Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Izsludināti grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu

11.05.2011

            Informējam, ka 2011.gada 5.maijā valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Finanšu ministrijas sagatavoti grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. Tā kā ar šā gada 7. aprīlī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā par grāmatvedību ir noteiktas jaunas prasības attaisnojuma dokumentiem un grozīti šo dokumentu, kā arī grāmatvedības reģistru un citu grāmatvedībā esošo dokumentu glabāšanas noteikumi, tad līdz ar to ir nepieciešams grozīt arī attiecīgās prasības noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju.
            Noteikumu projekts paredz precizēt līdzšinējo regulējumu uzņēmumiem attiecībā uz papīra vai elektroniskā formā sagatavota attaisnojuma dokumenta vai grāmatvedības reģistra izstrādāšanu, noformēšanu un glabāšanu un noteikt jaunu regulējumu attiecībā uz papīra formā sagatavota attaisnojuma dokumenta vai grāmatvedības reģistra elektroniskās kopijas sagatavošanu, saglabāšanu vai tās pareizības apliecināšanu.
            Aicinām Administratoru asociācijas biedrus iepazīties ar izsludināto noteikumu projektu un sniegt par to savu viedokli un priekšlikumus.
            Viedokli un priekšlikumus lūdzam iesniegt līdz 2011.gada 18.maijam, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi administratori@administratori.lv.
Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40215581

drukāt >