Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Aicinām uz pasākumu "Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana."

Informējam, ka kvalifikācijas pilnveides pasākuma "Pārlicienātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana.", kas norisināsies 2014.gada 2. un 3.decembrī, grupā atlikušas dažas brīvas vietas. Aicinām iepazīties ar pasākuma programmu un darba kārtību un pieteikties šeit!

Administratoru saimē uzņemti jauni kolēģi

Sertificētu maksātnespējas procesa administratoru saimē 21.11.2014 uzņemti trīs jaunie kolēģi, kuri izpildīja visas sertificēšanas prasības un sekmīgi nokārtoja 02.10.2014 un 03.10.2014 kvalifikācijas eksāmenu.

Administratoru asociācijas izsniegtie sertifikāti.

Maksātnespējas reģistra informācija.

Administratoru asociācijas darba laiks svēktu dienās

Saistībā ar pārcelto darba dienu valsts svētku laikā, Administratoru asociācija pirmdien, 17.novembrī, nestrādās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Piecīgus svētkus!

Asociācijas ētikas kodekss turpmāk saistošs visiem maksātnespējas procesa administratoriem

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) ir uzsākusi darbu pie maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodeksa pilnveides, jo šis kodekss no 2015.gada 1.janvāra būs saistošs visiem profesijā strādājošajiem.
 
Atbilstoši pēdējiem grozījumiem „Maksātnespējas likumā”, no 2015.gada 1.janvāra par administratora profesionālās ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu Administratoru asociācija būs tiesīga lemt par administratora sertifikāta izbeigšanu. Līdz šim Administratoru asociācijas izstrādātais profesionālās ētikas kodekss bija saistošs tikai asociācijas biedriem, turklāt tā normu pārkāpuma gadījumā Administratoru asociācijai nebija tiesību izbeigt administratora sertifikāta darbību, tādējādi aizliedzot personas turpmāku darbību profesijā.
 
„Uz šāda administratoru darbības uzraudzības instrumenta nepieciešamību esam vērsuši likumdevēja uzmanību jau sen, tādēļ esam ļoti gandarīti, ka tas beidzot tiks ieviests. Iespēja Administratoru asociācijai izskatīt profesionālās ētikas normu pārkāpumu gadījumus un lemt par soda piemērošanu visiem administratoriem ir gan tikai neliels, bet tomēr nozīmīgs solis uzraudzības sistēmas uzlabošanas virzienā,” norāda Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers, piebilstot, ka asociācijai ir padomā arī citi maksātnespējas administratoru uzraudzības uzlabošanas priekšlikumi.
 
Piemēram, Administratoru asociācija uzskata, ka profesijas attīstībai, tai skaitā maksātnespējas procesa administratoru uzraudzības sistēmas uzlabošanai, nepieciešams mainīt maksātnespējas procesa administratora statusu, paredzot, ka administrators ir tiesu sistēmai piederīga persona. Administratoru iekļaušana tiesu sistēmai piederīgu personu lokā nozīmētu administratora profesijas regulējuma izstrādi atbilstoši tiesu sistēmai raksturīgiem principiem – vienota profesionālā pašpārvalde, vienoti darbības un ētikas standarti, kā arī tiesu sistēmai raksturīgā disciplināratbildība. Tādēļ Administratoru asociācija ir izstrādājusi Maksātnespējas procesa administratoru likumprojektu, paredzot izveidot administratoru profesionālu korporāciju (kolēģiju) kā pašpārvaldes publisko tiesību autonomu subjektu, kas apvieno visus Latvijā praktizējošos administratorus, nostiprinot administratora tiesības, pienākumus, kā arī stiprinot administratora atbildību.
 
„Pretstatā šobrīd virzītajai reformai un sasteigtajiem lēmumiem, kas paredz pielīdzināt maksātnespējas procesa administratorus valsts amatpersonām, bet pēc būtības pilnīgi neko nerisina, Administratoru asociācijas piedāvājums ir reāls risinājums uzraudzības sistēmas maiņai, to būtiski uzlabojot. Administratoru asociācijas piedāvātais modelis ir balstīts uz sevi praksē labi pierādījušas sistēmas bāzes – zvērinātu advokātu kolēģijas darbības pamatprincipiem,” norāda Olavs Cers.
 
Šobrīd, lai tiktu ņemti vērā visu maksātnespējas procesā iesaistīto pušu priekšlikumi uzlabojumiem maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodeksā, tas ir nosūtīts Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē pārstāvētajām institūcijām un organizācijām – Tieslietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Latvijas Komercbanku asociācijai, Latvijas Darba devēju konfederācijai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, Ārvalstu investoru padomei Latvijā, Latvijas Zvērinātu advokātu padomei, kā arī Maksātnespējas administrācijai.
 
Tāpat Administratoru asociācija aicina ikvienu, kam ir konstruktīvi priekšlikumi administratoru profesionālās ētikas normu uzlabošanai, iesaistīties kodeksa apspriešanā un sniegt Administratoru asociācijai savu redzējumu.

Administratoru eksāmena rezultāti

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs ir apkopojis maksātnespējas procesa administratoru 02.10.2014 un 03.10.2014 eksāmena rezultātus.

Eksāmens bija pēdējais posms maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas procesā.

Eksāmenu kārtoja 18 pretendenti. 3 pretendenti ir izpildījuši visas sertifikācijas prasības un viņiem izsniedzams maksātnespējas procesa administratora sertifikāts.

Par sertifikāta izsniegšanu pretendentiem, kuri ir sekmīgi nokārtojuši eksāmenu, paziņosim individuāli.

 

APLŪKOT EKSĀMENA REZULTĀTUS

 

 

Administratoru asociācija izstrādājusi Maksātnespējas procesa administratoru likumu

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk - Administratoru asociācija) ir izstrādājusi Maksātnespējas procesa administratoru likumu, kas paredz izveidot administratoru profesionālu korporāciju (kolēģiju) kā pašpārvaldes publisko tiesību autonomu subjektu, kas apvieno visus Latvijā praktizējošos administratorus, tādējādi nostiprinot administratora tiesības, pienākumus, kā arī stiprinot administratora atbildību.
 
Likumprojekts izstrādāts, lai īstenotu Administratoru asociācijas jau iepriekš pausto viedokli par nepieciešamām reformām maksātnespējas procesā. Likumprojekts paredz mainīt maksātnespējas procesa administratora statusu, paredzot, ka administrators ir tiesību sistēmai piederīga persona. Administratoru iekļaušana tiesu sistēmai piederīgu personu lokā nozīmētu administratora profesijas regulējuma izstrādi atbilstoši tiesu sistēmai raksturīgiem principiem – vienota profesionālā pašpārvalde, vienoti darbības un ētikas standarti, kā arī tiesu sistēmai raksturīgā disciplināratbildība.
 
Administratoru asociācija minēto likumprojektu ir nosūtījusi izskatīšnai Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē, kā arī aicina sabiedrību - ikvienu, kam šis jautājums ir svarīgs - iesaistīties likumprojekta apspriešanā un sniegt Administratoru asociācijai savus priekšlikumus. 
 
Likumprojekta teksts pieejams šeit.

Izsludināti grozījumi Maksātnespējas likumā

2014.gada 15.oktobrī izsludināti grozījumi Maksātnespējas likumā. Aicinām kolēģus ar tiem iepazīties Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Skatīt šeit.

Papildināts oktobra kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns

Oktobra kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns papildināts ar pasākumu "Konstitucionālās sūdzības sagatavošana", kas norisināsies 2014.gada 27.oktobrī. Darba kārtība pieejama šeit.

Tāpat aicinām pieteikties uz 23.oktobra kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Tiesu prakse par izpildu lietvedību ietvaros iesniegtajām sūdzībām. Administratoru celtās prasības par zaudējumu piedziņu.". Darba kārtība - šeit.

Aicinām savlaicīgi reģistrēties kvalifikācijas pilnveides pasākumiem!

Maksātnespējas procesa administratoru statusa reforma

Aicinām iepazīties ar Kaspara Novicāna publikāciju 30.09.2014. žurnālā "Jurista Vārds" par maksātnespējas procesa administratoru statusa reformu.

Raksts pieejams šeit.

drukāt >