Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Ikgadējā biedru sapulce 29.03.2023.

25.03.2023

Biedrības „Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija) Valde paziņo, ka Administratoru asociācijas ikgadējā biedru sapulce šogad tiek sasaukta 2023.gada 29.martā plkst.11:00.

Atbilstoši likuma "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums" 37.panta pirmajai daļai biedrības biedram joprojām ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti.

Sapulces norises vieta – tiešsaiste (MS Teams).

Biedru sapulces darba kārtība:
1. Organizatoriskie jautājumi – sapulces reglamenta apstiprināšana.
2. Par Administratoru asociācijas darbības rezultātiem 2022.gadā:
2.1.  Valdes ziņojums un Padomes ziņojums.
3. Administratoru asociācijas 2022.gada pārskata apstiprināšana un Revidenta ziņojums.
4. Par Administratoru asociācijas plānoto darbību 2023.gadā:
4.1.  Administratoru asociācijas 2023.gada darba plāna apstiprināšana;

4.2.  Administratoru asociācijas 2023.gada budžeta apstiprināšana. 

Informējam, ka biedru sapulces materiāli būs pieejami tikai elektroniskā formā.

Atbilstoši Administratoru asociācijas statūtu 11.2.punktam biedram ir tiesības piedalīties sapulcē tieši vai ar rakstiski pilnvarota cita Administratoru asociācijas biedra starpniecību. Gadījumā, ja plānojat izdot pilnvaru, tad lūdzam pilnvaru, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu,  iesniegt Administratoru asociācijā NE VĒLĀK KĀ LĪDZ 2023.GADA 28.MARTAM.

Atbilstoši likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 37.panta trešajai daļai biedram ir tiesības rakstveidā balsot pirms biedru kopsapulces, ja balsojums tiek biedrībai nodots vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru kopsapulces norises dienas un balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj biedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai biedru identificēt.

Administratoru asociācijas biedriem tiks nodrošināta iespēja balsot par sapulces darba kārtības jautājumiem pirms biedru kopsapulces.

Administratoru asociācijas biedriem atsevišķi tiks nosūtīta informācija par sapulces tiešsaistes režīma kārtību un balsošanas nosacījumiem tiks nosūtīta atsevišķi uz e-pasta adresēm.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 27311811 vai rakstot uz e-pastu – administratori@administratori.lv.drukāt >