Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Administratoru asociācija iebilst pret maksātnespējas nozares politizāciju

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) norobežojas no izskanējušajām ziņām par individuāliem administratoru ziedojumiem politiskajām partijām un iebilst pret maksātnespējas nozares politizāciju.

Administratoru asociācija nav ziedojusi un arī neplāno nākotnē ziedot politiskajām partijām. Administratoru asociācija ziedo labdarībai, piemēram, Bērnu slimnīcas fondam, kā arī juridiskās zinātnes attīstībai – Latvijas Universitātes fondam.

„Pēdējo pāris gadu laikā maksātnespējas nozare ir nokļuvusi politisko „spēlīšu” krustugunīs, kā rezultātā ir pieņemta virkne populistisku lēmumu, kas ne tikai nerisina pastāvošās maksātnespējas procesa problēmas, bet rada arvien jaunas, ieviešot haosu normatīvo aktu piemērošanas praksē,” norāda Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers, piebilstot, ka rezultātā neapmierināto skaits maksātnespējas procesos pieaug, bet panākt juridisku korektus un praksē reāli piemērojamus problēmu risinājumus neizdodas.

Izbeigta sertifikāta darbība

27.01.2015 izbeigta maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00286 darbība Tatjanai Poņatovskai.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību  atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Papildināts janvāra kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns

Janvāra kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns papildināts ar apmācībām "Efektīva datu bāzu izmantošana administratora darbā (Lursoft, likumi.lv, EDS, kadastrs.lv)", kurā tiks sniegta detalizēta informācija par to, kāda informācija ir atrodama un kā to ērti iegūt un apstrādāt datu bāzēs, kuras maksātnespējas procesa administratori ikdienas darbā izmanto visbiežāk. 

Pasākuma vadītāji: Jānis Rozenbergs – Lursoft korporatīvo klientu konsultants, Artis Trops – Latvijas Vēstnesis (likumi.lv) pārstāvis, Mirdza Martukāne, Vita Vodinska - Valsts zemes dienesta pārstāvis, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis. 

Pieteikties uz  minēto kvalifikācijas pilnveides pasākumu iespējams šeit.

Izbeigta sertifikātu darbība

29.12.2014 izbeigta maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00079 darbība Rolandam Rottam un maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00038 darbība Alfam Buķelim.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Administratoru asociācijas darba laiks svētkos

Informējam, ka 2015.gada 2.janvārī Administratoru asociācijā būs brīvdiena. 

Izbeigta sertifikāta darbība

22.12.2014 izbeigta maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00426 darbība Jurijam Višņakovam.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns 2015.gada janvārim

Sadaļā "Apmācību centrs" pieejams 2015.gada janvāra kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns. Aicinām ar to iepazīties un savlaicīgi pieteikties apmācībām!

Administratoru asociācija apmāca policijas un prokuratūras speciālistus

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk – Administratoru asociācija) Apmācību centrs šogad ir uzsācis Valsts policijas un prokuratūras speciālistu apmācību, lai ne tikai uzlabotu šo darbinieku zināšanas, bet arī sekmētu vienotu praksi Maksātnespējas likuma un citu normatīvo aktu piemērošanā maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu ietvaros.

Policijas un prokuratūras darbinieku apmācības ir uzsāktas, rodot kopīgu sapratni par nepieciešamību padziļināt maksātnespējas procesa lietu un sūdzību izskatīšanā iesaistīto speciālistu zināšanas, tādējādi uzlabojot maksātnespējas procesa norises efektivitāti.

Nodrošinot apmācības, Administratoru asociācija vēlas sniegt ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā maksātnespējas jomā.

Apmācību laikā policijas un prokuratūras darbinieki apgūst maksātnespējas likuma normas, kā arī civiltiesības un civilprocesa normas, kas attiecināmas uz tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesu. Tāpat apmācībās tiek sniegta detalizēta informācija par administratora tiesībām un pienākumiem maksātnespējas procesa laikā, ierobežojumiem administratora pienākumu pildīšanai, kā arī administratora atbildību.

Apmācībās piedalās kopumā 75 policijas un prokuratūras darbinieki no Rīgas un reģioniem.

Valdes priekšsēdētājs O.Cers konferencē aktualizē maksātnespējas procesa jautājumus

2014.gada 5.decembrī Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti rīkoja koncerenci par civilprocesa aktuāliem jautājumiem. Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers konferencē aktualizēja tēmu "Maksātnespējas process civilprocesā". Ar O.Cera prezentāciju varat iepazīties šeit.

drukāt >