Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Administratoru pretendentu apmācība
Sākums>Apmācību centrs>Administratoru pretendentu apmācība


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Administratoru pretendentu apmācība

Personai, kura vēlas kļūt par maksātnespējas procesa administratoru, pirms administratora eksāmena kārtošanas jānoklausās administratora pretendenta apmācību kurss.

Administratora pretendents apgūst apmācību programmu vismaz šādās jomās un apmērā:

3.1. maksātnespēja un administratoru profesionālā ētika – 30 akadēmiskās stundas;
3.2. grāmatvedība un finanses – 20 akadēmiskās stundas;
3.3. civilprocesa sevišķās tiesāšanas kārtība – 10 akadēmiskās stundas;
3.4. nodokļi un to administrēšana – 10 akadēmiskās stundas;
3.5. ekonomika un komersantu pārvalde – 10 akadēmiskās stundas;
3.6. darba tiesības un darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā – 10 akadēmiskās stundas;
3.7. lietvedība un arhīvniecība – 10 akadēmiskās stundas.

Apmācība ir obligāts priekšnosacījums administratora eksāmena kārtošanai.

Pēc sekmīgas apmācības pabeigšanas administratora pretendents saņem apliecinājumu, ja administratora pretendents ir noklausījies vismaz 80 % no apmācību programmas apjoma.

drukāt >