Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Izsludināti grozījumi Zemesgrāmatu likumā

17.06.2011

            Informējam, ka 2011.gada 16.jūnijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” izsludināts likums „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā.”
          
Grozījumi Zemesgrāmatu likumā cita starpā paredz Zemesgrāmatu likuma 46.pantā noteikt, ka maksātnespējas atzīme ir šķērslis jebkuram labprātīgam vai piespiedu nostiprinājumam, izņemot šādus gadījumus:
  1)Iesniegta sūdzība par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu;
   2) Nostiprinājumu pieļauj Maksātnespējas likums.
 
            Līdz ar to Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos zemesgrāmatā būs iespējams nostiprināt ar nekustamo īpašumu saistītās tiesības arī tajos gadījumos, ja zemesgrāmatā ierakstīta maksātnespējas atzīme. 
            Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 118.1 pantu zemesgrāmatau personu rādītājā tiks uzturētas ziņas par personām, attiecībā uz kurām zemesgrāmatu nodaļa saņēmusi zvērināta tiesu izpildītāja, maksātnespējas procesa administratora, procesa virzītāja vai nodokļu administrācijas (paziņojuma iesniedzēja) paziņojumu par piedziņas atzīmi, ķīlas tiesības atzīmi, maksātnespējas atzīmi vai atzīmi, ko ieraksta saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 361.pantu gadījumos, kad personai zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu. 
            Ar pilnu likuma „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” tekstu var iepazīties šeit: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=231632

drukāt >