Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centra paziņojumi
Sākums>Apmācību centrs>Apmācību centra paziņojumi


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Apmācību centra paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKŠANOS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU PRETENDENTU APMĀCĪBAI

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija), atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība", izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācībai.
 
Apmācību programmā iekļauti šādi priekšmeti:
 • civiltiesības un civilprocess;
 • administratīvais process;
 • maksātnespējas process;
 • grāmatvedība un finanses;
 • nodokļi un to administrēšana;
 • ekonomika un komersantu pārvalde;
 • darba tiesības un darba aizsardzība; 
 • lietvedība un arhīvniecība; 
 • ētika.
Apmācību programmas apjoms – 100 akadēmiskās stundas (1 ak.h. = 45 min).

Apmācībai aicināta pieteikties jebkura persona, kura:
 • vēlas iegūt un/vai papildināt zināšanas par maksātnespējas procesa administratora darbību un maksātnespējas procesa norisi;
 • vēlas veidot savu profesionālo karjeru maksātnespējas procesa administratora profesijā.
Administratoru asociācija aicina interesentus pieteikties apmācībai līdz 2016.gada 1.augustam

Iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībai iesniedz Administratoru asociācijā līdz 2016.gada 1.augustam. Iesniedzot iesniegumu elektroniska dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), to nosūta uz Administratoru asociācijas elektroniskā pasta adresi: administratori@administratori.lv  

Iesniedzot iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībai, jābūt veiktai samaksai par apmācību.

Iesnieguma paraugs:

Maksa par administratora pretendenta apmācību ir 412,63 EUR.
Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Saņēmējs: Biedrība „Administratoru asociācija" 
Vienotais reģistrācijas numurs:  40008073746
Banka: AS „Swedbank", kods HABA LV22
Norēķinu konts Nr.: LV33HABA0551004540963
Mērķis: /vārds, uzvārds/ maksa par administratora pretendenta apmācību

Par apmācības laiku un vietu Administratoru asociācija informēs pretendentu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms apmācības sākuma atbilstoši pretendenta iesniegumā norādītajam informācijas saņemšanas veidam.
 • Administratora pretendentam izsniedz apliecinājumu, ja viņš ir noklausījies vismaz 70 % no apmācību programmas apjoma.
 • Apmācību programmas noklausīšanās ir obligāts priekšnosacījums maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas iegūšanas eksāmena kārtošanai.
 • Apliecinājums par apmācību programmas noklausīšanos derīgs divus gadus no apmācības pabeigšanas dienas.
Tiesības iziet administratora sertificēšanu ir personai, kura ir noklausījusies apmācību programmu un atbilst Maksātnespējas likuma 13.panta pirmās daļas prasībām.

Normatīvie akti saistībā ar administratoru pretendentu apmācības kārtību un maksu atrodami: http://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/aac-normativie-akti 


Biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” Apmācību centrs
Strēlnieku ielā 9 - 14, Rīgā, LV – 1010, 4.stāvā
Tālrunis uzziņām: 67814250
E-pasts: administratori@administratori.lv 


Paziņojums ievietots mājas lapā 2016.gada 3.jūnijā
drukāt >