Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centra paziņojumi
Sākums>Apmācību centrs>Apmācību centra paziņojumi


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Apmācību centra paziņojumi


PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKŠANOS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU PRETENDENTU APMĀCĪBAI

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija), atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr.288 " Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība", izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācībai.

Apmācības programmā iekļauti šādi priekšmeti:
 • maksātnespēja un administratoru profesionālā ētika – 33 ak h;
 • grāmatvedība un finanses – 20 ak h;
 • civilprocesa sevišķās tiesāšanas kārtība – 10 ak h;
 • nodokļi un to administrēšana – 10 ak h;
 • ekonomika un komersantu pārvalde – 10 ak h;
 • darba tiesības un darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā – 10 ak h; 
 • lietvedība un arhīvniecība – 10 ak h. 
Apmācības programmas apjoms – 103 akadēmiskās stundas (1 ak h = 45 min).

Apmācībai aicināta pieteikties jebkura persona, kura:
 • vēlas veidot savu profesionālo karjeru maksātnespējas procesa administratora profesijā;
 • vēlas iegūt un/vai papildināt zināšanas par maksātnespējas procesa administratora darbību un maksātnespējas procesa norisi.
Administratoru asociācija aicina interesentus pieteikties apmācībai līdz 2019.gada 20.oktobrim (ieskaitot).

Iesniedzot iesniegumu elektroniska dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), to nosūta uz Administratoru asociācijas elektroniskā pasta adresi: administratori@administratori.lv  


Iesniedzot iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībai, jābūt veiktai samaksai par apmācību.

Maksa par administratora pretendenta apmācību ir 1000 EUR + PVN 21%.

Saņēmējs: Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija
Reģistrācijas numurs:  LV40008073746
Banka: AS „Swedbank", kods HABA LV22
Norēķinu konta Nr.: LV33HABA0551004540963
Maksājuma mērķis: /vārds, uzvārds/ maksa par administratora pretendenta apmācību

Plānotais apmācības grafiks:
Nodarbības Nr. Datums  Laiksak h   Nodarbības Nr.Datums  Laiksak h 

1.nodarbība  

 01.11.2019. 12:00-16.45 5 8.nodarbība 23.11.2019. 10:00-18:159 

 2.nodarbība

 02.11.2019. 10:00-19:00 10 9.nodarbība 29.11.2019. 12:30-17:30 6

3.nodarbība

 08.11.2019. 12:30-17:306  10.nodarbība 30.11.2019. 10:00-19:00 10

4.nodarbība

 09.11.2019. 10:00-19:00 10 11.nodarbība 06.12.2019. 12:30-15:45 4

 5.nodarbība

 15.11.2019. 12:30-17:306  12.nodarbība 07.12.2019. 10:00-19:0010 

 6.nodarbība

 16.11.2019. 10:00-19:00 10 13.nodarbība 13.12.2019. 12:30-17:30 6

7.nodarbība

 22.11.2019. 12:30-16:455  14.nodarbība 14.12.2019. 11:00-16:15 6
  
Plānotā apmācības vieta: Dzirnavu iela 73-2, Rīgā, Administratoru asociācijas telpās.
 • Apmācību programmas noklausīšanās ir obligāts priekšnosacījums maksātnespējas procesa administratora eksāmena kārtošanai.
 • Administratora pretendentam izsniedz apliecinājumu, ja viņš ir noklausījies vismaz 80 % no apmācības programmas apjoma.
Svarīgi! Ja maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības grupa netiks nokomplektēta, apmācība netiks organizēta un veiktā samaksa par apmācību tiks atmaksāta.

Kontaktpersona organizatoriskos jautājumos: 
Administratoru asociācijas izpilddirektore Justīne Plūmiņa-Margeviča, mob. tālr. 29490910. 

drukāt >