Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Izsludināti grozījumi Maksātnespējas likumā

2014.gada 15.oktobrī izsludināti grozījumi Maksātnespējas likumā. Aicinām kolēģus ar tiem iepazīties Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Skatīt šeit.

Papildināts oktobra kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns

Oktobra kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns papildināts ar pasākumu "Konstitucionālās sūdzības sagatavošana", kas norisināsies 2014.gada 27.oktobrī. Darba kārtība pieejama šeit.

Tāpat aicinām pieteikties uz 23.oktobra kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Tiesu prakse par izpildu lietvedību ietvaros iesniegtajām sūdzībām. Administratoru celtās prasības par zaudējumu piedziņu.". Darba kārtība - šeit.

Aicinām savlaicīgi reģistrēties kvalifikācijas pilnveides pasākumiem!

Maksātnespējas procesa administratoru statusa reforma

Aicinām iepazīties ar Kaspara Novicāna publikāciju 30.09.2014. žurnālā "Jurista Vārds" par maksātnespējas procesa administratoru statusa reformu.

Raksts pieejams šeit.

Noticis administratoru kvalifikācijas eksāmens

02.10.2014 un 03.10.2014 notika maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmens.

Tiesības kārtot eksāmenu bija pretendentiem, kuri laika periodā no 07.07.2014 līdz 15.08.2014 pieteicās eksāmena kārtošanai un saņēma atļauju kārtot eksāmenu. Eksāmenam pieteicās un atļauju kārtot eksāmenu saņēma 21 pretendents.

02.10.2014 notika eksāmena praktiskā daļa. Tās ietvaros pretendenti risināja praktisko uzdevumu grāmatvedības jomā un praktisko uzdevumu (kāzusu) maksātnespējas jomā.

03.10.2014 notika eksāmena teorētiskā daļa. Tās ietvaros pretendenti sniedza atbildi uz 10 jautājumiem ar maksātnespējas jomu saistītos mācību priekšmetos.

Eksāmenam reģistrējās un to kārtoja 18 pretendenti.

Eksāmena norises uzraudzību novērotāju statusā veica Maksātnespējas administrācijas un Tieslietu ministrijas deleģēti pārstāvji.

Eksāmena rezultāti paziņojami līdz 14.11.2014. Tos Sertifikācijas centrs paziņos pēc eksāmena vērtējumu apkopošanas un eksāmena darbu identificēšanas.

Eksāmena rezultāti tiks publicēti tīmekļa vietnē www.administratori.lv. Individuālais sniegums eksāmenā tiks atspoguļots lēmumā un elektroniski nosūtīts katram pretendentam uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi.

 

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrā: Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14; tālrunis:67814250; elektroniskā pasta adrese:  administratori@administratori.lv

Valsts amatpersonas statusa noteikšana administratoriem radīs haosu maksātnespējas procesos

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) uzskata, ka Valsts prezidenta izsludinātie grozījumi Maksātnespējas likumā, kas nosaka maksātnespējas procesa administratoru pielīdzināšanu valsts amatpersonām, radīs haosu maksātnespējas procesos, turklāt grozījumu mērķis joprojām nav definēts.

Administratoru asociācija norāda, ka nav skaidrs šo grozījumu patiesais mērķis, jo grozījumu rezultātā profesiju visticamāk pametīs liela daļa profesionāļu, tai skaitā advokāti. Ņemot vērā valsts amatpersonas ierobežojumus attiecībā uz amatu savienojamību un to, ka šobrīd profesijā praktizējošo personu vidējā izpeļņa ir 4000 EUR gadā, no kuriem aptuveni puse tiek novirzīti profesionālās darbības nodrošināšanai, paredzama strauja administratoru skaita samazināšanās. Savukārt strauja administratoru skaita samazināšanās radīs haosu, ņemot vērā administratoru piespiedu nomaiņu lielā skaitā maksātnespējas procesu.

Administratoru asociācija uzskata, ka ir acīmredzams, ka pieņemtie grozījumi Maksātnespējas likumā nenodrošina administratora darbības efektivitātes palielināšanu. Turklāt valsts amatpersonas statusa noteikšana ir vērtējama tikai kā deklaratīva norma, kas nekādi neuzlabos administratora darbības efektivitāti un maksātnespējas procesā iesaistīto personu tiesību aizsardzību.
Administratoru asociācija atgādina, ka jau iepriekš, tai skaitā vēstulē Valsts prezidentam, lūdzot neizsludināt grozījumus Maksātnespējas likumā, organizācija norādīja uz likuma grozījumu paredzamajām negatīvajām sekām.

Turklāt izsludinātie grozījumi Maksātnespējas likumā ir ne tikai klajā pretrunā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko tirdzniecības tiesību komitejas (UNCITRAL) izdotajām vadlīnijām maksātnespējas tiesību politikas veidotājiem, bet arī ierobežos citu ES dalībvalstu administratoru darbību Latvijā.

Administratoru asociācija vērš uzmanību, ka nevienā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī administrators amata darbībās nav pielīdzināts valsts amatpersonai, bet atbilstoši ES vienotajam regulējumam administratora pienākumus Latvijā noteiktajos gadījumos var veikt arī citas ES dalībvalsts administrators jeb likvidators. Paredzot administratora pielīdzināšanu valsts amatpersonai, šāds statuss būs attiecināms arī uz pārrobežu likvidatoru jeb citu ES dalībvalstu administratoru, ko faktiski nav iespējams īstenot, ievērojot atšķirīgo dalībvalstu tiesisko regulējumu maksātnespējas jomā.

Turklāt, lai atzītu par pamatotu kādas profesijas pārstāvju pielīdzināšanu valsts amatpersonām, ir jākonstatē, kādus valsts pārvaldes uzdevumus veic attiecīgās profesijas pārstāvji. Izvērtējot maksātnespējas procesa administratora pilnvaras, pienākumus, tiesības, kā arī lēmumus, kādus pieņem administrators, secināms, ka tie neatbilst nevienam no likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībās” 4.pantā norādītājiem apstākļiem, kas ir pamats personas atzīšanai par valsts amatpersonu. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts 2011.gadā ir atzinis, ka administrators maksātnespējas procesā darbojas kā parādnieka – privāto tiesību subjekta – likumiskais pārstāvis, tā atzīstot, ka administrators darbojas privāto tiesību jomā.  

Līdz ar to, ņemot vērā, ka administratori atbilstoši tiesiskajam regulējumam nerealizē valsts varu nekādos tās aspektos, tie pēc būtības nevar tikt pielīdzināti valsts amatpersonām.

Visbeidzot, Administratoru asociācija atgādina, ka analizēt stāvokli valstī attiecībā uz maksātnespējas jautājumiem, kā arī izstrādāt ieteikumus par maksātnespējas jautājumu risināšanu ir Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes uzdevums. Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sēdē 2014.gada 6.martā, izskatot jautājumu par administratora pielīdzināšanu valsts amatpersonai, šis priekšlikums tika atzīts par nepamatotu un neatbalstāmu.

3.oktobra kvalifikācijas pilnveides pasākums - Administratoru asociācijas telpās

2014.gada 3.oktobra kvalifikācijas pilnveides pasākums "PVN izkrāpšanas un izvairīšanās no nodokļu nomaksas nošķiršanas problēmjautājumi un to risinājumi" notiks Administratoru asociācijas telpās, Strēlnieku ielā 9-14, Rīgā.

Asociāciju pārsteidz neprofesionālā diskusija Saeimā par Maksātnespējas likuma grozījumiem

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) uzskata, ka Saeimas atbalstītie grozījumi Maksātnespējas likumā, kas paredz maksātnespējas procesa administratorus pielīdzināt valsts amatpersonām, ir sistēmiski nepareizi, turklāt diskusija par šo jautājumu Saeimā bijusi neprofesionāla un klišejiska.

Administratoru asociācija ir nepatīkami pārsteigta un pauž nožēlu par Saeimas deputātu nespēju iedziļināties maksātnespējas procesa un pastāvošo problēmu būtībā. Tādēļ Administratoru asociācija pieļauj iespēju vērsties pie Valsts prezidenta un lūgt neizsludināt šodien Saeimā apstiprinātos grozījumus Maksātnespējas likumā.

Administratoru asociacija norāda, ka nepiekrīt Saeimas lēmumam pielīdzināt administratorus valsts amatpersonām, jo tas nerisina nevienu no maksātnespējas procesu norisē pastāvošajām problēmām, par kurām asociācija jau vairākus gadus informējusi gan Saeimas deputātus, gan Ministru prezidentu, gan tieslietu ministru un Maksātnespējas administrāciju.
 
Akūtās un joprojām neatrisinātās problēmas maksātnespējas procesā ir, piemēram, fiktīvo kreditoru iesaiste maksātnespējas procesos, izsoļu reiderisms, uzņēmumu izzagšana un valdes locekļu nesodāmība par aktīvu un grāmatvedības dokumentu nobēdzināšanu, kā arī daudzas citas, kuras deputāti atsakās risināt, tā vietā aizbildinoties ar vienu – administratoru statusa maiņu, kas realitātē neizmainīs maksātnespējas procesa norisi.

Atklātā vēstule par maksātnespējas jomas sakārtošanu

Ņemot vērā 2014.gada 22.septembra valdību veidojošo partiju koalīcijas sēdē lemto par atbalstu priekšlikumam likumprojektā „Grozījumi Maksātnespējas likumā” trešajā lasījumā, kas paredz amata darbībās maksātnespējas procesa administratorus pielīdzināt valsts amatpersonām, Administratoru asociācija ir sagatavojusi un nosūtījusi LR Saeimas deputātiem, Ministru prezidentei un tieslietu ministram atklātu vēstuli par maksātnespējas jomas sakārtošanu, aicinot politiķus un atbildīgās valsts amatpersonas nepieņemt sasteigtus, nepārdomātus un sistēmiski nepareizus lēmumus.

Atklātā vēstule.

Informācija pretendentiem par 02.10.2014 un 03.10.2014 eksāmena norisi.

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centra informācija pretendentiem par 02.10.2014 un 03.10.2014 eksāmena norisi.

Administratoru asociācija aicina sasaukt Maksātnespējas jautājumu konsultatīvo padomi

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) aicina tieslietu ministru Gaidi Bērziņu sasaukt Maksātnespējas jautājumu konsultatīvo padomi, lai izstrādātu ieteikumus maksātnespējas procesa administratoru institūta turpmākai attīstībai.

Vēstulē tieslietu ministram Administratoru asociācija norāda, ka priekšlikumi grozījumiem Maksātnespējas likumā, kas attiecas uz administratora statusu un maksātnespējas administratoru institūta turpmāku attīstību, ir savstarpēji izslēdzoši. Turklāt par šiem priekšlikumiem nav notikušas debates ne valdības līmenī, ne arī līdz šim Saeimā. Tādēļ pirms gala lēmumu pieņemšanas nepieciešams vispusīgs šo priekšlikumu izvērtējums, ņemot vērā nozares plānoto attīstību kopumā.

„Administratoru asociācija uzskata, ka risinājumi maksātnespējas procesu īstenošanas uzlabošanai rodami tieši šim mērķim izveidotajā konsultatīvajā institūcijā, visām iesaistītajām pusēm klātesot. Nebūtu pieļaujama situācija, kad būtiski lēmumi tiek pieņemti, ņemot vērā tikai atsevišķu grupu intereses, piemēram, komercbanku, kas maksātnespējas procesā ir viena no ieinteresētājām pusēm,” norāda Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers.

O.Cers uzskata, ka uz otro lasījumu iesniegtie deputātu priekšlikumi ir dažādi un parāda pavisam citu skatījumu uz iespējamo maksātnespējas procesa sistēmas attīstību, no kā secināms, ka iespējami vairāki attīstības scenāriji, un par tiem ir jāturpina diskusija.

„Līdz šim notikuši diezgan haotiski mēģinājumi risināt te vienu, te atkal citu ar maksātnespējas procesa norisi saistītu jautājumu, neskatot visus jautājumus kopsakarā. Maksātnespējas process ir komplicēts kā pulksteņa mehānisms, un, to labojot, atpakaļ sistēmā jeb mehānismā ir jāsaliek visas detaļas, pretējā gadījumā tas nestrādās,” norāda O.Cers.

Atbilstoši Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikumam Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes uzdevumos ietilpst analizēt stāvokli valstī attiecībā uz maksātnespējas jautājumiem, kā arī izstrādāt ieteikumus par maksātnespējas jautājumu risināšanu valstī.

drukāt >