Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Iespēja noslēgt līgumu ar Valsts zemes dienestu par informācijas saņemšanu

03.08.2011

         Lai atvieglotu maksātnespējas procesā nepieciešamās informācijas pieprasīšanas un saņemšanas procesu, Administratoru asociācija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu ir izstrādājis līguma projektu par publiskā pakalpojuma sniegšanu maksātnespējas procesa administratoriem. Noslēdzot līgumu, maksātnespējas procesa administratoriem ir iespēja līgumā noteiktajā kārtībā Maksātnespējas likumā noteikto funkciju veikšanai elektroniski pieprasīt, bet Valsts zemes dienests elektroniskā veidā izsniedz informāciju no kadastra informācijas sistēmas par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Tāpat maksātnespējas procesa administratoriem ir iespējams elektroniski iesniegt Valsts zemes dienestam iesniegumu par atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā līgumā noteiktajā kārtībā.

       
Lai noslēgtu līgumu par publiskā pakalpojuma sniegšanu, maksātnespējas procesa administratoram ir jāaizpilda veidlapa līguma noslēgšanai un jāiesniedz tā Valsts zemes dienestam, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv, vai jāiesniedz Valsts zemes dienestā Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, LV-1050.
 

        
Valsts zemes dienests piecu darba dienu laikā sagatavos līgumu, to parakstīs un nosūtīs maksātnespējas procesa administratoram.
      Līguma projekts, veidlapa līguma noslēgšanai un nosacījumi sadarbībai ar Valsts zemes dienestu atrodami šeit: http://www.vzd.gov.lv/maksatnespejas-procesa-administratoriem/.

drukāt >