Apmācību centru 2012.gadā sākumā zvērinātus advokātus aicina uz šādiem semināriem: „Problēmas civilprocesā pirmās un apelācijas instances tiesā (atkārtots seminārs)”; „Jaunākās Satversmes tiesas atziņas civilprocesa jautājumos”; „Mediācijas izmantošana strīdu risināšanā” un „Jaunākās Satversmes tiesas atziņas administratīvā procesa jautājumos”.

Administratoru asociācijas Apmācību centrs organizē kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem. Semināru saturs un programma ir izstrādāta pēc Latvijas Zvērinātu Advokātu padomes pasūtījuma speciāli zvērinātiem advokātiem.

Detalizētāka informācija par šī sadarbības līguma ietvaros organizētajiem semināriem un pieteikšanās kārtību ir ievietota mājas lapas sadaļā „Semināri zvērinātiem advokātiem” http://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-seminari-zverinatiem-advokatiem/.

Administratoru asociācija pateicas Latvijas Zvērinātu Advokātu padomei par atsaucību!drukāt >