Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Par 10.04.2024. kvalifikācijas eksāmena pārcelšanu uz 25.04.2024.

09.02.2024

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 16.panta ceturto daļu eksaminācijas komisija pieņem maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) kvalifikācijas eksāmenu. Savukārt atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.panta piektajai daļai kvalifikācijas eksāmenu organizē un tā norisi nodrošina Maksātnespējas kontroles dienests.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 75. punktam eksaminācijas komisija noteica kvalifikācijas eksāmena norises datumu 2024. gada 10. aprīlī. Tomēr, ņemot vērā, ka jauns Ministru kabineta noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas un maksātnespējas procesa administratora amata darbības kārtība" vēl ir virzības procesā eksaminācijas komisija ir noteikusi citu kvalifikācijas eksāmena norises datumu – 2024. gada 25. aprīlī.

Atgādinām, ka jaunais projekts paredz būtiskas izmaiņas kvalifikācijas eksāmena norisē. Proti, atšķirībā no spēkā esoša regulējuma paredzēts, ka kvalifikācijas eksāmenā būs viena (nevis divas) daļa, kurā administrators rakstveidā risina praktisko uzdevumu (kāzusu) un atbild uz jautājumiem, kas saistīti ar praktisko uzdevumu. 

Pieteikšanās minētajam eksāmenam tiks paziņota ne vēlāk kā divus mēnešus pirms tā norises. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par administratora eksamināciju Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē sadaļā "Eksaminācija".

Paskaidrojam, ka gadījumā, ja 25.04.2024. kādam no kolēģiem bija ieplānota prombūtne (ieplānots ceļojums, komandējums utml.), Maksātnespējas kontroles dienests izvērtēs un uzskatīs to par objektīviem apstākļiem, lai kārtotu eksāmenu rudenī. Šajā gadījumā administratoram pēc eksāmena izsludināšanas jāvēršas ar iesniegumu Maksātnespējas kontroles dienestā, pievienot iepriekš ieplānotās prombūtnes pamatojošos dokumentus.drukāt >