Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Papildināts kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns septembrim

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz šādiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem septembrī:

  • 03.09.2015. "Fiziskas personas maksātnespējas procesa izbeigšana, nepiemērojot saistību dzēšanas procedūru - aktuālā tiesu prakse un problēmjautājumi" (diskusija);
  • 11.09.2015. "Pašnodarbinātas personas grāmatvedības kārtošana";
  • 15.09.2015. "Aktualitātes normatīvo aktu piemērošanā maksātnespējas procesā" (diskusija);
  • 16.09.2015. "Efektīvs darbs ar Microsoft Excel" (atkārtojums).
Septembrī tiek plānoti vēl arī citi kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kuru norises datumi šobrīd ir saskaņošanas procesā ar lektoriem, tādēļ aicinām regulāri sekot līdzi izmaiņām kvalifikācijas pilnveides pasākumu plānā, kas aplūkojams Apmācību centra sadaļā šeit.
 
Aicinām savlaicīgi reģistrēties kvalifikācijas pilnveides pasākumiem!
 
Pieteikties kvalifikācijas pilnveides pasākumiem elektroniski iespējams šeit.

Atkārtoti sertificēti 9 administratori

Atkārtotas sertificēšanas ietvaros pagarināta sertifikāta darbība nākamajam divu gadu periodam 2 administratoriem ar sertifikāta darbības termiņu līdz 22.08.2017. un 7 administratoriem ar sertifikāta darbības termiņu līdz 25.08.2017.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

26. un 28.augustā - grāmatvedības praktikums

Augustā aicinām praktizēties grāmatvedībā! 26. un 28.augustā (kopumā 10 ak.h) maksātnespējas procesa administratoriem un citiem interesentiem ir iespēja papildināt savas zināšanas un praktiskās iemaņas, risinot bilances un peļņas un zaudējuma aprēķina sagatavošanas uzdevumus. Augstu novērtētā un pieredzējusī pasniedzēja, zvērināta revidente Ingrīda Pētersone skaidros un palīdzēs dalībniekiem neapmaldīties nereti sarežģītajos grāmatvedības labirintu līkločos.
 
Šoreiz kvalifikācijas pilnveides pasākums „Bilances, peļņas un zaudējuma aprēķina sagatavošanas praktikums” tiek organizēts divās daļās - pirmajā dienā 6 akadēmiskās stundas, bet otrajā - 4 akadēmiskās stundas, tādējādi atvieglojot dalībnieku slodzi un samazinot apmācību tempu, kas palīdzēs apgūt mācību materiālu efektīvāk.
 
Norises datumi un laiki:
  • 1.diena - 26.08.2015. no plkst. 12:00 līdz 17:00 (6 ak.h);
  • 2.diena - 28.08.2015. no plkst. 9:30 līdz 12:45 (4 ak.h).
Norises vieta: Administratoru asociācijas Apmācību centrs, Strēlnieku iela 9-14, Rīgā.
 
Aicinām reģistrēties kvalifikācijas pilnveides pasākumam šeit!

Kā strādāt ar medijiem? Vispārīgie principi un maksātnespējas jomas specifika.

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 20.augustā aicina apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Kā strādāt ar medijiem? Vispārīgie principi un maksātnespējas jomas specifika."

Šajā kvalifikācijas pilnveides pasākumā tiks sniegts mediju specifikas un Latvijas mediju vides raksturojums, kā arī tiks ilustrēti praktiskajā pieredzē balstīti pamatprincipi labai sadarbībai ar medijiem.  Tāpat seminārā tiks sniegts ieskats krīzes komunikācijā, analizējot aktuālus piemērus no maksātnespējas nozares, kā arī iespēja uzzināt par labas un sliktas reputācijas sekām.

Kvalifikācijas pasākumu vadīs Gundega Vārpa, kura kopš 1995.gada strādājusi gan žurnālistikā, gan sabiedrisko attiecību jomā, bijusi ilggadēja AS „Ventspils Nafta” preses sekretāre un sabiedrisko attiecību un reklāmas vadītāja, bijusi nominēta Bonnier Business Press labākās publikācijas gada balvai, kā arī divas reizes saņēmusi Rīgas Fondu biržas (a/s NASDAQ OMX Riga) balvu „Gada emitentu kontaktpersona”. Lasījusi lekcijas par sabiedrisko attiecību vadību un komunikācijas projektu vadību Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē un Ekonomikas un vadības fakultātē.

Pasākums norises laiks: 20.08.2015. no plkst. 9:30 līdz 17:00 (8 ak.h). 

Pasākuma norises vieta: Administratoru asociācijas Apmācību centrs, Strēlnieku iela 9-14, Rīgā.

Reģistrēšanās elektroniski kvalifikācijas pilnveides pasākumam šeit.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns augustam un septembrim apskatāms šeit.

Apturēta sertifikāta darbība

03.08.2015. pieņemts lēmums par Ilzei Bagatskai izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00024 darbības apturēšanu līdz 31.07.2017.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Administratoru asociācijas un VID pārstāvji apspriež maksātnespējas nozares aktualitātes

Ceturtdien, 2015. gada 30. jūlijā, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk - Administratoru asociācija) un Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) vadības pārstāvju tikšanās laikā tika apspriestas maksātnespējas nozares aktualitātes un iespējamā abu pušu sadarbība, lai uzlabotu maksātnespējas procesu efektivitāti. 

Tikšanās laikā tika konstatēti saskarsmes punkti administratoru un VID ikdienas darbībā, kur nepieciešami uzlabojumi, tāpēc Administratoru asociācija un VID vienojās par kopīgiem mācību semināriem neskaidro jautājumu aktīvākai risināšanai un maksātnespējas procesu raitākai norisei. 
 
Administratoru asociācijas un VID pārstāvji pārrunāja arī Valsts kontroles revīzijas ziņojumā „Vai valstī īstenotā maksātnespējas politika ir efektīva?” iekļautos secinājumus. Valsts kontrole 2015. gada 19. martā publiskotajā revīzijas ziņojumā konstatēja, ka valstī nav izstrādāta maksātnespējas politika, nav veikti pasākumi ilgtspējīgas maksātnespējas politikas plānošanai, kā rezultātā Maksātnespējas likumā noteiktais mērķis – veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu – netiek sasniegts un veiktie pasākumi maksātnespējas jomā nav vērsti uz ekonomiskās vērtības saglabāšanu un atgūšanu.
 
Arī turpmāk Administratoru asociācija iecerējusi tikties ar maksātnespējas procesos iesaistīto organizāciju un iestāžu pārstāvjiem, lai kopīgās sarunās meklētu kopsaucējus nepieciešamajām izmaiņām minēto procesu uzlabošanai atbilstoši Valsts kontroles secinājumiem un rekomendācijām.

Elektroniskie pierādījumi kā rakstveida pierādīšanas līdzeklis un to izmantošana

13.augustā Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina uz jaunu kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Elektroniskie pierādījumi kā rakstveida pierādīšanas līdzeklis un to izmantošana civilprocesā", kas būs interesants un noderīgs ne tikai maksātnespējas procesa administratoriem, bet arī advokātiem un juristiem, kuri nespecializējas maksātnespējas jomā.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu vadīs zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes lektors Mārcis Krūmiņš.

Semināra laikā dalībnieki varēs uzzināt, kas ir elektroniskie informācijas avoti, kas ir elektroniskie pierādījumi un kādi ir to veidi, kā arī pieļaujamība CPL izpratnē. Tāpat lektors dalīsies pieredzē par elektronisko pierādījumu attiecinābību un novērtēšanu CPL izpratnē.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumam iespējams elektroniski reģistrēties šeit.

Savukārt augusta kvalifikācijas pasākumu kalendārs pieejams šeit.

29.jūlijā - Efektīvs darbs ar Microsoft Excel

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu „Efektīvs darbs ar Microsoft Excel”, kas notiks trešdien, 29.jūlijā
 
Lai nokomplektētu grupu ar līdzīgu zināšanu līmeni, pēc pieteikšanās šim kvalifikācijas pilnveides pasākumam, aicināsim Jūs aizpildīt testu, kas tiks nosūtīts individuāli (ar pieejas paroli). 
 
Pēc attālinātas testa rezultātu apkopošanas pieteikušies dalībnieki tiks informēti par iekļaušanu vai neiekļaušanu 28.jūlija grupā. 
 
Ja administratoru izrādītā interese būs liela, Apmācību centrs organizēs šo kvalifikācijas pilnveides pasākumu atkārtoti augustā un / vai septembrī.
 
Aicinām reģistrēties!

21.jūlijā - Motivējošās sarunas metodikas izmantošana sadarbības veicināšanai MNP

21.jūlijā Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina uz jaunu kvalifikācijas pilnveides pasākumu „Motivējošās sarunas metodikas izmantošana sadarbības veicināšanai maksātnespējas procesā". Semināru vadīs Ilze Ušacka - Mag.psych.(doktorante), motivējošās intervēšanas (MI) trenere, specializējusies juridiskajā psiholoģijā, ar ilggadīgu pieredzi darbā ar ieslodzītajiem. Iepriekš Ilze Ušacka Apmācību centrā ir vadījusi kvalifikācijas pilnveides pasākumus par psiholoģiskās ietekmējamības atpazīšanu un novēršanu un guvusi ļoti labas klausītāju atsauksmes.

Motivējošās sarunas pamatā tiek izmantotas motivējošās intervijas tehnikas, kas  ir vērstas uz rezultātu - īstermiņā, un kuru apmierina abas puses. Šo tehniku šobrīd plaši izmanto ne tikai terapijas procesā, bet arvien vairāk arī citās jomās, kur nepieciešams ātrs un efektīvs sarunas (sadarbības) rezultāts.

Kā panākt, lai klients būtu ieinteresēts sadarbībai? Ar kādām tehnikām to var panākt? Uz ko fokusēties motivējošās intervijas laikā (problēmu, dialogu, risinājumu)? Vai tas viss ir iespējams vienlaicīgi? Cik sarunām jānotiek, lai sasniegtu mērķi? Kā mērķis ir svarīgāks – klienta vai jūsu, un vai mērķi vienmēr sakrīt? Kā panākt sadarbību? Šie un daudzi citi jautājumi tiks skatīti semināra laikā.

Semināra datums: 21.07.2015.

Norises laiks: 9:30 – 17:00 (8 ak. h)

Norises vieta: Administratoru asociācijas telpas Strēlnieku ielā 9-14, Rīgā.

Pieteikšanās elektroniski šeit.

Kiminālprocesuālo dokumentu sagatavošana maksātnespējas procesā

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 18.augustā aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Kriminālprocesuālo dokumentu sagatavošana maksātnespējas procesā". pasākuma vadītājs - Dr.iur., zvērināts advokāts Aleksandrs Berezins. 

Pieteikšanās elektroniski šeit

drukāt >