Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns augustam

Sadaļā "Apmācību centrs" pieejams kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns augustam. Aicinām ar to iepazīties un savlaicīgi pieteikties apmācībām!

Satversmes tiesa ierosina lietu par normu attiecībā uz administratora tiesībām

2014.gada 7.jūlijā Satversmes tiesas 2.kolēģija ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 363.8 panta astotās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim), ciktāl tā attiecas uz maksātnespējas administratora tiesībām pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru administrators tiek atcelts no maksātnespējas procesa, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā norma bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un tā citastarp noteica, ka tiesas lēmums par pieteikuma un sūdzības izskatīšanu, tajā skaitā par administratora atcelšanu no pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesā uz pieteikuma pamata, nav pārsūdzams.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92.pants: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Gata Krasovska konstitucionālās sūdzības, kurā pausts viedoklis, ka apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežo viņa pamattiesības, turklāt ierobežojumam neesot leģitīma mērķa. Attiecībā uz sūdzības iesniedzēju tiesa esot pieņēmusi lēmumu par viņa atcelšanu no maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanas. Minētais lēmums atbilstoši apstrīdētajai normai nav pārsūdzams.  Šāda situācija esot pretrunā ar tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz šā gada 5.septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014.gada 7.decembris. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Informācijas avots:

Bērnu slimnīcā uzziedējuši Administratoru asociācijas dāvātie ziedi un kociņi

Pateicoties Administratoru asociācijaas biedru ziedojumiem, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā saziedējušas krāšņas puķu dobes un iestādīti kociņi, kas priecē gan mazos pacientus, gan viņu vecākus un arī slimnīcas personālu. Aicinām aplūkot fotogrāfijas šeit. Un vēlreiz pateicamies visiem ziedotājiem!

Pieteikšanās maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenam

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenam.

 

Pieteikšanās eksāmenam sākums: 2014.gada 7.jūlijs.

Pieteikšanās eksāmenam noslēgums: 2014.gada 15.augusts.

 

Eksāmena norises laiks un vieta:

Eksāmena praktiskā daļa 2014.gada 2.oktobrī.

Eksāmena teorētiskā daļa 2014.gada 3.oktobrī. 

 Albert Hotel, Rīgā, Dzirnavu ielā 33

 

INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM PAR PIETEIKŠANOS EKSĀMENAM

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Eksāmenu organizē Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs

Kontaktinformācija: Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, tālrunis: 67814250, elektroniskā pasta adrese: administratori@administratori.lv


 

Atkārtotas sertificēšanas termiņi 2015.gadā un 2016.gadā

2015.gadā sertifikāta darbības termiņš beigsies 183 maksātnespējas procesa administratoriem un 2016.gadā sertifikāta darbības termiņš beigsies 155 maksātnespējas procesa administratoriem.

Aplūkot informāciju par atkārtotas sertificēšanas termiņiem 2015.gadā un 2016.gadā.

Informācija par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu.

Sertifikācijas centram atkārtoti piešķirta akreditācija

Noslēgusies Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centra atkārtota novērtēšana atbilstībai akreditācijas kritērijiem akreditācijas sfērā atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta, reglamentējošo normatīvo aktu un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja prasībām.

Novērtēšana norisinājās klātienē 2014.gada 3.martā, 2014.gada 5.martā un 2014.gada 7.martā maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena norises laikā; 2014.gada 7.maijā Sertifikācijas centra atrašanās vietā uzraudzības vizītes ietvaros veikta vadības sistēmas dokumentācijas un darbības novērtēšana, kā arī pabeigtu sertificēšanas procedūru pārbaude.

Saskaņā ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 2014.gada 20.jūnija paziņojumu Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centram atkārtoti piešķirta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta prasībām reglamentētajā jomā - maksātnespējas procesa administratoru sertificēšana.

Institūcijai piešķirts reģistrācijas Nr.LATAK-S3-411-04-2010.

Akreditācijas darbības laiks līdz 2019.gada 19.jūnijam. 

2. un 3.jūlijā aicinām uz semināru „Sarunu vešanas prasmes efektīvai komunikācijai”

2.-3.jūlijā Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina uz semināru „Sarunu vešanas prasmes efektīvai komunikācijai”, kura mērķis ir iepazīstināt ar veiksmīgas komunikācijas pamatnoteikumiem, kā arī trenēt sarunu vešanas prasmes. Semināra laikā tiks sniegts īss teorētiskais izklāsts, kā arī notiks darbs grupās, diskusijas, lomu spēles un veikto videoierakstu analīze.

Šajā seminārā uzzināsiet par efektīviem sevis vadīšanas principiem, pozitīvas neverbālās saskarsmes veidošanu (kā atstāt pārliecinātu iespaidu), kā arī pozitīvas fiziskās vides veidošanu sarunu laikā.

Tāpat seminārā Jums būs iespēja uzzināt par dažādiem uztveres veidiem un psiholoģiskajām pozīcijām saskarsmē, kontaktu dibināšanu par tālruni un klātienē, un arī refleksīvās klausīšanās tehnikām.

Papildus iepriekšminētajam seminārā iemācīsieties izmantot sarunu vadīšanas un uzturēšanas paņēmienus, problēmsituāciju risināšanas algoritmus, kā arī uzzināsiet par cilvēku uzvedības īpatnībām atkarībā no viņu apzinātā vai neapzinātā mērķa.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu vadīs Mg. Psyh., Mg. Personālvadībā Vineta Ikauniece-Muižniece, kura ir personāla trenere ar vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi pārdošanas, klientu apkalpošanas, vadītāju apmācības un personiskās izaugsmes treniņu vadīšanā. Pasniedzēja ir sertificēts praktiskais psihologs, akmeologs – speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes attīstīšanā.

12.jūnijā seminārs „Nekustamo īpašumu apsaimniekošana un pārdošana”

Ceturtdien, 12.jūnijā, plkst. 14.00-18.00 notiks kvalifikācijas pilnveides pasākums „Nekustamo īpašumu apsaimniekošana un pārdošana”.
 
Seminārā uzzināsiet par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesisko regulējumu, pārvaldīšanas nodrošināšanu un dzīvokļu īpašnieku tiesībām un pienākumiem maksātnespējas procesā.
 
Tāpat seminārā iegūsiet vērtīgu informāciju par kreditoru prasījumiem, to pārbaudi un atzīšanas niansēm, izdevumu parādnieka mantas uzturēšanai segšanu, kā arī par nekustamo īpašumu pārdošanu un pircēju piesaistīšanu.
 
Kvalifikācijas pilnveides pasākumu vadīs maksātnespējas procesa administratore ar pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā, mag.iur. Inese Volodina un nekustamā īpašuma mācību atbalsta centra "NĪMA MAC" pārstāvis ar vairāk nekā piecpadsmit gadu pieredzi nekustamā īpašuma tirgus darījumu starpnieku (mākleru un aģentu) apmācībā, tajā skaitā banku darbinieku apmācības vērtēšanā, dr.sc.ing. Raitis Kalniņš.

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Kam jāvada maksātnespējas process?

12.maija laikrakstā "Dienas bizness" publicēts Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētāja Olava Cera viedoklis "Kam jāvada maksātnespējas process?". Aicinām ar to iepazīties!

Maksātnespējas procesa administratoru nākotne - neatkarīga juridiska profesija

8.maija laikrakstā "Diena" lasiet interviju ar Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētāju Olavu Ceru "Nākotnē grib būt neatkarīga juridiska profesija".

drukāt >