Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Sertifikācijas centrs
Sākums>Sertifikācijas centrs


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Par Sertifikācijas centru

Sertifikācijas centrs 

Administratoru asociācijas struktūrvienība (institūcija), kura atbilstoši 09.11.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu amācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība" 2.punktam akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā ar Nr.LATAK-S3-411 atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17024  "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" prasībām un atbilstoši 26.07.2010. Maksātnespējas likuma 14.pantā Administratoru asociācijai noteiktajam deleģējumam veic personu atbilstības novērtēšanu maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas jomā.

Institūcijas STRUKTŪRSHĒMA

Tiesības parakstīt sertifikātu: Institūcijas vadītājs.

Akreditācijas darbības laikā institūcija kompetenta veikt sertificēšanu reglamentētajā sfērā: maksātnespējas procesa administratoru sertificēšana.

Institūcijai piešķirta akreditācija no 20.06.2010. līdz 19.06.2019. Pēc Administratoru asociācijas lūguma no 01.01.2017. atcelta institūcijas Nr.LATAK-S3-411 akreditācija visā akreditācijas sfērā.

Ar 22.12.2016. likumu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" likumdevējs ir atteicies no sertificēšanas maksātnespējas procesa administratora profesijā, paredzot, ka turpmāk administrators pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas tiks iecelts amatā ar Maksātnespējas administrācijas direktora rīkojumu.

Sākot ar dienu, kad stājas spēkā 22.12.2016. likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā", Administratoru asociācijas uzdevumus administratoru sertificēšanas jomā atbilstoši likuma noteikumiem, kas bija spēkā līdz dienai, kad stājās spēkā 22.12.2016. likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā", pilda Maksātnespējas administrācija (sk. pārejas noteikumu 38.punktu).

Saeimas 22.12.2016. plenārsēdē pieņemtais likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā" stāsies spēkā 2017.gada janvārī nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Ievērojot iepriekšminēto, no 01.01.2017. atcelta institūcijas Nr.LATAK-S3-411 akreditācija visā akreditācijas sfērā un Administratoru asociācija pēc 31.12.2016. maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas procesus vairs neveic.

drukāt >