Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Atkārtoti sertificēti 23 administratori

Atkārtotas sertificēšanas ietvaros 23 maksātnespējas procesa administratoriem pagarināta sertifikāta darbība nākamajam divu gadu periodam ar sertifikāta darbības termiņu līdz 11.10.2017.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Informācija pretendentiem par eksāmena norisi

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs ir izskatījis pretendentu iesniegumus par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora eksāmenam ar norises laiku 14.10.2015., 15.10.2015. un 16.10.2015.

Eksāmena reģistrācijas žurnālā ietverti un eksāmenam reģistrējas pretendenti, kuri laika periodā no 13.07.2015. līdz 14.08.2015. pieteicās eksāmena kārtošanai un kuriem ir paziņots par atļauju kārtot eksāmenu.

Par atļauju kārtot eksāmenu paziņots 37 pretendentiem.

Eksāmena norises vieta: Banku augstskola, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, 2.stāvā, 204.klausītavā.

Reģistrējoties eksāmenam, pretendents uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību.

Eksāmena norise:

Praktiskā daļa grāmatvedības jomā 14.10.2015.:

 • Reģistrēšanās eksāmenam plkst.09.30.
 • Eksāmens plkst.10.00-12.00.

Praktiskā daļa maksātnespējas jomā 15.10.2015.:

 • Reģistrēšanās eksāmenam plkst.09.30.
 • Eksāmens plkst.10.00-13.00.

Teorētiskā daļa 16.10.2015.:

 • Reģistrēšanās eksāmenam plkst.09.30.
 • Eksāmens plkst.10.00-12.30.

PAPILDU INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

Eksāmena norises uzraudzībai ir uzaicināti un to novērotāju statusā veiks Tieslietu ministrijas, Maksātnespējas administrācijas un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja pārstāvji.

Noderīgi, gatavojoties eksāmenam: Tēmu katalogs un tiesību aktu saraksts, aktualizēti 02.10.2015.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Sertifikācijas centrā, Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, tālrunis 67814250, elektroniskā pasta adrese administratori@administratori.lv.

1.oktobrī - datu bāzu izmantošana administratora darbā un e-dokumentu arhivēšana

2015.gada 1.oktobrī Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina maksātnespējas procesa administratorus un citus interesentus uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Valsts informācijas sistēmu un datu bāzu izmantošana. Aktualitātes elektronisko dokumentu uzskaitē, saglabāšanā un nodošanā valsts glabāšanā".

Šī kvalifikācijas pilnveides pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā ātrāk un efektīvāk izmantot CSDD datu bāzi, kā arī saņemt praktisku palīdzību CSDD piedāvātās programmatūras instalēšanā uz saviem portatīvajiem datoriem.

Tāpat šajā seminārā LURSOFT pārstāvis informēs par plašajām datu ieguves iespējām no LURSOFT datu bāzēm.

Savukārt Valsts Ieņēmumu dienesta pārstāvji pastāstīs, kā lietot EDS maksātnespējas administratora darbā, kā arī atbildēs uz jautājumiem saistībā ar valsts amatpersonu ienākumu deklarēšanu.

Tiesu administrācijas pārstāvis seminārā pastāstīs par informācijas efektīvu iegūšanu no Tiesu informācijas sistēmas. 

Tāpat kvalifikācijas pilnveides pasākuma ietvaros dalībnieki varēs uzzināt arī par aktualitātēm elektronisko dokumentu uzskaitē, saglabāšanā un nodošanā valsts glabāšanā.

Reģistrēties dalībai šajā kvalifikācijas pilnveides pasākumā elektroniski iespējams šeit

Aktualizēts septembra kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns

2015.gada 30.septembrī Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Aktuālā tiesu prakse lietās par darījumu apstrīdēšanu maksātnespējas procesā" (4 ak. h), kuru vadīs Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama tiesnese Ieva Bāliņa.

Tāpat septembrī iespējams pietiekties vēl uz šādiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem:

 • 25.09.2015. "Pierādījumi un pierādīšana Civilprocesā" (4 ak.h). Pasākuma vadītāja: Daina Ose, Dr.iur., zvērināta advokāte, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docente.
Savukārt oktobrī Apmācību centrs aicina apmeklēt šādus kvalifikācijas pilnveides pasākumus:
 • 06.10.2015. un 08.10.2015. "Bilances, peļņas un zaudējuma aprēķina sagatavošanas praktikums" (atkārtojums) (10 ak.h). Pasākuma vadītāja: Ingrīda Pētersone, zvērināta revidente.
 • 08.10.2015., 15.10.2015., 22.10.2015. un 05.11.2015. "Intensīvā lietišķā angļu valoda" (kopā 20 ak.h). Pasākuma vadītāja: Viola Ēvele, Mag.paed., Mag.phil., Biznesa augstskolas "Turība" valodu katedras angļu valodas lektore, Rīgas Stradiņa universitātes angļu valodas pasniedzēja (juristiem). Mācījusi angļu valodu dažādu privāto un valsts iestāžu darbiniekiem.
 • 13.10.2015. „Zemesgrāmatā nostiprināmās lietu tiesības aktuālās tiesu prakses ietvaros” (4 ak.h). Pasākuma vadītāja: Ilga Neimane, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese.
Pieteikties kvalifikācijas pilnveides pasākumiem elektroniski iespējams šeit

Intensīvā lietišķā angļu valoda oktobrī un novembrī

Administratoru asociācijas apmācību centrs aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Intensīvā lietišķā angļu valoda" 8., 15., 22.oktobrī un 5.novembrī no plkst. 14:00-18:00 (viena nodarbība - 5 akadēmiskās stundas. Kopā - 20 akadēmiskās stundas.).

Lai pieteikos šim kvalifikācijas pilnveides pasākumam, interesentam ir jāizpilda on-line tests angļu valodas līmeņa noteikšanai http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_level.asp un testa rezultāts (A; A1; A1+; A2; B1; B2; C1 vai C2) jānosūta uz e-pastu apmacibas@administratori.lv.

Grupā tiks iekļauti dalībnieki ar līdzīgu angļu valodas zināšanu līmeni!

Intensīvās lietišķās angļu valodas kursu vadīs Mag.paed., Mag.phil. Viola Ēvele, kura ir Biznesa augstskolas "Turība" valodu katedras angļu valodas lektore, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes angļu valodas pasniedzēja (juristiem). pasniedzēja ir mācījusi angļu valodu arī dažādu privāto un valsts iestāžu darbiniekiem.

Aicinām pieteikties arī uz citiem septembrī plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem, kas aplūkojami šeit.

Pieteikties elektroniski kvalifikācijas pilnveides pasākumiem iespējams šeit.

Jauns kvalifikācijas pilnveides pasākums septembrī

2015.gada 25.septembrī Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Pierādījumi un pierādīšana civilprocesā", kuru vadīs pieredzējusī lektore un civilprocesa eksperte zvērināta advokāte Daina Ose.

Semināra norises laiks no plkst. 10:00 līdz plkst. 13:15 (4 akadēmiskās stundas). 

Aicinām pieteikties savlaicīgi! 

Pieteikšanās elektroniski kvalifikācijas pilnveides pasākumam šeit.

Ar septembra kvalifikācijas pilnveides pasākumu plānu varat iepazīties šeit.

Papildināts kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns septembrim

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz šādiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem septembrī:

 • 03.09.2015. "Fiziskas personas maksātnespējas procesa izbeigšana, nepiemērojot saistību dzēšanas procedūru - aktuālā tiesu prakse un problēmjautājumi" (diskusija);
 • 11.09.2015. "Pašnodarbinātas personas grāmatvedības kārtošana";
 • 15.09.2015. "Aktualitātes normatīvo aktu piemērošanā maksātnespējas procesā" (diskusija);
 • 16.09.2015. "Efektīvs darbs ar Microsoft Excel" (atkārtojums).
Septembrī tiek plānoti vēl arī citi kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kuru norises datumi šobrīd ir saskaņošanas procesā ar lektoriem, tādēļ aicinām regulāri sekot līdzi izmaiņām kvalifikācijas pilnveides pasākumu plānā, kas aplūkojams Apmācību centra sadaļā šeit.
 
Aicinām savlaicīgi reģistrēties kvalifikācijas pilnveides pasākumiem!
 
Pieteikties kvalifikācijas pilnveides pasākumiem elektroniski iespējams šeit.

Atkārtoti sertificēti 9 administratori

Atkārtotas sertificēšanas ietvaros pagarināta sertifikāta darbība nākamajam divu gadu periodam 2 administratoriem ar sertifikāta darbības termiņu līdz 22.08.2017. un 7 administratoriem ar sertifikāta darbības termiņu līdz 25.08.2017.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

26. un 28.augustā - grāmatvedības praktikums

Augustā aicinām praktizēties grāmatvedībā! 26. un 28.augustā (kopumā 10 ak.h) maksātnespējas procesa administratoriem un citiem interesentiem ir iespēja papildināt savas zināšanas un praktiskās iemaņas, risinot bilances un peļņas un zaudējuma aprēķina sagatavošanas uzdevumus. Augstu novērtētā un pieredzējusī pasniedzēja, zvērināta revidente Ingrīda Pētersone skaidros un palīdzēs dalībniekiem neapmaldīties nereti sarežģītajos grāmatvedības labirintu līkločos.
 
Šoreiz kvalifikācijas pilnveides pasākums „Bilances, peļņas un zaudējuma aprēķina sagatavošanas praktikums” tiek organizēts divās daļās - pirmajā dienā 6 akadēmiskās stundas, bet otrajā - 4 akadēmiskās stundas, tādējādi atvieglojot dalībnieku slodzi un samazinot apmācību tempu, kas palīdzēs apgūt mācību materiālu efektīvāk.
 
Norises datumi un laiki:
 • 1.diena - 26.08.2015. no plkst. 12:00 līdz 17:00 (6 ak.h);
 • 2.diena - 28.08.2015. no plkst. 9:30 līdz 12:45 (4 ak.h).
Norises vieta: Administratoru asociācijas Apmācību centrs, Strēlnieku iela 9-14, Rīgā.
 
Aicinām reģistrēties kvalifikācijas pilnveides pasākumam šeit!

drukāt >