Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Apstiprināts jauns maksātnespējas procesa administratoru Ētikas kodekss

16.03.2011

Biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" biedru sapulcē 2011.gada 11.martā apstiprināts jauns maksātnespējas procesa administratoru Ētikas kodekss.
Līdz šim spēkā esošais Ētikas kodekss ir apstiprināts 2003.gadā. Kopš tā apstiprināšanas ir būtiski mainījušies administratora darbību regulējošie normatīvie akti, kā arī mainījies sabiedrības viedoklis par maksātnespējas procesa administratora darbību.
Lai nodrošinātu maksātnespējas procesa administratoru darbības atbilstību profesionālās ētikas normām, tika izstrādāts jauns sertificēto maksātnespējas procesa administratoru Ētikas kodekss. Tā pamatuzdevums ir sekmēt administratoru tiesību un pienākumu godprātīgu un kvalificētu īstenošanu, paredzot piemērot disciplinārsodus par profesionālās ētikas normu neievērošanu.
Administratora pienākums ir nodrošināt efektīvu un likumīgu maksātnespējas procesa norisi. Maksātnespējas likums piešķir administratoram dažādus tiesiskus instrumentus maksātnespējas procesa īstenošanai, tāpēc ļoti būtiski ir tas, cik profesionāli un objektīvi tie tiek izmantoti. Jaunajā Ētikas kodeksā īpaši ir akcentēts jautājums par administratoru objektivitāti un godīgumu, uzliekot administratoram pienākumu atturēties no tādas rīcības vai uzvedības, kas var radīt šaubas par viņa objektivitāti, godīgumu vai taisnīgumu.
Jaunajā Ētikas kodeksā noteiktie ētikas pamatprincipi ir jāievēro Administratoru asociācijas biedriem un biedru kandidātiem.
Jaunais maksātnespējas procesa administratoru Ētikas kodekss pieejams Administratoru mājas lapas sadaļas „Par biedrību" apakšsadaļā „Pamatdokumenti".

drukāt >