Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Atzinīgi novērtēta Administratoru asociācijas Sertifikācijas centra darbība

07.06.2011

           Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs  2010.gadā tika akreditēts atbilstoši valsts standartam LVS NE ISO/IEC 17024 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” (turpmāk – Standarts). Akreditācijas sfēra ir maksātnespējas procesa administratora profesionālās kvalifikācijas sertificēšana.  
           Pamatojoties uz Standarta prasībām, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 2011.gada 16.martā veica uzraudzības vizīti, kurā tika novērtēta Sertifikācijas centra atbilstība iepriekš minētā Standarta prasībām un tā skaidrojumiem IAF GD 24:2009 visā pieteiktajā sfērā.
           Ņemot vērā, ka 2010.gada 1.novembrī stājās spēkā jauns Maksātnespējas likums un 2010.gada 9.novembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.1038 „Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība”, kas paredz izmaiņas maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtībā, Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs pirms uzraudzības vizītes veica apjomīgas izmaiņas vadības sistēmas dokumentācijā, kas tika vērtēti uzraudzības vizītē. 

Informējam, ka ar 2011.gada 6.jūnija Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja lēmumu Nr.101/2011 Sertifikācijas centram tiek saglabāta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024 Standarta prasībām visā akreditācijas sfērā, izslēdzot no nereglamentētās sfēras un iekļaujot reglamentētajā sfērā – maksātnespējas procesa administrators. Akreditācijas darbības laiks noteikts līdz 2014.gada 21.jūnijam.drukāt >