Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Par grozījumiem Zemesgrāmatu likumā

04.11.2011

            Atgādinām, ka 2011.gada 16.jūnijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” izsludināts likums „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”, kas stājās spēkā 2011.gada 1.jūlijā.
            Grozījumi Zemesgrāmatu likumā cita starpā paredz, ka zemesgrāmata personu rādītājā uztur ziņas par personām, attiecībā uz kurām zemesgrāmatu nodaļa saņēmusi zvērināta tiesu izpildītāja, maksātnespējas procesa administratora, procesa virzītāja vai nodokļu administrācijas paziņojumu par piedziņas atzīmi, ķīlas tiesības atzīmi, maksātnespējas atzīmi vai atzīmi, ko ieraksta saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 361.pantu gadījumos, kad personai zemesgrāmatās nav nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu.
            Informējam, ka Administratoru asociācija ir saņēmusi Tieslietu ministrijas vēstuli Par grozījumiem Zemesgrāmatu likumā ar lūgumu informēt par pieņemtajiem grozījumiem personas, kurām likumdevējs piešķīris tiesības iesniegt paziņojumus par atzīmju ierakstīšanu, kā arī informēt par atzīmju ierakstīšanas kārtību.
            Tieslietu ministrijas vēstuli lūdzam skatīt šeit.

drukāt >